Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Uchylanie okna dachowego

Okno dachowe


Uchylanie okna dachowego

Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

Zamykanie okna dachowego

Aby zamknąć okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w dół i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

UWAGA

Zasłona okna dachowego

Okno dachowe


Zasłona okna dachowego odsuwa się równocześnie z jego szybą. Aby zamknąć zasłonę przy otwartym oknie, należy przesunąć ją ręcznie.

UWAGA

Okno dachowe jest skonstruowane tak, aby przesuwać się razem z zasłoną. Nie zasuwać zasłony, kiedy okno dachowe jest otwarte.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Opuszczanie: Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do tyłu, do pierwszego oporu. Aby zatrzymać okno dachowe, zwolnić przeł& ...

Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach: Rozładowanie/odłączenie akumulatora albo wymiana/wypięcie bezpiec ...

Zobacz tez:

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy. ...

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny
1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. 3. Wyłączyć silnik i odczekać kilk ...

Podejmowanie działań
Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Piktogram Ostrzeżenie Działanie, jakie należy podjąć Lampka ta wł ...

Instrukcje obslugi: