Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Uchylanie okna dachowego

Okno dachowe


Uchylanie okna dachowego

Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

Zamykanie okna dachowego

Aby zamknąć okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w dół i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

UWAGA

Zasłona okna dachowego

Okno dachowe


Zasłona okna dachowego odsuwa się równocześnie z jego szybą. Aby zamknąć zasłonę przy otwartym oknie, należy przesunąć ją ręcznie.

UWAGA

Okno dachowe jest skonstruowane tak, aby przesuwać się razem z zasłoną. Nie zasuwać zasłony, kiedy okno dachowe jest otwarte.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Opuszczanie: Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do tyłu, do pierwszego oporu. Aby zatrzymać okno dachowe, zwolnić przeł& ...

Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach: Rozładowanie/odłączenie akumulatora albo wymiana/wypięcie bezpiec ...

Zobacz tez:

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka
Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowana, włączenie zapłonu i świec żarowych silnika Diesla, silnik ...

Wycieraczki i spryskiwacz przedniej szyby
Aby móc korzystać z wycieraczek, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. OSTRZEŻENIE Napełniaj zbiornik tylko płynem do spryskiwaczy szyb lub czystą wodą: U ...

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu LCD wskazuje na zdecydowanie zbyt niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach. W t ...

Instrukcje obslugi: