KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Hamulec postojowy

Włączanie hamulca postojowego

Układ hamulcowy


Aby włączyć hamulec postojowy, należy wcisnąć pedał hamulca zasadniczego, a następnie wcisnąć do oporu pedał hamulca postojowego.

OSTROŻNIE
  • Jazda z włączonym hamulcem postojowym spowoduje nadmierne zużycie klocków (lub okładzin) i tarcz hamulcowych.
  • Nie należy używać hamulca postojowego podczas jazdy z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

    Może to doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Zwalnianie hamulca postojowego

Układ hamulcowy


Aby zwolnić hamulec postojowy, wcisnąć pedał hamulca postojowego naciskając jednocześnie pedał hamulca zasadniczego. Pedał samoczynnie powróci do pozycji pełnego zwolnienia.

OSTRZEŻENIE
  • Przy każdorazowym opuszczaniu lub parkowaniu pojazdu należy całkowicie zatrzymać pojazd i kontynuować wciskanie pedału hamulca. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój), a następnie aktywować hamulec postojowy i przełączyć przycisk ENGINE START/STOP (uruchamianie/zatrzymanie silnika) do położenia OFF (Wył.).

    Jeżeli hamulec parkingowy nie zostanie do końca zaciągnięty, pojazd może przypadkowo przemieścić się i spowodować obrażenia kierowcy lub innych osób.

  • Nie należy pozwalać dotykać hamulca postojowego osobie nieznającej pojazdu. Nieumyślne zwolnienie hamulca postojowego może być przyczyną poważnych obrażeń ciała.
  • Podczas parkowania wszystkie pojazdy powinny mieć zawsze zaciągnięty hamulec postojowy, aby zapobiec niezamierzonemu przemieszczeniu się pojazdu mogącemu spowodować obrażenia ciała znajdujących się w nim osób lub przechodniów.

Układ hamulcowy


Sprawdzić lampkę ostrzegawczą układu hamulcowego, przekręcając włącznik zapłonu w położenie ON (nie uruchamiać silnika). Lampka zapali się po włączeniu hamulca postojowego przy kluczyku zapłonu w położeniu START lub ON.

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hamulec postojowy został zwolniony i zgasła lampka ostrzegawcza.

Jeżeli przy pracującym silniku lampka ostrzegawcza układu hamulcowego pali się po zwolnieniu hamulca postojowego, może to oznaczać usterkę układu hamulcowego. Należy natychmiast zwrócić na to uwagę.

Jeżeli jest to możliwe, natychmiast zatrzymać samochód. Jeżeli jest to niemożliwe, zachować maksymalną ostrożność podczas kierowania pojazdem. Jazdę kontynuować jedynie do momentu dotarcia do bezpiecznego miejsca lub warsztatu naprawczego.

Hamulce ze wspomaganiem

Układ hamulcowy pojazdu jest wspomagany przez elektryczną pompę hydrauliczną. Jeżeli wystąpi utrata wspomagania układu hamulcowego z powodu ...

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

OSTRZEŻENIEUkład ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamo ...

Zobacz tez:

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka
Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowana, włączenie zapłonu i świec żarowych silnika Diesla, silnik ...

Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy
System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy kontroluje czas jazdy z prędkością ponad 65 km/h. Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawienia się uczucia zmęczenia i nie rzadziej niż raz na d ...

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)
System wirtualnej symulacji odgłosu napędu generuje dźwięk silnika, tak aby piesi mogli usłyszeć pojazd pracujący w trybie EV, zbliżający się z niewielką prędkością. Wlot powi ...

Instrukcje obslugi: