Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Siedzenia tylne

Składanie oparć siedzeń tylnych

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych.

OSTRZEŻENIE
  • Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa.

    Siedzenie na złożonych oparciach stwarza w momencie wypadku lub gwałtownego hamowania poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

  • Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, stwarzając zagrożenie dla zdrowia lub powodując szkody materialne.

Siedzenia


Aby złożyć oparcie siedzenia tylnego, należy:

1. Ustawić oparcia foteli przednich w pionie i w razie potrzeby przesunąć fotele do przodu.

2. Maksymalnie obniżyć zagłówki foteli tylnych.

Siedzenia


3. Ułożyć pas bezpieczeństwa na zewnątrz oparcia. W przeciwnym razie może on przeszkadzać w złożeniu oparcia.

Siedzenia


4. Wyjąć pas z prowadnicy (1), pociągnąć za dźwignię blokady oparcia (2), a następnie złożyć oparcie w kierunku przodu samochodu.

Siedzenia


5. Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i popchnąć je do tyłu.

Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym.

Upewnić się, że oparcie jest zablokowane.

Włożyć pas do prowadnicy.

OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do położenia pionowego należy przytrzymać oparcie i podnosić je powoli. Upewnić się, że oparcie jest prawidłowo zablokowane, próbując popchnąć jego górną część. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania niezablokowane oparcie może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w kierowcę lub pasażerów, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy.

Należy ponadto sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym/selektor znajduje się w położeniu P. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować ruszenie pojazdu z pracującym silnikiem po przypadkowym przesunięciu dźwigni zmiany biegów/selektora w inne położenie.

 

OSTROŻNIE
  • Podczas przekładania ładunku przez otwór w oparciu siedzeń tylnych uważać, by nie uszkodzić wnętrza pojazdu.
  • Ładunek umieszczony w otworze w oparciu siedzeń tylnych należy prawidłowo mocować tak, by nie mógł przemieścić się podczas jazdy.

 

OSTRZEŻENIE

Przewożony ładunek zawsze należy zabezpieczać tak, by nie przemieszczał się. Ładunek przemieszczający się podczas gwałtownego hamowania lub wypadku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów.

Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w osoby siedzące na fotelach przednich.

Podłokietnik (jeżeli występuje)

Siedzenia


Podłokietnik znajduje się pośrodku oparcia siedzeń tylnych. Aby użyć podłokietnika, należy go wyciągnąć z oparcia, pociągając w dół.

Ustawianie elektryczne

OSTRZEŻENIENIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Elektryczna regulacja ustawienia foteli działa również przy wył ...

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chroni ...

Zobacz tez:

Uruchamianie/wyłączenie silnika przy użyciu układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka
Uruchamianie silnika W pojeździe z manualną skrzynią biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Gdy kluczyk elektroniczny znajduje się w samochodzie, wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła. lub W pojeź ...

Wstęp
Dysponując zestawem naprawczym do opon (Tire Mobility Kit - TMK), można naprawić przebitą oponę bez konieczności wymiany koła na zapasowe. W skład zestawu wchodzi sprężarka i specjalny ś ...

Bezpieczna jazda z napędem 4×4
Przed rozpoczęciem jazdy Upewniać się, że wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Usiąść w pozycji wyprostowanej i bliżej kierownicy niż zazwyczaj. Wyregulowa ...

Instrukcje obslugi: