Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać.

Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą.

Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji.

OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

  • Aby uniknąć przedłużonego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, otworzyć okna i drzwi pojazdu możliwie jak najszybciej po zderzeniu.
  • Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy dotykające aktywowanej poduszki powietrznej mogą być bardzo gorące.
  • Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem.
  • Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu.

Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy.

W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i spłukać zimną wodą.

Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)


Nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie montować fotelika dla dziecka zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy: Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietr ...

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład przy uderzeniach w tył pojazdu, uderzeniach wtó ...

Zobacz tez:

Zalecenia dotyczące jazdy
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby samochód poruszał się w przeciwną stronę niż w kierunku wybranym za pomocą dźwigni wybierania biegów: Nie dopuść, aby samochód porusza&# ...

Zamiar holowania przyczepy
Jeżeli zamierza się holować przyczepę, należy uwzględnić podane poniżej zalecenia: Rozważyć zastosowanie połączenia eliminującego kołysanie się przyczepy - w doborze ...

Rozpoznawanie głosowe
Podstawowa metoda obsługi Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zastosuj jedną z poniższych metod: Naciśnij przycisk ro ...

Instrukcje obslugi: