Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych wskazówek:

  • Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy.
  • NIGDY nie pozwalać nikomu jechać na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem.

Siedzenia


Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu.

  • NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy.
  • Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela.
  • Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie.

OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Siedzenia


Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki.

Siedzenia


Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę na wsporniku zagłówka.

2. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3).

Siedzenia


Przesuwanie do przodu i do tyłu (jeżeli funkcja występuje) Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić.

Siedzenia


UWAGA

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub inne elementy pojazdu.

Siedzenia


Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni odchylania oparcia lub przełącznika (1) odchylić oparcie (2) fotela.

2. Maksymalnie podnieść zagłówek.

3. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry.

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać nikomu jechać na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem.

Siedzenia


3. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą pokrętła lub przełącznika (3) odchylania oparcia podnieść oparcie (4) fotela..

OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

Siedzenia


Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki.

OSTROŻNIE
  • Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu.


  • Siedząc na tylnym siedzeniu, nie należy ustawiać zagłówka w najniższym położeniu.

Siedzenia


Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę na wsporniku zagłówka.

2. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3).

Siedzenia tylne

Składanie oparć siedzeń tylnych Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, ...

Fotele podgrzewane i wentylowane

Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje) Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. OSTRZEŻENIEPodg ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik benzynowy
1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. 3. Wyłączyć silnik i odczekać kilka ...

Awaryjne odblokowywanie drzwi bagażnika
Samochód Kia wyposażony jest w dźwignię awaryjnego odblokowywania drzwi bagażnika umieszczoną w dolnej części drzwi bagażnika. Może się zdarzyć, że ktoś zostanie przez prz ...

Otwierany dach panoramiczny
Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej. Przycisk sterowania zasłoną. Przycisk sterowania otwieranym dachem. Należy zadbać o to, aby bagaże i akcesori ...

Instrukcje obslugi: