KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Płyn siłownika sprzęgła w silniku

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Sprawdzanie poziomu płynu siłownika sprzęgła w silniku

Płyn siłownika sprzęgła w silniku


W normalnych warunkach jazdy poziom płynu siłownika nie spada gwałtownie.

Jednakże tempo zużycia oleju może wzrosnąć wraz ze wzrostem przebiegu pojazdu, a nieszczelność części związanych z siłownikiem może prowadzić do zwiększenia zużycia oleju siłownika sprzęgła w silniku. Należy regularnie sprawdzać, czy poziom oleju siłownika sprzęgła w silniku znajduje się między oznaczeniami [MIN] i [MAX] i w razie konieczności uzupełniać olej.

W przypadku spadku poziomu oleju poniżej oznaczenia [MIN] zalecamy sprawdzenie pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Jeżeli poziom płynu jest bardzo niski, zalecamy sprawdzić układ hamulcowy u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Używać wyłącznie płynu siłownika sprzęgła w silniku zgodnego ze specyfikacją.

Nie wolno mieszać ze sobą różnych rodzajów płynów.

OSTRZEŻENIE - Utrata płynu siłownika sprzęgła w silniku

Jeśli układ siłownika sprzęgła w silniku wymaga częstego uzupełniania płynu, zaleca się przegląd układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

 

OSTRZEŻENIE - Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Podczas wymiany lub uzupełniania płynu siłownika sprzęgła w silniku należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu z oczami. Jeśli jednak płyn siłownika sprzęgła w silniku dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. Następnie należy jak najszybciej udać się do lekarza.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu siłownika sprzęgła w silniku z lakierem nadwozia pojazdu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki. Nie wolno stosować płynu siłownika sprzęgła w silniku, który był narażony na działanie powietrza przez dłuższy czas, ponieważ nie można zagwarantować jego jakości. Należy go odpowiednio zutylizować. Nie wolno wlewać do zbiornika płynu nieodpowiedniego rodzaju. Nawet kilka kropel oleju mineralnego, np.

silnikowego, w układzie siłownika sprzęgła w silniku może uszkodzić części układu siłownika sprzęgła w silniku.

Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomi ...

Płyn do spryskiwaczy

Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy Zbiorniczek jest przezroczysty i wizualnie można szybko sprawdzić poziom płynu. Sprawdzić poziom płyn ...

Zobacz tez:

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on oznaczony etykietą naklejoną na nadwoziu. Blokowanie Za pomocą kluc ...

Regulacja reflektorów i świateł przeciwmgielnych
Regulacja reflektorów 1.Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości i usunąć z pojazdu wszelkie obciążenie z wyjątkiem kierowcy, koła zapasowego i narzędzi. 2.Pojazd powin ...

Zegar
Ustawianie zegara Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON. 1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara ( ) przez około 2 sekundy, ...

Instrukcje obslugi: