KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Montaż bezpiecznego fotelika dziecięcego za pomocą systemu mocowań ISOFIX

Aby zamontować bezpieczny fotelik dziecięcy zgodny z systemem i-Size lub ISOFIX na jednym tylnych zewnętrznych siedzeń:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od dolnych punktów mocowania ISOFIX.

2. Odsunąć od punktów mocowania wszelkie przedmioty, które mogłyby przeszkadzać w połączeniu fotelika i dolnych punktów mocowania ISOFIX.

3. Umieścić fotelik na tylnym siedzeniu i zamocować go do punktów mocowania ISOFIX zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika.

4. Przestrzegać wszystkich zaleceń producenta bezpiecznego fotelika dziecięcego dotyczących jego montażu i sposobu połączenia z mocowaniami systemu ISOFIX.

OSTRZEŻENIE

Używając systemu ISOFIX należy przestrzegać następujących zaleceń:

  • Przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika.
  • Aby zapobiec sięganiu przez dziecko po niezapięte pasy bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy i upewnić się, że są w pełni zwinięte. Luźny pas bezpieczeństwa może okręcić się wokół szyi dziecka i doprowadzić do ususzenia.
  • NIGDY nie mocować dwóch fotelików do tego samego punktu mocowania. Może to spowodować uszkodzenie i złamanie zaczepu lub punktu mocowania.
  • Po wypadku należy zlecić kontrolę systemu ISOFIX w autoryzowanej stacji obsługi.

    System ISOFIX może ulec uszkodzeniu podczas wypadku i nie zapewniać należytego mocowania bezpiecznego fotelika dziecięcego.

Dolne i górne punkty mocowania ISOFIX (system mocowania bezpiecznych fotelików dziecięcych)

System ISOFIX utrzymuje fotelik dziecięcy na miejscu w razie wypadku. Celem tego systemu jest ułatwienie montażu bezpiecznych fotelików dziecięcych ...

Mocowanie bezpiecznego fotelika dziecięcego za pomocą systemu mocowania zaczepów

(jeśli jest w wyposażeniu) Uchwyty do mocowania zaczepów bezpiecznego fotelika dziecięcego umieszczone są za oparciami. 1. Przeło& ...

Zobacz tez:

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika
Jeżeli akumulator jest rozładowany, pokrywy bagażnika nie można odblokować ani otworzyć. W takiej sytuacji pokrywę bagażnika można odblokować dopiero po wykonaniu obsługi rozładowaneg ...

Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy
Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia. Polecenia wymagające dodatkowych ustawień: wyświetla polece ...

Wskaźnik ustawienia selektora skrzyni DCT
Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie selektora skrzyni biegów. Parkowanie: P Wsteczny: R Neutralne: N Jazda: D Tryb sportowy (jeśli jest w wyposażeniu): S Wskaźnik wybranego biegu skrzyni DCT ...

Instrukcje obslugi: