Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Uchylanie okna dachowego

Okno dachowe


Uchylanie okna dachowego

Aby uchylić okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w górę i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

Zamykanie okna dachowego

Aby zamknąć okno dachowe, należy przesunąć przełącznik sterowania w dół i przytrzymać do momentu, aż okno ustawi się w oczekiwanym położeniu.

UWAGA

Zasłona okna dachowego

Okno dachowe


Zasłona okna dachowego odsuwa się równocześnie z jego szybą. Aby zamknąć zasłonę przy otwartym oknie, należy przesunąć ją ręcznie.

UWAGA

Okno dachowe jest skonstruowane tak, aby przesuwać się razem z zasłoną. Nie zasuwać zasłony, kiedy okno dachowe jest otwarte.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Opuszczanie: Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do tyłu, do pierwszego oporu. Aby zatrzymać okno dachowe, zwolnić przeł& ...

Resetowanie okna dachowego

Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach: Rozładowanie/odłączenie akumulatora albo wymiana/wypięcie bezpiec ...

Zobacz tez:

Wspomaganie układu hamulcowego
Pojazd jest wyposażony w układ hamulcowy ze wspomaganiem, który przy normalnym użytkowaniu reguluje się automatycznie. Wspomaganie układu hamulcowego nie działa przy wyłączonym silniku lub w przypa ...

Płyn hamulcowy
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiorni ...

Wykrywanie pojazdów
Działanie czujnika może być ograniczone w następujących przypadkach: Zasłonięcie czujnika radarowego lub kamery zanieczyszczeniami albo ciałami obcymi. Ograniczenie czułości obiektywu kamer ...

Instrukcje obslugi: