Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana koła

OSTRZEŻENIE

Pojazd może zsunąć się lub zjechać z podnośnika, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się w pobliżu. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

 • Nie wchodzić pod pojazd podparty na podnośniku.
 • NIGDY nie wymieniać koła pojazdu stojącego na jezdni. Przed zmianą opony należy ZAWSZE całkowicie zjechać z jezdni i zatrzymać pojazd na płaskim i twardym podłożu.

  Jeżeli poza jezdnią nie można znaleźć utwardzonego podłoża, należy wezwać pomoc drogową.

 • Używać wyłącznie podnośnika dostarczonego razem z pojazdem.
 • Podnośnik należy ZAWSZE ustawiać pod odpowiednimi punktami podparcia pojazdu. NIGDY nie ustawiać podnośnika pod zderzakiem ani innymi częściami pojazdu.
 • Nie uruchamiać ani nie pozostawiać uruchomionego pojazdu podpartego na podnośniku.
 • Nie pozwalać nikomu przebywać w pojeździe podniesionym na podnośniku.
 • Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznym miejscu, z dala od drogi i pojazdu podniesionego na podnośniku.

Aby wymienić koło, należy postępować w następujący sposób:

1. Zatrzymać pojazd na poziomym i twardym podłożu.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

3. Włączyć światła awaryjne.

4. Wyjąć klucz nasadowy do nakrętek kół, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


A: Kliny

5. Zablokować z przodu i z tyłu (za pomocą klinów, drewnianych klocków itp.) koło znajdujące się po przekątnej względem koła wymienianego.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


6. Przestrzegając kolejności pokazanej na rysunku, poluzować nakrętki zmienianego koła o jeden obrót w lewo, ale nie odkręcać nakrętek całkowicie, dopóki pojazd nie zostanie podniesiony na podnośniku i koło nie znajdzie się w powietrzu.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


7. Umieścić podnośnik pod odpowiednim punktem podparcia podwozia w pobliżu zmienianego koła. Punkty podparcia to przyspawane do podwozia płytki z dwoma nacięciami. Nigdy nie ustawiać podnośnika pod innymi częściami pojazdu. Może to spowodować uszkodzenie osłony progu.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


8. Wsunąć dźwignię podnośnika w podnośnik, połączyć klucz z dźwignią i obracając kluczem w prawo podnieść pojazd na tyle, aby opona przestała dotykać podłoża. Upewnić się, że pojazd podtrzymywany przez podnośnik jest stabilny.

9. Za pomocą klucza całkowicie poluzować nakrętki, a następnie odkręcić je i zdjąć ręcznie. Zdjąć koło ze szpilek piasty i ułożyć je płasko poza drogą. Wyczyścić szpilki, powierzchnię docisku obręczy koła i obręcz.

10. Założyć koło zapasowe na szpilki piasty.

11. Założyć nakrętki na szpilki, tak by ich zwężenia znajdowały się od strony koła, a następnie przykręcić je ręcznie.

12. Opuścić pojazd na ziemię, obracając dźwignią podnośnika w lewo.

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)


13. Za pomocą klucza dokręcić nakrętki w kolejności pokazanej na rysunku.

Sprawdzić, czy nakrętki są prawidłowo dokręcone. Po wymianie koła należy jak najszybciej sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai, czy podczas dokręcania nakrętek zastosowano prawidłowy moment dokręcania.

Moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm.

W przypadku posiadania miernika ciśnienia sprawdzić ciśnienie w oponie.

Jeżeli ciśnienie jest niższe od wymaganego, należy wolno dojechać do najbliższej stacji paliw lub stacji serwisowej i dopompować oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia.

Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy odpowiednio spuścić powietrze z opony.

Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu.

Jeżeli kapturek zaworu nie zostanie przykręcony, z opony może uchodzić powietrze.

W przypadku zgubienia kapturka należy możliwie jak najszybciej przykręcić nowy.

Po wymianie koła należy włożyć zdjęte koło w miejsce przeznaczone na koło zapasowe, a następnie schować podnośnik wraz z narzędziami do schowka.

UWAGA

OSTROŻNIE

Pojazd wyposażony jest w szpilki piast i nakrętki z gwintami metrycznymi.

Podczas wymiany koła pamiętać o założeniu tych samych nakrętek, które zostały odkręcone. Jeżeli konieczna jest wymiana nakrętek, aby uniknąć uszkodzenia szpilek i zapewnić prawidłowe zamocowanie koła na piaście należy upewnić się, że mają one gwint metryczny. W celu uzyskania pomocy zaleca się konsultację z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli podnośnik, nakrętki koła, szpilki lub inne elementy są uszkodzone lub w złym stanie nie zmieniać koła, ale wezwać pomoc drogową.

Użycie dojazdowego koła zapasowego (jeżeli występuje) Dojazdowe koło zapasowe można zakładać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy zachowywać szczególną ostrożność i przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego, które mogłoby doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i/lub wypadku, należy stosować następujące środki ostrożności:

 • Zakładać dojazdowe koło zapasowe wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
 • NIGDY nie przekraczać prędkości 80 km/h.
 • Nie przekraczać dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu ani nośności opony dojazdowej, określonej indeksem umieszczonym na jej boku.
 • Nie zakładać dojazdowego koła zapasowego na stałe. Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego jak najszybciej naprawić lub wymienić oryginalną oponę.

Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy stosować następujące środki ostrożności:

UWAGA

Po założeniu oryginalnego koła pojazdu pamiętać o dokręceniu nakrętek z zastosowaniem wymaganego momentu dokręcania. Prawidłowy moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego i/lub pojazdu, należy stosować następujące środki ostrożności:

 • Jechać powoli i utrzymywać prędkość umożliwiającą unikanie wszelkich zagrożeń, takich jak wyrwy w nawierzchni, kamienie lub inne przedmioty na jezdni itp.
 • Unikać jazdy ponad przeszkodami, np. wysoko wystającymi studzienkami.

  Średnica opony koła dojazdowego jest mniejsza od średnicy opony zwykłego koła i zmniejsza prześwit pojazdu o ok. 25 mm.

 • Nie zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na oponę dojazdowego koła zapasowego. Opona koła dojazdowego jest mniejsza od zwykłej i łańcuch może do niej nie pasować.
 • Opony dojazdowego koła zapasowego nie należy zakładać na obręcze zwykłych kół. Analogicznie - na obręcz koła dojazdowego nie należy zakładać zwykłych opon, opon zimowych ani kołpaków.

Podnośnik wraz z narzędziami

Dźwignia podnośnika Podnośnik Klucz nasadowy do nakrętek Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kó& ...

Etykieta podnośnika

Przykład Rzeczywisty wygląd etykiety podnośnika w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. Więcej informacji - patr ...

Zobacz tez:

Sposób użycia zestawu naprawczego do opon
OSTROŻNIE Odkleić naklejkę (1), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (2) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, ...

Konserwacja systemu SRS
Zasadniczo SRS jest systemem bezobsługowym i nie zawiera żadnych części, które można samodzielnie serwisować. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS) nie zapala się lub pa ...

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu
Nigdy nie wolno przełączać zakresów z położenia P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedale przyspieszenia. Nigdy nie ustawiać położenia P, gdy ...

Instrukcje obslugi: