Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy

(jeżeli występują)

System multimedialny


Dla wygody kierowcy na kierownicy zamontowano przyciski sterowania systemem audio.

UWAGA

Nie używać równocześnie kilku przycisków sterowania systemem audio na kierownicy.

Przełącznik regulacji głośności [VOL+/VOL-] (1)

Przełącznik wyszukiwania/ zapamiętanych stacji ( ) (2)


Odchylenie przełącznika w górę lub w dół na co najmniej 0,8 sekundy powoduje następujące działanie w poniższych trybach:

Tryb RADIO (radioodbiornik) Rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania dostępnych stacji. Wyszukiwanie stacji trwa do momentu zwolnienia przełącznika.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku) Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.

Krótkie odchylenie przełącznika w górę lub w dół powoduje następujące działanie w poniższych trybach: Tryb RADIO (radioodbiornik) Wybór następnej/poprzedniej zapisanej stacji.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku) Przełączenie na następny/poprzedni utwór.

Przycisk wyboru trybu [MODE] ( ) (3)


Przełączanie kolejno trybu: radioodtwarzacz, odtwarzacz płyt CD i zewnętrzne źródło dźwięku (AUX).

Przycisk wyciszenia [MUTE] ( ) (4)


Informacja

Bardziej szczegółowe informacje na temat sterowania systemem audio podano w dalszej części niniejszego rozdziału.

Antena

Antena dachowa Antena dachowa służy do odbioru różnych danych (np.: sygnałów radiowych zakresów AM/FM, sygnału DAB, sygna ...

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Łącze Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym. Przycisk nawiązania/odebrania poł ...

Zobacz tez:

Kratki nawiewu powietrza
Regulowane kratki nawiewu powietrza Środkowe kratki nawiewu powietrza w desce rozdzielczej Ustawić kierunek powietrza, przechylając i obracając kratki. Aby zamknąć kratkę nawiewu powietrza, obró ...

Przycisk blokady elektrycznych podnośników szyb
Kierowca może wyłączyć przełączniki elektrycznych podnośników szyb w drzwiach tylnych przez wciśnięcie włącznika blokady elektrycznych podnośników szyb w położe ...

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Aby móc korzystać z wycieraczki, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Wycieraczka tylnej szyby Włącz wycieraczkę obracając pokrętło tylnej wycieracz ...

Instrukcje obslugi: