Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana koła w pojeździe z układem TPMS

Jeżeli z opony uszło powietrze, ostrzega o tym wskazanie w zestawie wskaźników.

W takim przypadku oponę powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTROŻNIE

Należy używać mas uszczelniających dopuszczonych przez firmę Hyundai.

Podczas wymiany opony należy usunąć masę uszczelniającą czujnik ciśnienia i oponę.

Każde koło (z wyjątkiem dojazdowego koła zapasowego) wyposażone jest w czujnik ciśnienia w oponie, znajdujący się za jej zaworem. Z tego powodu w pojazdach wyposażonych w układ TPMS można stosować wyłącznie odpowiednie obręcze kół. Serwisowanie opon należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Nawet jeżeli koło zostało wymienione na zapasowe, lampki układu pozostają włączone do momentu założenia zwykłej opony o prawidłowym ciśnieniu.

Z powodu braku aktywacji czujnika ciśnienia w kole zapasowym, po wymianie koła z oponą o niskim ciśnieniu na zapasowe, wskazanie opony ze zbyt niskim ciśnieniem może świecić się jeszcze przez kilka minut.

Po założeniu koła z oponą napompowaną do uzyskania wymaganego ciśnienia lub po przeprowadzeniu przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai aktywacji czujnika ciśnienia w kole zapasowym, obie lampki układu gasną po kilku minutach jazdy.

Jeżeli lampki układu nie gasną po kilku minutach jazdy, układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTROŻNIE

Jeżeli oryginalne koło pojazdu zostało wymienione na zapasowe, czujnik ciśnienia koła zapasowego musi zostać aktywowany, a czujnik koła wymienionego - dezaktywowany. Czynności te powinna wykonać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli czujnik ciśnienia w oryginalnym kole - schowanym w miejscu koła zapasowego - pozostaje aktywny, układ TPMS może nie działać prawidłowo.

W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Stanu napompowania opony nie można oceniać wyłącznie po jej wyglądzie. Do pomiaru ciśnienia należy zawsze używać wysokiej jakości mierników. Należy pamiętać, że ciśnienie w oponie rozgrzanej (podczas jazdy) jest wyższe niż w oponie zimnej.

Określenie "opony zimne" oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie 3 godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1,6 km.

Przed pomiarem ciśnienia należy poczekać na ostygnięcie opony. Przed rozpoczęciem pompowania opony do wymaganego ciśnienia należy zawsze się upewnić, że jest ona zimna.

OSTROŻNIE

Ponieważ samochód jest wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), należy używać mas uszczelniających dopuszczonych przez firmę Hyundai. Płynny środek uszczelniający może uszkodzić czujniki ciśnienia układu.

 

OSTRZEŻENIE

Układ TPMS

  • Układ TPMS nie ostrzega przed poważnymi nagłymi uszkodzeniami opon, spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak gwoździe, wyrwy w jezdni lub wysokie krawężniki.
  • Jeżeli odczuwa się niestabilność pojazdu, należy natychmiast zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, delikatnie przycisnąć pedał hamulca, wolno zjechać z jezdni i stanąć w bezpiecznym miejscu.

 

OSTRZEŻENIE

Dbałość o układ TPMS

Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może negatywnie wpłynąć na ostrzeganie kierowcy przed zbyt niskim ciśnieniem w oponach i/lub niesprawnością układu. Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może ograniczyć gwarancję na tę część pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE
  • Nie dokonywać w pojeździe modyfikacji, które mogą zakłócić prawidłowe działanie układu TPMS.
  • Obręcze kół dostępne poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy Hyundai nie są wyposażone w czujniki układu TPMS.
  • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie części zamiennych z Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.
  • W przypadku zamiaru użycia obręczy kół zakupionych poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna zamontować w nich czujniki układu TPMS. Jeżeli pojazd nie posiada czujników układu TPMS lub jeżeli układ TPMS nie działa prawidłowo, pojazd może nie przejść obowiązkowych badań technicznych.

Wszystkie pojazdy sprzedawane
w Europie w poniższych okresach muszą być wyposażone w układ TPMS.

  • Modele nowe: od 1 listopada 2012 r.
  • Modele wcześniej wprowadzone do sprzedaży: od 1 listopada 2014 r.

    (w zależności od daty 1. rejestracji).

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS

W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. Lampka ostrzegawcza ...

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (typ B)

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach/usterki układu TPMS Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach (na wy" ...

Zobacz tez:

Elektryczny hamulec postojowy
W trybie działania automatycznego układ włącza hamulec postojowy przy wyłączaniu silnika i wyłącza go przy ruszaniu. Przy użyciu dźwigni sterującej kierowca może ingerować w dowolnym momencie, aby włączyć lub wyłączyć hamu ...

Wyposażenie do holowania przyczepy
Haki holownicze Informacja Otwory montażowe haka holowniczego znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi kołami. Do holowania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego haka holowniczego. Odpowiedni hak holowni ...

Otwierany dach panoramiczny
Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej. Przycisk sterowania zasłoną. Przycisk sterowania otwieranym dachem. Należy zadbać o to, aby bagaże i akcesori ...

Instrukcje obslugi: