KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Bezpieczniki

Bezpieczniki


Lewa strona : Normalny/
Prawa strona : stopiony

Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych.

Pojazd ma 2 (lub 3) skrzynki bezpieczników. Jedna z tych skrzynek znajduje się w panelu po stronie kolan kierowcy, a druga w komorze silnikowej w pobliżu akumulatora.

Jeżeli nie działają światła pojazdu, akcesoria lub lampki kontrolne, należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik.

Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, element bezpiecznika uległ stopieniu.

Jeśli instalacja elektryczna nie funkcjonuje, należy najpierw sprawdzić skrzynkę bezpieczników, znajdującą się po stronie kierowcy.

Przed wymianą przepalonego bezpiecznika, należy odłączyć ujemny przewód akumulatora.

Przepalenie się nowo założonego bezpiecznika wskazuje na problemy w instalacji elektrycznej.

Należy unikać korzystania z układu, którego problem dotyczy i zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Stosowane są trzy rodzaje bezpieczników: bezpieczniki szczękowe dla niskiego natężenia prądu znamionowego, kasetowe i bezpieczniki mocy dla wyższych natężeń prądu znamionowego.

OSTRZEŻENIE - Wymiana bezpieczników
 • Nie wolno zakładać żadnych innych bezpieczników, z wyjątkiem bezpieczników o takim samym znamionowym natężeniu prądu, co poprzednio używane bezpieczniki.
 • Użycie bezpiecznika o wyższym znamionowym natężeniu prądu może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i powstania pożaru.
 • Do tymczasowej naprawy bezpieczników, nie należy nigdy używać drutu lub folii aluminiowej, zamiast użyć nowego bezpiecznika.

  Może to spowodować poważne uszkodzenie instalacji i wywołać pożar.

 • Nie wolno samodzielnie modyfikować lub rozbudowywać instalacji elektrycznej samochodu.

 

OSTROŻNIE

Do usuwania bezpieczników nie wolno używać ani wkrętaka, ani żadnych innych elementów metalowych, gdyż może to spowodować zwarcie obwodu i uszkodzenie instalacji elektrycznej.

UWAGA

Naklejka na pokrywie bezpieczników może różnić się od tej która jest pokazana w instrukcji.

OSTROŻNIE
 • Podczas wymiany spalonego bezpiecznika lub przekaźnika na nowy, upewnij się, czy nowy bezpiecznik lub przekaźnik ciasno pasuje do zatrzasków.

  Niewłaściwe zamocowanie bezpiecznika lub przekaźnika może spowodować uszkodzenie wiązek przewodów oraz instalacji elektrycznej pojazdu, a także istnieje możliwość powstania pożaru.

 • Nie należy wyjmować bezpieczników, przekaźników i zacisków zamocowanych śrubami lub nakrętkami. Bezpieczniki, przekaźniki i zaciski mogą być zamocowane niecałkowicie i mogą potencjalnie stać się przyczyną pożaru. Jeżeli bezpieczniki, przekaźniki i zaciski zamocowane śrubami lub nakrętkami, są spalone, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.
 • W zaciski bezpieczników/ przekaźników nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów, takich jak elementy montażowe i okablowanie, z wyjątkiem bezpieczników i przekaźników.

  Mogą one spowodować awarię styku i usterkę działania instalacji.

 • Nie wolno zwierać styków przeznaczonych do podłączenia bezpiecznika lub przekaźnika za pomocą śrubokręta lub drutu.Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu, a nawet wywołaćpożar.

Opony nisko profilowe

(jeśli jest w wyposażeniu) Opony nisko profilowe, których wskaźnik wysokości jest mniejszy niż 50, dostarczane są do modeli usportowion ...

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2.Otworzyć pokrywy skrzynki b ...

Zobacz tez:

System multimedialny
System multimedialny Informacja Zamontowanie nieoryginalnej lampy wyładowczej (ksenonowej) może spowodować nieprawidłowe działanie systemu audio i/lub modułów elektronicznych pojazdu. Chronić d ...

Czynności kontrolne
Wykonywanie prac OstrzeżeniePrzed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zapłon. Wentylator chłodnicy może się wł ...

Demontaż i przechowywanie koła zapasowego
Odkręcić nakrętkę mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotnej kolejności do demontażu. Aby zapobiec "grzechotaniu&qu ...

Instrukcje obslugi: