Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wybór trybów napędu 4×4

Tryb pracy skrzyni rozdzielczej Przełącznik Lampka sygnalizacyjna Opis
AUTOMATYCZNY NAPĘD NA 4 KOŁA (WYŁĄCZONA BLOKADA NAPĘDU NA 4 KOŁA) Napęd na 4 koła (4×4) Podczas jazdy w trybie automatycznego napędu na 4 koła w normalnych warunkach napędzane są tylko 2 przednie koła samochodu. Jeżeli jednak układ uzna konieczność włączenia napędu na 4 koła, automatycznie włączy ten napęd.

Z tego trybu należy korzystać podczas jazdy po zwykłych drogach.

STAŁY NAPĘD NA 4 KOŁA (BLOKADA NAPĘDU NA 4 KOŁA) Napęd na 4 koła (4×4) Tryb blokady napędu na wszystkie koła wyłącza się automatycznie przy prędkościach powyżej 30 km/h i zmienia się na tryb automatycznego napędu na wszystkie koła. Kiedy prędkość spadnie poniżej 30 km/h, ponownie włącza się tryb blokady napędu na wszystkie koła.

Tryb ten służy do pokonywania stromych podjazdów i zjazdów, jazdy terenowej, jazdy po drogach piaszczystych, błotnistych itp. i zapewnia maksymalne przeniesienie siły napędowej.

 

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza napędu 4×4 ( ) w zestawie wskaźników
świeci się, może to oznaczać jego usterkę. Jeżeli świeci się lampka ostrzegawcza napędu 4×4 (
), pojazd jak najszybciej
powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

 

OSTROŻNIE

Podczas jazdy po drogach utwardzonych należy wyłączyć blokadę napędu na wszystkie koła, naciskając przycisk blokady (gaśnie lampka sygnalizacyjna w przycisku 4WD LOCK). Jazda po drogach utwardzonych z włączoną blokadą napędu na wszystkie koła (szczególnie na zakrętach) może powodować hałasy mechaniczne lub drgania. Hałasy i drgania ustają po wyłączeniu blokady napędu na wszystkie koła. Przedłużona jazda przy występujących hałasach i drganiach może spowodować uszkodzenie niektórych elementów układu napędowego.

UWAGA

Wyłączenie blokady napędu na wszystkie koła może wywołać odczuwalne szarpnięcie, ponieważ cała moc zostaje nagle przeniesiona na koła przednie.

Korzystanie z napędu 4×4

...

Bezpieczna jazda z napędem 4×4

Przed rozpoczęciem jazdy Upewniać się, że wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Usiąść w pozycji wypr ...

Zobacz tez:

Wyłączanie czujnika stanu akumulatora
A: Czujnik stanu akumulatora Czujnik stanu akumulatora wyłącza się po odłączeniu ujemnego (-) zacisku od akumulatora, np. podczas wykonywania czynności obsługowych. W takim przypadku układ ISG dzi ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ...

Obsługa trybu AUX
Odtwarzanie 1. Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. 2. Wybierz , aby przełączyć na tryb AUX. W dolnej części centralnego wyświetlacza pojawiaj ...

Instrukcje obslugi: