KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wewnętrzne lusterko wsteczne

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Lusterka –> Wewnętrzne lusterko wsteczne

Ustawić wewnętrzne lusterko wsteczne tak, aby zapewniało widok przez tylną szybę. Ustawienie należy wykonać przed rozpoczęciem jazdy.

OSTRZEŻENIE - Widoczność drogi za samochodem

Nie należy umieszczać przedmiotów na tylnych fotelach ani w przestrzeni bagażowej w sposób zakłócający widoczność przez tylną szybę.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno ustawiać lusterka wstecznego podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku, który może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub szkody materialne.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno modyfikować lusterka wewnętrznego ani zastępować go lusterkiem panoramicznym.

Mogłoby to doprowadzić do zranienia podczas wypadku lub uruchomienia poduszki powietrznej.

Dzienno-nocne wewnętrzne lusterko wsteczne (jeśli jest w wyposażeniu)

Lusterka


Regulację należy wykonać przed podjęciem jazdy - przed jej rozpoczęciem dźwignia lusterka (3) musi być w położeniu dziennym (1).

Jadąc nocą, pociągnąć (3) przełącznik do siebie (2), aby zmniejszyć stopień odbicia blasku reflektorów pojazdów znajdujących się z tyłu.

Po ustawieniu lusterka w położenie nocne nastąpi pogorszenie widoczności za pojazdem.

(1) : Dzień, (2) : Noc


Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne (ECM) (jeśli jest w wyposażeniu)

Lusterka


Wewnętrzne elektryczne lusterko wsteczne automatycznie reguluje intensywność odbitego od niego światła reflektorów samochodów jadących z tyłu w nocy lub w warunkach słabej widoczności. Czujnik zamontowany (3) w lusterku wykrywa natężenie światła zewnętrznego i automatycznie reguluje intensywność odbitego światła reflektorów samochodów jadących z tyłu.

Gdy silnik pracuje, intensywność odbitego światła jest regulowana automatycznie przez czujnik w wewnętrznym lusterku wstecznym.

Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu biegu wstecznego (R) lusterko automatycznie ustawia się w trybie największej jasności (największej intensywności odbitego światła), aby poprawić widoczność przestrzeni za samochodem.

OSTROŻNIE

Do czyszczenia lusterka używać papierowego ręcznika lub podobnego materiału zwilżonego środkiem do czyszczenia szkła. Nie wolno bezpośrednio spryskiwać lusterka środkiem do czyszczenia szkła. Środek ten może dostać się do obudowy lusterka.

Obsługa ustawianego elektrycznie wewnętrznego lusterka wstecznego:

Lusterka

...

Zewnętrzne lusterko wsteczne

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy kąt lusterka jest prawidłowo ustawiony. Samochód Kia wyposażony jest zarówno w ...

Zobacz tez:

Za kierownicą
OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie dla życia. Spaliny silnikowe zawierają tlenek wę ...

Wskaźnik poziomu paliwa
Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku. Zapalenie się lampki kontrolnej oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku zawsze ...

Łańcuchy na koła
Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które łącznie z zamknięciem nie odstają więcej niż ...

Instrukcje obslugi: