KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Harmonogram przeglądów okresowych

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Harmonogram przeglądów okresowych

Uwagi dotyczące harmonogramu przeglądów

Jeśli pojazd jest normalnie eksploatowany, gdy nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z normalnym harmonogramem przeglądów okresowych. Jeśli jest spełniony którykolwiek z poniższych warunków, należy postępować tak, jak to przewidziano w harmonogramie konserwacji w ciężkich warunkach pracy:

Jeżeli pojazd jest eksploatowany w wyżej wymienionych warunkach, należy dokonywać przeglądów, wymieniać odpowiednie części lub uzupełniać płyny częściej, niż przewiduje to Harmonogram normalnych przeglądów okresowych. Po upływie przedziału czasu lub przebyciu odległości podanej w tabeli, kontynuuj postępowanie zgodne z postępowaniem przypisanym dla okresów międzyprzeglądowych konserwacji.

Zwykły harmonogram przeglądów - Silnik benzynowy

Następujące czynności obsługowe muszą być wykonane, aby zapewnić właściwy poziom ograniczenia emisji spalin i sprawności.

Aby nie utracić gwarancji, należy zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wykonanie czynności związanych z kontrolą emisji spalin. W przypadku wskazania zarówno przebiegu jak i okresu czasu, czynność obsługowa musi być wykonana, gdy jeden z warunków jest spełniony.

Nr

PODZESPÓŁ

UWAGA

*1 Płyn chłodniczy (silnik/falownik) Uzupełniając płyn chłodzący, należy użyć wyłącznie wody demineralizowanej lub miękkiej i nigdy nie mieszać twardej wody z fabrycznym płynem chłodzącym. Niewłaściwy roztwór płynu chłodzącego może spowodować poważną awarię lub uszkodzenie silnika.
*2 Olej silnikowy i filtr oleju Sprawdzić poziom oleju silnikowego i szczelność układu co 500 km lub przed dłuższą podróżą.
*3 Dodatki uszlachetniające (silnik benzynowy) Firma KIA zaleca stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (AKI 91) lub wyższej (w Europie) albo o liczbie oktanowej 91 (AKI 87) lub wyższej (poza Europą).

Klientom, którzy rzadko używają benzyny wysokiej jakości z zawartością dodatków i doświadczają trudności z rozruchem silnika lub jego nierównomiernej pracy, zaleca się wlanie do zbiornika paliwa jednej butelki dodatków do benzyny na każde przejechane 15 000 km (w Europie, Australii i Nowej Zelandii)/10 000 km (poza Europą, Australią i Nową Zelandią).

Dodatki są dostępne w autoryzowanych stacjach obsługi Kia wraz z informacjami o sposobie ich użycia. Nie należy ich mieszać z innymi dodatkami.

*4 Pasek hybrydowego prądnicorozrusznika (HSG) Sprawdzić pasek HSG pod kątem przecięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub nasycenia olejem i w razie konieczności wymienić. Jeżeli pasek powoduje hałas, przed wymianą spróbować wyregulować napięcie paska napędowego.
*5 Świece zapłonowe Dla wygody można wykonać przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.
*6 Olej w dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT) Olej w dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT) należy wymienić zawsze po zanurzeniu tego podzespołu w wodzie.

Harmonogram przeglądów okresowych


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić. R :Wymienić.

Harmonogram przeglądów okresowych


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić. R :Wymienić.

Harmonogram przeglądów okresowych


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić. R :Wymienić.

Obsługa pojazdu eksploatowanego w ciężkich warunkach - Silnik benzynowy

Harmonogram przeglądów okresowych


Harmonogram przeglądów okresowych


Czynność obsługowa

I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R :Wymienić.

CIĘŻKIE WARUNKI JAZDY

A : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach - mniej niż 8 km w normalnej temperaturze lub mniej niż 16 km w niskich temperaturach.

B : Długotrwała praca silnika na biegu jałowym lub jazda z małą prędkością na długim dystansie.

C : Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, nieutwardzonych, żwirowanych lub pokrytych solą.

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach.

E : Jazda w warunkach dużego zapylenia.

F : Jazda w korkach miejskich.

G : Jazda po drogach o dużym nachyleniu lub w warunkach górskich.

H : Ciągnięcie przyczepy, przyczepy kempingowej lub używanie bagażnika dachowego.

I : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego, taksówki lub innego samochodu komercyjnego albo holowanie pojazdów
J : Jazda w bardzo niskich temperaturach K : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h.

L : Jazda z częstym zatrzymywaniem się (ruch miejski).

Konserwacja przeprowadzana przez właściciela pojazdu

Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi Kia zgodnie z podanym harmonogr ...

Objaśnienia pozycji harmonogramu przeglądów okresowych

...

Zobacz tez:

Załącznik
Co powinieneś wiedzieć OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. Korzystanie z przycisków podczas jazdy zagraża bezpiecze& ...

Elektryczny hamulec postojowy
W trybie działania automatycznego układ włącza hamulec postojowy przy wyłączaniu silnika i wyłącza go przy ruszaniu. Przy użyciu dźwigni sterującej kierowca może ingerować w dowolnym momencie, aby włączyć lub wyłączyć hamu ...

Przycisk Start/Stop
(jeżeli występuje) Podświetlenie przycisku Start/Stop włącza się po otwarciu drzwi przednich i gaśnie po 30 sekundach od momentu zamknięcia drzwi. OSTRZEŻENIEWyłączanie silnika w sy ...

Instrukcje obslugi: