Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Sposób działania układu BCW

(jeżeli występuje)

Sposób działania układu BCW


Warunki działania

Włączanie układu

Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu BSW.

Po włączeniu układu świeci się lampka włącznika. Układ aktywuje się po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Wyłączanie układu

Ponownie nacisnąć włącznik układu BSW.

Lampka włącznika gaśnie.

Jeżeli układ nie jest używany należy go wyłączyć, naciskając ponownie jego włącznik.

Informacja

Układ aktywuje się w następujących warunkach:

1. Układ włączony.

2. Prędkość pojazdu ponad 30 km/h.

3 Wykrycie nadjeżdżającego pojazdu w "martwym" polu widzenia.

Sposób działania układu BCW


Pierwszy stopień alarmu Kiedy czujnik układu wykrywa inny pojazd, włącza się żółta lampka ostrzegawcza znajdująca się w odpowiednim lusterku zewnętrznym.

Kiedy wykryty pojazd opuszcza "martwe" pole widzenia, lampka ostrzegawcza gaśnie.

Sposób działania układu BCW


Sposób działania układu BCW


A: Dźwięk ostrzegawczy

Drugi stopień alarmu Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włącza się w następujących sytuacjach

1. Wykrycie przez czujniki radarowe pojazdu w "martwym" polu widzenia (świeci się lampka ostrzegawcza w odpowiednim lusterku zewnętrznym np. przy pierwszym stopniu alarmu) ORAZ 2. Włączony kierunkowskaz (po stronie, po której został wykryty inny pojazd).

W przypadku włączenia się tego alarmu miga również lampka ostrzegawcza w odpowiednim lusterku zewnętrznym.

Wyłączenie kierunkowskazu powoduje wyłączenie się drugiego stopnia alarmu (dźwiękowego sygnału ostrzegawczego i migającej lampki w lusterku zewnętrznym).

Informacja

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy dodatkowo zwraca uwagę kierowcy. Wyłączać go należy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Układ monitorowania "martwego pola" i ostrzegania o zderzeniu (BCW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Pojazd w "martwym" polu widzenia Pojazd zbliżający się z wysoką prędkością Układ monitor ...

Układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW)

(jeżeli występuje) Po włączeniu biegu wstecznego układ wykrywa pojazdy nadjeżdżające w strefie tylnej z prawej lub lewej strony. Warunki ...

Zobacz tez:

W skrócie
Odblokowanie zamków samochodu Aby odblokować drzwi i klapę bagażnika, nacisnąć . Otworzyć drzwi, ciągnąc za klamkę. Aby odblokować tylko tylną klapę, nacisnąć . ...

Komputer pokładowy
Wyświetla informacje dotyczące bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkość itp.). Wyświetlanie danych w zestawie wskaźników Dane komputera pokładowego będą wyświetlane stale po wybraniu trybu wyświetlania "KOM ...

Wyposażenie do holowania przyczepy
Haki holownicze Informacja Otwory montażowe haka holowniczego znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi kołami. Do holowania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego haka holowniczego. Odpowiedni hak holowni ...

Instrukcje obslugi: