Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy

(jeżeli występują)

System multimedialny


Dla wygody kierowcy na kierownicy zamontowano przyciski sterowania systemem audio.

UWAGA

Nie używać równocześnie kilku przycisków sterowania systemem audio na kierownicy.

Przełącznik regulacji głośności [VOL+/VOL-] (1)

Przełącznik wyszukiwania/ zapamiętanych stacji ( ) (2)


Odchylenie przełącznika w górę lub w dół na co najmniej 0,8 sekundy powoduje następujące działanie w poniższych trybach:

Tryb RADIO (radioodbiornik) Rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania dostępnych stacji. Wyszukiwanie stacji trwa do momentu zwolnienia przełącznika.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku) Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.

Krótkie odchylenie przełącznika w górę lub w dół powoduje następujące działanie w poniższych trybach: Tryb RADIO (radioodbiornik) Wybór następnej/poprzedniej zapisanej stacji.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku) Przełączenie na następny/poprzedni utwór.

Przycisk wyboru trybu [MODE] ( ) (3)


Przełączanie kolejno trybu: radioodtwarzacz, odtwarzacz płyt CD i zewnętrzne źródło dźwięku (AUX).

Przycisk wyciszenia [MUTE] ( ) (4)


Informacja

Bardziej szczegółowe informacje na temat sterowania systemem audio podano w dalszej części niniejszego rozdziału.

Antena

Antena dachowa Antena dachowa służy do odbioru różnych danych (np.: sygnałów radiowych zakresów AM/FM, sygnału DAB, sygna ...

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Łącze Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym. Przycisk nawiązania/odebrania poł ...

Zobacz tez:

Lampki kontrolne
Lampka kontrolna układu ESC (jeśli jest w wyposażeniu) Lampka zapala się, gdy: Zapłon lub przycisk uruchamiania/wyłączania silnika jest w położeniu ON. Zapala się na około 3 s ...

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)
jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwość jej zaparowania. Układ automatycznego usuwania zaparow ...

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściś ...

Instrukcje obslugi: