Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana koła

OSTRZEŻENIE

Pojazd może zsunąć się lub zjechać z podnośnika, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się w pobliżu. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

 • Nie wchodzić pod pojazd podparty na podnośniku.
 • NIGDY nie wymieniać koła pojazdu stojącego na jezdni. Przed zmianą opony należy ZAWSZE całkowicie zjechać z jezdni i zatrzymać pojazd na płaskim i twardym podłożu.

  Jeżeli poza jezdnią nie można znaleźć utwardzonego podłoża, należy wezwać pomoc drogową.

 • Używać wyłącznie podnośnika dostarczonego razem z pojazdem.
 • Podnośnik należy ZAWSZE ustawiać pod odpowiednimi punktami podparcia pojazdu. NIGDY nie ustawiać podnośnika pod zderzakiem ani innymi częściami pojazdu.
 • Nie uruchamiać ani nie pozostawiać uruchomionego pojazdu podpartego na podnośniku.
 • Nie pozwalać nikomu przebywać w pojeździe podniesionym na podnośniku.
 • Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznym miejscu, z dala od drogi i pojazdu podniesionego na podnośniku.

Aby wymienić koło, należy postępować w następujący sposób:

1. Zatrzymać pojazd na poziomym i twardym podłożu.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

3. Włączyć światła awaryjne.

4. Wyjąć klucz nasadowy do nakrętek kół, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


A: Kliny

5. Zablokować z przodu i z tyłu (za pomocą klinów, drewnianych klocków itp.) koło znajdujące się po przekątnej względem koła wymienianego.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


6. Przestrzegając kolejności pokazanej na rysunku, poluzować nakrętki zmienianego koła o jeden obrót w lewo, ale nie odkręcać nakrętek całkowicie, dopóki pojazd nie zostanie podniesiony na podnośniku i koło nie znajdzie się w powietrzu.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


7. Umieścić podnośnik pod odpowiednim punktem podparcia podwozia w pobliżu zmienianego koła. Punkty podparcia to przyspawane do podwozia płytki z dwoma nacięciami. Nigdy nie ustawiać podnośnika pod innymi częściami pojazdu. Może to spowodować uszkodzenie osłony progu.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


8. Wsunąć dźwignię podnośnika w podnośnik, połączyć klucz z dźwignią i obracając kluczem w prawo podnieść pojazd na tyle, aby opona przestała dotykać podłoża. Upewnić się, że pojazd podtrzymywany przez podnośnik jest stabilny.

9. Za pomocą klucza całkowicie poluzować nakrętki, a następnie odkręcić je i zdjąć ręcznie. Zdjąć koło ze szpilek piasty i ułożyć je płasko poza drogą. Wyczyścić szpilki, powierzchnię docisku obręczy koła i obręcz.

10. Założyć koło zapasowe na szpilki piasty.

11. Założyć nakrętki na szpilki, tak by ich zwężenia znajdowały się od strony koła, a następnie przykręcić je ręcznie.

12. Opuścić pojazd na ziemię, obracając dźwignią podnośnika w lewo.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


13. Za pomocą klucza dokręcić nakrętki w kolejności pokazanej na rysunku.

Sprawdzić, czy nakrętki są prawidłowo dokręcone. Po wymianie koła należy jak najszybciej sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai, czy podczas dokręcania nakrętek zastosowano prawidłowy moment dokręcania.

Moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm.

W przypadku posiadania miernika ciśnienia sprawdzić ciśnienie w oponie.

Jeżeli ciśnienie jest niższe od wymaganego, należy wolno dojechać do najbliższej stacji paliw lub stacji serwisowej i dopompować oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia.

Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy odpowiednio spuścić powietrze z opony.

Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu.

Jeżeli kapturek zaworu nie zostanie przykręcony, z opony może uchodzić powietrze.

W przypadku zgubienia kapturka należy możliwie jak najszybciej przykręcić nowy.

Po wymianie koła należy włożyć zdjęte koło w miejsce przeznaczone na koło zapasowe, a następnie schować podnośnik wraz z narzędziami do schowka.

UWAGA

OSTROŻNIE

Pojazd wyposażony jest w szpilki piast i nakrętki z gwintami metrycznymi.

Podczas wymiany koła pamiętać o założeniu tych samych nakrętek, które zostały odkręcone. Jeżeli konieczna jest wymiana nakrętek, aby uniknąć uszkodzenia szpilek i zapewnić prawidłowe zamocowanie koła na piaście należy upewnić się, że mają one gwint metryczny. W celu uzyskania pomocy zaleca się konsultację z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli podnośnik, nakrętki koła, szpilki lub inne elementy są uszkodzone lub w złym stanie nie zmieniać koła, ale wezwać pomoc drogową.

Użycie dojazdowego koła zapasowego (jeżeli występuje) Dojazdowe koło zapasowe można zakładać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy zachowywać szczególną ostrożność i przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego, które mogłoby doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i/lub wypadku, należy stosować następujące środki ostrożności:

 • Zakładać dojazdowe koło zapasowe wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
 • NIGDY nie przekraczać prędkości 80 km/h.
 • Nie przekraczać dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu ani nośności opony dojazdowej, określonej indeksem umieszczonym na jej boku.
 • Nie zakładać dojazdowego koła zapasowego na stałe. Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego jak najszybciej naprawić lub wymienić oryginalną oponę.

Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy stosować następujące środki ostrożności:

UWAGA

Po założeniu oryginalnego koła pojazdu pamiętać o dokręceniu nakrętek z zastosowaniem wymaganego momentu dokręcania. Prawidłowy moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego i/lub pojazdu, należy stosować następujące środki ostrożności:

 • Jechać powoli i utrzymywać prędkość umożliwiającą unikanie wszelkich zagrożeń, takich jak wyrwy w nawierzchni, kamienie lub inne przedmioty na jezdni itp.
 • Unikać jazdy ponad przeszkodami, np. wysoko wystającymi studzienkami.

  Średnica opony koła dojazdowego jest mniejsza od średnicy opony zwykłego koła i zmniejsza prześwit pojazdu o ok. 25 mm.

 • Nie zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na oponę dojazdowego koła zapasowego. Opona koła dojazdowego jest mniejsza od zwykłej i łańcuch może do niej nie pasować.
 • Opony dojazdowego koła zapasowego nie należy zakładać na obręcze zwykłych kół. Analogicznie - na obręcz koła dojazdowego nie należy zakładać zwykłych opon, opon zimowych ani kołpaków.

Podnośnik wraz z narzędziami

Dźwignia podnośnika Podnośnik Klucz nasadowy do nakrętek Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kó& ...

Etykieta podnośnika

Przykład Rzeczywisty wygląd etykiety podnośnika w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. Więcej informacji - patr ...

Zobacz tez:

Obsługa trybu USB
Typ Odtwarzane dane Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC/OGG System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie by ...

Zagłówek
Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie tylne siedzenia są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić g ...

Poduszki powietrzne
Układ poduszek powietrznych składa się z kilku odrębnych układów, w zależności od wyposażenia. Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następ ...

Instrukcje obslugi: