Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIE

Wykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub wyposażenia, czynności te należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przed rozpoczęciem czynności obsługowych należy ZAWSZE przestrzegać poniższych środków ostrożności:

  • Zaparkować pojazd na poziomym podłożu, ustawić selektor skrzyni biegów w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).
  • Aby zapobiec przemieszczeniu się pojazdu, podłożyć kliny pod koła (z przodu i z tyłu).
  • Zdjąć luźną odzież i/lub biżuterię, które mogą zostać wciągnięte przez poruszające się elementy.
  • Jeżeli podczas wykonywania czynności obsługowych konieczne jest uruchomienie silnika, należy to zrobić na zewnątrz lub w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją.
  • Nie zbliżać się do akumulatora ani do elementów układu paliwowego z otwartym ogniem, iskrzącymi urządzeniami ani materiałami wydzielającymi dym.

Na kolejnych stronach niniejszej Instrukcji znajdują się tabele z płynami eksploatacyjnymi, elementami, podzespołami i układami, które dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania pojazdu należy sprawdzać z podaną częstotliwością.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego elementu, podzespołu lub układu pojazdu, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Pozycje ujęte w wykazie czynności obsługowych nie są wykonywane w ramach gwarancji.

Koszty robocizny i części zamiennych związanych z ich przeprowadzeniem pokrywa Właściciel pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Silnik wysokoprężny

Nigdy nie wykonywać żadnych czynności przy układzie wtryskowym przy pracującym silniku wysokoprężnym ani w ciągu 30 sekund od jego wyłączenia.

Tuż po wyłączeniu silnika w pompie wysokociśnieniowej, sztywnych wysokociśnieniowych przewodach paliwowych, szynie paliwowej i wtryskiwaczach nadal panuje wysokie ciśnienie.

Wytryśnięcie paliwa pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia. Kiedy silnik wysokoprężny jest uruchomiony, osoby posiadające rozrusznik serca powinny pozostawać w odległości co najmniej 30 cm od modułu sterowania silnikiem i jego wiązki przewodów. Wysokie natężenie prądu przepływającego w elektronicznym układzie sterowania silnikiem generuje silne pole magnetyczne.

Harmonogram czynności obsługowych wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Przy okazji ładowania akumulatora wysokiego napięcia:

OSTRZEŻENIE

Zachować ostrożność podczas sprawdzania poziomu płynu chłodzącego gorącego silnika. Może to spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i poważne oparzenia.

Podczas użytkowania pojazdu:

Co najmniej raz w miesiącu:

Co najmniej dwa razy w roku (np. każdej wiosny i jesieni):

Co najmniej raz w roku:

Przeglądy okresowe

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać ...

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu uży ...

Zobacz tez:

Tempomat
Układ automatycznie utrzymujący prędkość podróżną na poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Włączenie tempomatu odbywa się ręcznie. Wymaga to minimalnej prędkości samochodu ...

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych
Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa należy się stosować do poniższych zaleceń: ...

Pielęgnacja wizualna
Pielęgnacja nadwozia Zamki Zamki są fabrycznie zakonserwowane wysokogatunkowym środkiem smarnym. Środka rozmrażającego należy używać tylko w nagłych przypadkach, ponieważ usuwa on smar i ...

Instrukcje obslugi: