Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW)

(jeżeli występuje)

Po włączeniu biegu wstecznego układ wykrywa pojazdy nadjeżdżające w strefie tylnej z prawej lub lewej strony.

Warunki działania

Włączanie układu

Na wyświetlaczu LCD wybrać pozycję "User Settings" (ustawienia użytkownika) → "Driver Assistance" (układy wspomagające kierowcę), a następnie zaznaczyć pozycję "Rear Cross-Traffic Collision warning" (układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej).

Układ włącza się i jest gotowy do działania.

Układ można wyłączyć w zestawie wskaźników.

Informacja

Wyłączenie i ponowne uruchomienie pojazdu przywraca wcześniejszy stan układu BCW.

Układ aktywuje się po włączeniu biegu wstecznego i pozostaje aktywny podczas cofania z prędkością poniżej 10 km/h.

Zasięg działania układu RCCW wynosi około 0,5 ÷ 20 m w obu kierunkach bocznych. Układ wykrywa nadjeżdżające pojazdy, jeżeli ich prędkość wynosi 4 ÷ 36 km/h.

Należy pamiętać, że w niektórych warunkach zasięg wykrywania może się zmieniać.

Podczas cofania zawsze należy zachowywać ostrożność i zwracać uwagę na otoczenie pojazdu.

Rodzaje ostrzeżeń

Rodzaje ostrzeżeń


Jeżeli czujniki układu wykrywają nadjeżdżający pojazd, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, miga lampka ostrzegawcza w odpowiednim lusterku zewnętrznym i na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Informacja

OSTRZEŻENIE
  • Kiedy układ BCW jest włączony, lampka ostrzegawcza w lusterku zewnętrznym włącza się zawsze, kiedy układ wykrywa inny pojazd z tyłu.

    Aby uniknąć wypadku, nie należy koncentrować się wyłącznie na lampce ostrzegawczej i nie wolno zaniedbywać sprawdzania otoczenia pojazdu.

  • Nawet jeżeli pojazd jest wyposażony w układ monitorowania "martwego pola" i ostrzegania o zderzeniu (BCW) i układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW), należy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy. Przed zmianą pasa ruchu lub rozpoczęciem cofania nie wolno polegać wyłącznie na wskazaniach układu. Należy bezwzględnie samodzielnie sprawdzać, czy taki manewr jest bezpieczny.

    W pewnych sytuacjach układ może nie ostrzec kierowcy, dlatego jest on zobowiązany samodzielnie sprawdzać otoczenie pojazdu.

  • Układ monitorowania "martwego pola" i ostrzegania o zderzeniu (BCW) i układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW) nie zastępują prawidłowej i bezpiecznej techniki jazdy. Zawsze zachowywać ostrożność podczas zmiany pasa ruchu lub cofania. Układ monitorowania "martwego pola" i ostrzegania o zderzeniu (BCW) może nie wykrywać obiektów znajdujących się obok pojazdu.

UWAGA

Sposób działania układu BCW

(jeżeli występuje) Warunki działania Włączanie układu Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik uk ...

Położenie czujników

Czujniki znajdują się wewnątrz zderzaka tylnego. Aby zapewnić prawidłowe działanie układu, należy utrzymywać czystość ...

Zobacz tez:

Zabezpieczenie antynapadowe
Funkcja ta pozwala automatycznie zaryglować jednocześnie drzwi i bagażnik podczas jazdy, gdy prędkość samochodu przekracza 10 km/h. Działanie Jeżeli jedne z drzwi lub bagażnik są otwarte, automatyczny centralny zamek nie zadziała. ...

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on oznaczony etykietą naklejoną na nadwoziu. Blokowanie Za pomocą kluc ...

Ustawienie prędkości
Ustawianie prędkości tempomatu 1. Nacisnąć przycisk CRUISE (Tempomat), aby włączyć system. Zaświeci się kontrolka CRUISE w zestawie wskaźników. 2. Przyspieszyć do żąda ...

Instrukcje obslugi: