Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wyświetlacz przezierny (HUD)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Wyświetlacz przezierny (HUD)

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Wyświetlacz przezierny (HUD)


Wyświetlacz przezierny (Head Up Display - HUD) to przezroczysty wyświetlacz, który prezentuje niektóre informacje zestawu wskaźników i systemu nawigacji. Znajduje się on na desce rozdzielczej.

Środki ostrożności podczas korzystania z wyświetlacza przeziernego (HUD)

Odczytywanie informacji z wyświetlacza przeziernego (HUD) może być utrudnione w następujących sytuacjach:

Jeżeli odczytywanie informacji na wyświetlaczu przeziernym (HUD) jest utrudnione, należy w trybie ustawień użytkownika wyregulować wysokość obrazu lub poziom jasności wyświetlacza HUD. Więcej informacji podano w części "Wyświetlacz LCD" tego rozdziału.

OSTRZEŻENIE
 • Nie umieszczać żadnych naklejek ani akcesoriów na wyświetlaczu przeziernym (HUD) ani na desce rozdzielczej.
 • Nie regulować ani nie dotykać dłońmi przesłony ani ekranu wyświetlacza przeziernego (HUD).
 • Ślady palców mogą powodować nieczytelność obrazu. Ponadto użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie wyświetlacza.
 • Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wyświetlacza przeziernego (HUD). Kolizja z tymi przedmiotami podczas włączania wyświetlacza może spowodować jego uszkodzenie.
 • Nie umieszczać żadnych napojów w pobliżu wyświetlacza przeziernego (HUD). Rozlanie płynu na wyświetlacz przezierny może spowodować jego uszkodzenie.
 • Nie umieszczać żadnych przedmiotów na wyświetlaczu przeziernym (HUD). Widoczność obrazu mogą również zakłócić wszelkie przedmioty (naklejki itp.) zamocowane do ekranu wyświetlacza.
 • Nie dopuszczać do oświetlania ekranu wyświetlacza przeziernego (HUD) silnym światłem. Może ono uszkodzić ekran i elementy wewnętrzne.
 • Nie umieszczać żadnych przedmiotów na wyświetlaczu przeziernym (HUD), wewnątrz niego lub w jego pobliżu - niezależnie od tego, czy wyświetlacz jest otwarty, czy zamknięty. Nie mocować żadnych przedmiotów do elementów systemu ani nie wkładać niczego do jego wnętrza.
 • Do czyszczenia wyświetlacza przeziernego (HUD) używać wyłącznie miękkiej ściereczki. Nie stosować rozpuszczalników organicznych, środków czyszczących ani ściereczek do polerowania.
 • Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do regulacji ustawień należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

 

OSTROŻNIE
 • Podczas otwierania lub zamykania wyświetlacza przeziernego (HUD) mogą być słyszalne odgłosy jego silnika i przekładni.
 • Podczas regulacji wysokości obrazu na wyświetlaczu przeziernym (HUD) mogą być słyszalne odgłosy jego silnika i przekładni.

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza przeziernego (HUD)

Wyświetlacz przezierny (HUD)


Po uruchomieniu silnika wyświetlacz przezierny (HUD) można włączać/wyłączać za pomocą włącznika w desce rozdzielczej.

Wyświetlacz przezierny zamyka się automatycznie po wyłączeniu silnika i zablokowaniu drzwi za pomocą kluczyka zdalnego dostępu lub inteligentnego kluczyka.

W przypadku wersji z inteligentnym kluczykiem wyświetlacz przezierny zamyka się automatycznie po zablokowaniu drzwi za pomocą przycisku w klamce zewnętrznej.

Jeżeli drzwi nie zostaną zablokowane po wyłączeniu silnika, wyświetlacz przezierny zamyka się automatycznie po około 5 minutach.

Informacje wyświetlane na wyświetlaczu przeziernym

Wyświetlacz przezierny (HUD)


 1. Podpowiedzi systemu nawigacji (TBT)
 2. Znaki drogowe
 3. Prędkościomierz
 4. Prędkość ustawiona w tempomacie/ prędkość ustawiona w ograniczniku prędkości (jeżeli występuje)
 5. Informacje układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA) (jeżeli występuje)
 6. Informacje układu monitorowania "martwego pola" i ostrzegania o zderzeniu (BCW) (jeżeli występuje)
 7. Lampki ostrzegawcze
 8. Informacje na temat systemu audio/ wideo

Informacja

W przypadku wybrania pokazywania podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) na wyświetlaczu przeziernym (HUD), podpowiedzi te nie są prezentowane na wyświetlaczu LCD.

Ustawienia wyświetlacza przeziernego (HUD)

Na wyświetlaczu LCD można zmieniać następujące ustawienia wyświetlacza przeziernego (HUD):

Więcej informacji podano w części "Wyświetlacz LCD" w niniejszym rozdziale.

Komputer pokładowy (typ B i C)

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulat ...

Światła

...

Zobacz tez:

Gazy spalinowe
NiebezpieczeństwoGazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli spaliny przedostaną się do wn ...

Boczne poduszki powietrzne
Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich. Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa. Bocz ...

Wskaźniki
Prędkościomierz Prędkościomierz pokazujący bieżącą prędkość samochodu jest wyskalowany jest w kilometrach na godzinę (km/h). Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźniki uk ...

Instrukcje obslugi: