Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Stany przycisku Start/Stop

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Stacyjka –> Przycisk Start/Stop –> Stany przycisku Start/Stop

- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegówStan przycisku Działanie Uwagi
Stacyjka Aby wyłączyć silnik, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć przycisk Start/Stop.

Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed kradzieżą.

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a kierownica nie jest prawidłowo zablokowana, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Stacyjka Przy wyłączonej stacyjce (stan OFF) bez naciskania pedału sprzęgła nacisnąć przycisk Start/Stop.

Można używać niektórych akcesoriów elektrycznych.

Kierownica jest odblokowana.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, po 1 godzinie stacyjka przełącza się automatycznie ze stanu ACC w stan OFF.

Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk Start/Stop nie działa. Aby w takim przypadku zwolnić blokadę kierownicy, należy nacisnąć przycisk Start/Stop, skręcając kierownicą na przemian w lewo i w prawo.

- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów
Stan przycisku Działanie Uwagi
Stacyjka Przy stacyjce w stanie ACC bez wciskania pedału sprzęgła nacisnąć przycisk Start/Stop.

Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić lampki ostrzegawcze w zestawie wskaźników.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy pozostawiać przycisku Start/Stop w stanie ON przy wyłączonym silniku.
Stacyjka Aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop. Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału sprzęgła nie spowoduje uruchomienia silnika. Stan przycisku Start/Stop zmienia się w następującej kolejności:

Stacyjka

- Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)Stan przycisku Działanie Uwagi
Stacyjka Aby wyłączyć silnik, ustawić selektor skrzyni biegów w położeniu P, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop z selektorem w położeniu innym niż P powoduje powrót do stanu ACC.

Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed kradzieżą.

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a kierownica nie jest prawidłowo zablokowana, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Stacyjka Przy wyłączonej stacyjce (stan OFF) bez naciskania pedału hamulca nacisnąć przycisk Start/Stop.

Można używać niektórych akcesoriów elektrycznych.

Kierownica jest odblokowana.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, po 1 godzinie stacyjka przełącza się automatycznie ze stanu ACC w stan OFF.

Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk Start/Stop nie działa. Aby w takim przypadku zwolnić blokadę kierownicy, należy nacisnąć przycisk Start/Stop, skręcając kierownicą na przemian w lewo i w prawo.

- Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)
Stan przycisku Działanie Uwagi
Stacyjka Nie wciskając pedału hamulca, nacisnąć przycisk Start/ Stop przy stacyjce w stanie ACC.

Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić lampki ostrzegawcze w zestawie wskaźników.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy pozostawiać przycisku Start/Stop w stanie ON przy wyłączonym silniku.
Stacyjka Aby uruchomić silnik, należy wcisnąć pedał hamulca, ustawić selektor w położeniu P lub N, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop.

Ze względów bezpieczeństwa silnik należy uruchamiać z selektorem w położeniu P.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału hamulca nie spowoduje uruchomienia silnika. Stan przycisku Start/Stop zmienia się w następującej kolejności:

Stacyjka

Przycisk Start/Stop

(jeżeli występuje) Podświetlenie przycisku Start/Stop włącza się po otwarciu drzwi przednich i gaśnie po 30 sekundach od momentu zamknię ...

Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Niewłaściwe obuwie, takie jak buty na wysokich ob ...

Zobacz tez:

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu LCD wskazuje na zdecydowanie zbyt niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach. W t ...

Zmniejszanie ustawionej prędkości
Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik. Ustawić przełączni ...

Dobór fotelika dla dziecka
Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy: Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Montować jedynie foteliki dziecięce sp ...

Instrukcje obslugi: