Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Uchylanie okna dachowego

Okno dachowe


Uchylanie okna dachowego

Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

Zamykanie okna dachowego

Aby zamknąć okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w dół i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

UWAGA

Zasłona okna dachowego

Okno dachowe


Zasłona okna dachowego odsuwa się równocześnie z jego szybą. Aby zamknąć zasłonę przy otwartym oknie, należy przesunąć ją ręcznie.

UWAGA

Okno dachowe jest skonstruowane tak, aby przesuwać się razem z zasłoną. Nie zasuwać zasłony, kiedy okno dachowe jest otwarte.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Opuszczanie: Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do tyłu, do pierwszego oporu. Aby zatrzymać okno dachowe, zwolnić przeł& ...

Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach: Rozładowanie/odłączenie akumulatora albo wymiana/wypięcie bezpiec ...

Zobacz tez:

Opis skrzynki bezpieczników / przekaźników
Wewnątrz pokryw skrzynki bezpieczników / przekaźników można znaleźć skrzynkę bezpieczników / przekaźników, na której podano także nazwy i znamionowe bezpiecznikó ...

Szyby
Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach kierowcy Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach przedniego pasażera Przełącznik podnośnika szyby lewych tylnych ...

Ekran monochromatyczny C
Wyświetlanie W zależności od kontekstu wyświetlane są następujące wskazania: godzina, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi), pomoc graficzna przy parkowaniu, bieżące źródło ...

Instrukcje obslugi: