KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Płyn siłownika sprzęgła w silniku

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Sprawdzanie poziomu płynu siłownika sprzęgła w silniku

Płyn siłownika sprzęgła w silniku


W normalnych warunkach jazdy poziom płynu siłownika nie spada gwałtownie.

Jednakże tempo zużycia oleju może wzrosnąć wraz ze wzrostem przebiegu pojazdu, a nieszczelność części związanych z siłownikiem może prowadzić do zwiększenia zużycia oleju siłownika sprzęgła w silniku. Należy regularnie sprawdzać, czy poziom oleju siłownika sprzęgła w silniku znajduje się między oznaczeniami [MIN] i [MAX] i w razie konieczności uzupełniać olej.

W przypadku spadku poziomu oleju poniżej oznaczenia [MIN] zalecamy sprawdzenie pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Jeżeli poziom płynu jest bardzo niski, zalecamy sprawdzić układ hamulcowy u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Używać wyłącznie płynu siłownika sprzęgła w silniku zgodnego ze specyfikacją.

Nie wolno mieszać ze sobą różnych rodzajów płynów.

OSTRZEŻENIE - Utrata płynu siłownika sprzęgła w silniku

Jeśli układ siłownika sprzęgła w silniku wymaga częstego uzupełniania płynu, zaleca się przegląd układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

 

OSTRZEŻENIE - Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Podczas wymiany lub uzupełniania płynu siłownika sprzęgła w silniku należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu z oczami. Jeśli jednak płyn siłownika sprzęgła w silniku dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. Następnie należy jak najszybciej udać się do lekarza.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu siłownika sprzęgła w silniku z lakierem nadwozia pojazdu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki. Nie wolno stosować płynu siłownika sprzęgła w silniku, który był narażony na działanie powietrza przez dłuższy czas, ponieważ nie można zagwarantować jego jakości. Należy go odpowiednio zutylizować. Nie wolno wlewać do zbiornika płynu nieodpowiedniego rodzaju. Nawet kilka kropel oleju mineralnego, np.

silnikowego, w układzie siłownika sprzęgła w silniku może uszkodzić części układu siłownika sprzęgła w silniku.

Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomi ...

Płyn do spryskiwaczy

Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy Zbiorniczek jest przezroczysty i wizualnie można szybko sprawdzić poziom płynu. Sprawdzić poziom płyn ...

Zobacz tez:

Schowki
Schowki OstrzeżenieNie przechowywać ciężkich lub ostrych przedmiotów w schowkach. W przeciwnym razie, jeśli w wyniku gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub wypadku dojdzie ...

System kontroli stabilności pojazdu (VSM)
(jeśli jest w wyposażeniu) Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji na działania kierowcy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub wykrycia różnicy współczyn ...

Zerowanie automatyczne
Aby automatycznie zerować średnie zużycie paliwa podczas tankowania., należy wybrać tryb "Autom. zerow. śr. zuż. Paliwa" w menu ustawień użytkownika na ekranie LCD (Zob. "Ekran LCD") ...

Instrukcje obslugi: