Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Resetowanie okna dachowego

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Okno dachowe –> Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach:

Aby zresetować okno dachowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć stacyjkę (stan ON) lub uruchomić silnik. Zaleca się resetowanie okna dachowego przy uruchomionym silniku.

2. Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu. Okno dachowe zamyka się całkowicie lub uchyla w zależności od aktualnego położenia.

3. Kiedy okno zatrzyma się, zwolnić przełącznik.

4. Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu i przytrzymać go w tym położeniu przez około 10 sekund.

Nie zwalniać przełącznika do momentu całkowitego zatrzymania okna.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas ruchu okna należy powtórzyć procedurę od kroku 2.

5. W ciągu kolejnych 3 sekund przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do przodu i przytrzymać go do momentu, aż okno wykona następujące czynności:

Uchylenie → odsunięcie → zasunięcie.

Nie zwalniać przełącznika do momentu całkowitego zatrzymania okna.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas ruchu okna należy powtórzyć procedurę od kroku 2.

6. Po zakończeniu wszystkich ruchów zwolnić przełącznik sterowania oknem dachowym (okno dachowe zostało zresetowane).

Informacja

Ostrzeżenie o otwarciu okna dachowego (jeżeli występuje)

Przed opuszczeniem pojazdu należy całkowicie zamknąć okno dachowe.

Uchylanie okna dachowego

Uchylanie okna dachowego Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, a ...

Elementy wyposażenia zewnętrznego

...

Zobacz tez:

Czynności kontrolne
Wykonywanie prac OstrzeżeniePrzed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zapłon. Wentylator chłodnicy może się wł ...

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
Jeśli system ma do przekazania informację o stanie samochodu, komunikat pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zapoznaj się z komunikatem i podejmij odpowiednie działania. Jeśli włącza si ...

Drzwi
Przestrzeń bagażowa Klapa tylna Otwieranie Po odblokowaniu nacisnąć przełącznik dotykowy nad tablicą rejestracyjną i otworzyć tylną klapę. Zamykanie Pociągnąć klapę ...

Instrukcje obslugi: