Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIE

Wykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub wyposażenia, czynności te należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przed rozpoczęciem czynności obsługowych należy ZAWSZE przestrzegać poniższych środków ostrożności:

  • Zaparkować pojazd na poziomym podłożu, ustawić selektor skrzyni biegów w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).
  • Aby zapobiec przemieszczeniu się pojazdu, podłożyć kliny pod koła (z przodu i z tyłu).
  • Zdjąć luźną odzież i/lub biżuterię, które mogą zostać wciągnięte przez poruszające się elementy.
  • Jeżeli podczas wykonywania czynności obsługowych konieczne jest uruchomienie silnika, należy to zrobić na zewnątrz lub w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją.
  • Nie zbliżać się do akumulatora ani do elementów układu paliwowego z otwartym ogniem, iskrzącymi urządzeniami ani materiałami wydzielającymi dym.

Na kolejnych stronach niniejszej Instrukcji znajdują się tabele z płynami eksploatacyjnymi, elementami, podzespołami i układami, które dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania pojazdu należy sprawdzać z podaną częstotliwością.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego elementu, podzespołu lub układu pojazdu, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Pozycje ujęte w wykazie czynności obsługowych nie są wykonywane w ramach gwarancji.

Koszty robocizny i części zamiennych związanych z ich przeprowadzeniem pokrywa Właściciel pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Silnik wysokoprężny

Nigdy nie wykonywać żadnych czynności przy układzie wtryskowym przy pracującym silniku wysokoprężnym ani w ciągu 30 sekund od jego wyłączenia.

Tuż po wyłączeniu silnika w pompie wysokociśnieniowej, sztywnych wysokociśnieniowych przewodach paliwowych, szynie paliwowej i wtryskiwaczach nadal panuje wysokie ciśnienie.

Wytryśnięcie paliwa pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia. Kiedy silnik wysokoprężny jest uruchomiony, osoby posiadające rozrusznik serca powinny pozostawać w odległości co najmniej 30 cm od modułu sterowania silnikiem i jego wiązki przewodów. Wysokie natężenie prądu przepływającego w elektronicznym układzie sterowania silnikiem generuje silne pole magnetyczne.

Harmonogram czynności obsługowych wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Przy okazji ładowania akumulatora wysokiego napięcia:

OSTRZEŻENIE

Zachować ostrożność podczas sprawdzania poziomu płynu chłodzącego gorącego silnika. Może to spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i poważne oparzenia.

Podczas użytkowania pojazdu:

Co najmniej raz w miesiącu:

Co najmniej dwa razy w roku (np. każdej wiosny i jesieni):

Co najmniej raz w roku:

Przeglądy okresowe

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać ...

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu uży ...

Zobacz tez:

Akumulator
OSTRZEŻENIEAby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze należy przestrze ...

Kluczyk zdalnego dostępu
(jeżeli występuje) Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. Przycisk blokowania zamków Przycisk odblokowania zam ...

Elementy sterujące
Regulacja położenia kierownicy Odblokować dźwignię, wyregulować położenie kierownicy, a następnie zablokować dźwignię i upewnić się, że kierownica jest prawidło ...

Instrukcje obslugi: