Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przeglądy okresowe

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać najwyższą ostrożność.

Wszystkie przeglądy okresowe, czynności obsługowe i ewentualne naprawy powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO) Hyundai spełniają najwyższe normy firmy Hyundai Motors w zakresie jakości prac i dysponują wsparciem technicznym ze strony Hyundai Motors. Gwarantuje to odpowiedni poziom usług.

Odpowiedzialność Właściciela

Obowiązek terminowego zlecania przeglądów okresowych i przechowywania dokumentacji pojazdu spoczywa na jego Właścicielu.

Właściciel musi dysponować dokumentacją, potwierdzającą prawidłowe wykonywanie przeglądów okresowych pojazdu, zgodne z harmonogramem czynności obsługowych podanym na kolejnych stronach niniejszej Instrukcji. Dysponowanie kompletną dokumentacją przeprowadzonych przeglądów i czynności obsługowych jest niezbędnym wymogiem uznania gwarancji na pojazd.

Szczegółowe warunki gwarancji podano w Książce gwarancyjnej.

Gwarancja producenta na pojazd nie obejmuje napraw ani regulacji, które muszą być przeprowadzone z powodu niewłaściwego wykonywania lub zaniechania wykonywania przeglądów okresowych.

Środki ostrożności podczas czynności wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Nieprawidłowo prowadzone, niepełne lub niewystarczające prace obsługowe mogą spowodować niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu. W konsekwencji mogą one doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, wypadku albo zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Niniejszy rozdział zawiera wytyczne jedynie w zakresie najprostszych czynności obsługowych.

Większość prac może prawidłowo wykonać jedynie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai, ponieważ dysponuje ona niezbędnymi narzędziami specjalnymi.

Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość lub bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd.

UWAGA

Nieprawidłowe prowadzenie czynności obsługowych w czasie trwania gwarancji może spowodować ograniczenie gwarancji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Książce gwarancyjnej dostarczanej razem z pojazdem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu prawidłowego przeprowadzenia kontroli lub czynności obsługowej, należy powierzyć ją Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Przedział silnika

Silnik benzynowy Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i zakrętka zbiornika Skrzynka bezpieczników i przekaźników Akumu ...

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIEWykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynno&# ...

Zobacz tez:

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika)
Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi nie jest prawidłowe, funkcja ta ...

Światła zewnętrzne
: automatyczne sterowanie światłami automatycznie przełącza między światłami do jazdy dziennej a reflektorami : światła pozycyjne : reflektory Światła przeciwmgielne Nacisną ...

Wskaźniki
Prędkościomierz Prędkościomierz pokazujący bieżącą prędkość samochodu jest wyskalowany jest w kilometrach na godzinę (km/h). Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźniki uk ...

Instrukcje obslugi: