KIA Niro - Instrukcja Obslugi: My Music (Moja muzyka)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Media –> My Music (Moja muzyka)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Powtarzaj

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli.

(2) Losowo

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej.

(3) Lista

Wyświetla listę wszystkich utworów.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

(5) Obraz albumu

Wyświetla informacje o utworze.

(6) Pauza

Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki.

(7) Pasek postępu

Naciśnięcie paska pozwala przeskoczyć w wybrane miejsce.

Odtwarzanie Naciśnij przycisk [MEDIA] i wybierz opcję [My Music] (Moja muzyka).

Zmiana odtwarzanego utworu Aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu, należy nacisnąć przycisk [SEEK TRACK] (Szukaj/utwór).

System audio (z ekranem dotykowym)


Wybieranie utworu z listy Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę utworów dostępnych do odtworzenia.

Wybierz i odtwórz wybrany utwór.

Odtwarzanie w pętli Naciśnij przycisk [Repeat] (Powtarzaj), aby włączyć lub wyłączyć tryb "Powtórz wszystkie" lub "Powtórz bieżący utwór".

Odtwarzanie w kolejności losowej Naciśnij przycisk [Shuffle] (Losowo), aby włączyć odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

Menu Naciśnij przycisk [Menu] i wybierz funkcję.

System audio (z ekranem dotykowym)


  1. File (Plik): wybór zapisanego pliku.
  2. Mark all (Zaznacz wszystko): zaznacza wszystkie pliki.
  3. Unmark all (Odznacz wszystko): odznacza wszystkie pliki.
  4. Delete (Usuń): usuwa wybrany plik (lub pliki).
    • Wybierz plik do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk [Delete] (Usuń), aby go usunąć.
    • Aktywowanie funkcji rozpoznawania mowy lub odebranie połączenia telefonicznego w czasie usuwania spowoduje jego przerwanie.

Delete from Playlist (Usuń z listy odtwarzania) Gdy odtwarzany jest utwór znajdujący się na liście odtwarzania, należy nacisnąć przycisk [Menu] i wybrać opcję [Delete from playlist] (Usuń z listy odtwarzania).

Wybierz utwór do usunięcia i naciśnij przycisk [Delete] (Usuń).

Bluetooth (BT) Audio

(1) Odtwarzanie/pauza Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki. (2) Menu Przechodzi do ekranu menu. (3) Obraz albumu Wyświetla informacje o utworze. UWAGA Nie ...

Telefon

UWAGA - Korzystanie z funkcji telefonu Bluetooth (BT) Phone Bluetooth to technologia łączności o krótkim zasięgu pracująca na częstotl ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja ręczna
Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja te ...

Obsługa trybu USB
Typ Odtwarzane dane Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC/OGG System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie by ...

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny
1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. 3. Wyłączyć silnik i odczekać kilk ...

Instrukcje obslugi: