KIA Niro - Instrukcja Obslugi: My Music (Moja muzyka)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Media –> My Music (Moja muzyka)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Powtarzaj

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli.

(2) Losowo

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej.

(3) Lista

Wyświetla listę wszystkich utworów.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

(5) Obraz albumu

Wyświetla informacje o utworze.

(6) Pauza

Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki.

(7) Pasek postępu

Naciśnięcie paska pozwala przeskoczyć w wybrane miejsce.

Odtwarzanie Naciśnij przycisk [MEDIA] i wybierz opcję [My Music] (Moja muzyka).

Zmiana odtwarzanego utworu Aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu, należy nacisnąć przycisk [SEEK TRACK] (Szukaj/utwór).

System audio (z ekranem dotykowym)


Wybieranie utworu z listy Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę utworów dostępnych do odtworzenia.

Wybierz i odtwórz wybrany utwór.

Odtwarzanie w pętli Naciśnij przycisk [Repeat] (Powtarzaj), aby włączyć lub wyłączyć tryb "Powtórz wszystkie" lub "Powtórz bieżący utwór".

Odtwarzanie w kolejności losowej Naciśnij przycisk [Shuffle] (Losowo), aby włączyć odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

Menu Naciśnij przycisk [Menu] i wybierz funkcję.

System audio (z ekranem dotykowym)


  1. File (Plik): wybór zapisanego pliku.
  2. Mark all (Zaznacz wszystko): zaznacza wszystkie pliki.
  3. Unmark all (Odznacz wszystko): odznacza wszystkie pliki.
  4. Delete (Usuń): usuwa wybrany plik (lub pliki).
    • Wybierz plik do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk [Delete] (Usuń), aby go usunąć.
    • Aktywowanie funkcji rozpoznawania mowy lub odebranie połączenia telefonicznego w czasie usuwania spowoduje jego przerwanie.

Delete from Playlist (Usuń z listy odtwarzania) Gdy odtwarzany jest utwór znajdujący się na liście odtwarzania, należy nacisnąć przycisk [Menu] i wybrać opcję [Delete from playlist] (Usuń z listy odtwarzania).

Wybierz utwór do usunięcia i naciśnij przycisk [Delete] (Usuń).

Bluetooth (BT) Audio

(1) Odtwarzanie/pauza Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki. (2) Menu Przechodzi do ekranu menu. (3) Obraz albumu Wyświetla informacje o utworze. UWAGA Nie ...

Telefon

UWAGA - Korzystanie z funkcji telefonu Bluetooth (BT) Phone Bluetooth to technologia łączności o krótkim zasięgu pracująca na częstotl ...

Zobacz tez:

Daszki przeciwsłoneczne
Jeśli potrzebujesz użyć daszka przeciwsłonecznego, opuść lub wyjmij go z zaczepu i obróć w bok. Lusterka w daszkach przeciwsłonecznych Aby użyć lusterka, opuść daszek przeci ...

Hamulec postojowy
Sprawdzanie hamulca postojowego Sprawdzać liczbę "kliknięć" podczas podciągania dźwigni hamulca postojowego do oporu z położenia całkowitego wyłączenia hamulca. Ponadto hamulec po ...

Czołowe poduszki powietrzne
W samochodzie mogą być zamontowane dwie czołowe poduszki powietrzne: jedna w kole kierownicy, a druga w desce rozdzielczej po stronie pasażera. Miejsca, w których je zamontowano, są oznaczone napisem AIRBAG. ...

Instrukcje obslugi: