Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wstęp –> Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Dążymy do tego, by eksploatacja pojazdu sprawiała Państwu jak najwięcej satysfakcji.

Niniejsza Instrukcja obsługi może być w tym pomocna. Dlatego zdecydowanie zalecamy uważną lekturę całej Instrukcji. Aby ograniczyć ryzyko zagrożenia dla zdrowia lub życia, należy przeczytać wszystkie fragmenty zatytułowane "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "OSTRZEŻENIE" i "OSTROŻNIE", znajdujące się w Instrukcji.

Tekst uzupełniono ilustracjami, które ułatwiają zrozumienie sposobu korzystania z samochodu.

Niniejsza Instrukcja przedstawia wyposażenie pojazdu oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zawiera ona również cenne porady dotyczące prawidłowej techniki jazdy w różnych warunkach drogowych.

Na początku niniejszej Instrukcji znajduje się ogólny spis treści. Przy wyszukiwaniu konkretnych informacji zachęcamy do korzystania z indeksu znajdującego na końcu Instrukcji, w którym wszystkie hasła-tematy zostały podane w porządku alfabetycznym.

Rozdziały: Niniejsza Instrukcja zawiera osiem rozdziałów oraz indeks. Na początku każdego rozdziału również znajduje się spis treści.

Pozwala on natychmiast zorientować się, czy dany rozdział zawiera szukane informacje.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego niniejsza Instrukcja podaje liczne środki ostrożności oraz procedury obsługi. Zawiera ona również ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie pojazdu.

Wspomniane zagrożenia oraz instrukcje bezpiecznego postępowania widnieją również na naklejkach znajdujących się w pojeździe.

Ostrzeżenia i wskazówki podane w niniejszej Instrukcji służą zapewnieniu bezpieczeństwa.

Niestosowanie się do nich może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Niniejsza Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "OSTRZEŻENIE" i "OSTROŻNIE", wyróżnione dodatkowo symbolem ostrzegawczym, oraz fragmenty "UWAGA".

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Fragmenty zatytułowane "NIEBEZPIECZEŃSTWO" przedstawiają sytuacje, w których - w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia - występuje poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

OSTRZEŻENIE

Fragmenty zatytułowane "OSTRZEŻENIE" przedstawiają sytuacje, w których - w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia - może wystąpić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

OSTROŻNIE

Fragmenty zatytułowane "OSTROŻNIE" przedstawiają sytuacje, w których - w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia - może dojść do odniesienia lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

UWAGA

Fragmenty zatytułowane "UWAGA" przedstawiają sytuacje, w których - w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia - może dojść do uszkodzenia pojazdu.

Wstęp

...

Wymagania dotyczące paliwa

...

Zobacz tez:

System rozpoznający znaki drogowe (TSR)
Dzięki systemowi TSR kierowca ma możliwość uniknięcia przeoczenia znaków drogowych. Pomaga on w bezpiecznym prowadzeniu samochodu poprzez wyświetlanie znaków drogowych na wyświetlaczu Head-up. Zn ...

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku
Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. Aby wyłączyć, naci ...

Ogólne zalecenia związane z bezpieczeństwem
W różnych miejscach samochodu są przyklejone etykiety. Umieszczono na nich ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, jak również informacje identyfikacyjne samochodu. Nie należy ich usuwać, ponieważ stanowią integralną część samochodu. Ws ...

Instrukcje obslugi: