Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Resetowanie okna dachowego

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Okno dachowe –> Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach:

Aby zresetować okno dachowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć stacyjkę (stan ON) lub uruchomić silnik. Zaleca się resetowanie okna dachowego przy uruchomionym silniku.

2. Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu. Okno dachowe zamyka się całkowicie lub uchyla w zależności od aktualnego położenia.

3. Kiedy okno zatrzyma się, zwolnić przełącznik.

4. Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu i przytrzymać go w tym położeniu przez około 10 sekund.

Nie zwalniać przełącznika do momentu całkowitego zatrzymania okna.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas ruchu okna należy powtórzyć procedurę od kroku 2.

5. W ciągu kolejnych 3 sekund przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu i przytrzymać go do momentu, aż okno wykona następujące czynności:

Uchylenie → odsunięcie → zasunięcie.

Nie zwalniać przełącznika do momentu całkowitego zatrzymania okna.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas ruchu okna należy powtórzyć procedurę od kroku 2.

6. Po zakończeniu wszystkich ruchów zwolnić przełącznik sterowania oknem dachowym (okno dachowe zostało zresetowane).

Informacja

Ostrzeżenie o otwarciu okna dachowego (jeżeli występuje)

Przed opuszczeniem pojazdu należy całkowicie zamknąć okno dachowe.

Uchylanie okna dachowego

Uchylanie okna dachowego Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, a ...

Elementy wyposażenia zewnętrznego

...

Zobacz tez:

Komunikaty ostrzegawcze dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)
Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się podczas wolnej jazdy po stromej pochyłości bez naciskania pedału hamulca. Steep grade! Press brake pedal (stromy podjazd, nacisnąć pedał hamulca) Strome podjazdy Aby ...

Podzespoły i funkcje układu SRS
W skład systemu SRS wchodzą następujące podzespoły: Moduł przedniej poduszki powietrznej kierowcy Moduł przedniej poduszki powietrznej pasażera* Moduły bocznych poduszek powietrznych* Mo ...

Światła awaryjne
Światła awaryjne powinny być używane zawsze, gdy zatrzymasz się na drodze lub w jej pobliżu z powodu awarii lub jakiegoś zdarzenia. Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców, ż ...

Instrukcje obslugi: