KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Radio

FM/AM (z RDS)

System audio (z ekranem dotykowym)


DAB (jeżeli znajduje się na wyposażeniu)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Radio

Przełącza między radiem FM, AM i DAB*.

* jeśli znajduje się na wyposażeniu

(2) List (lista)

Wyświetla wszystkie dostępne stacje.

(3) Presets (Stacje zapisane)

Wyświetla wszystkie zapisane stacje.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

Przełączanie między radiem FM, AM i DAB*

* jeśli znajduje się na wyposażeniu

Wyszukiwanie kanałów Naciśnij przycisk [SEEK/TRACK] (Szukaj/utwór), aby wyszukać kanały.

List (Lista) Lista wszystkich stacji dostępnych w lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pojazd. Naciśnij wybraną stację.

Ulubione stacje można zapisać na liście [Presets] (Stacje zapisane) za pomocą przycisku [+].

Presets (Stacje zapisane) Umożliwia zapisanie do 40 często słuchanych stacji.

Aby włączyć zapisaną stację, należy ją nacisnąć na liście.

Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję od 1 do 40. Spowoduje to zapisanie bieżącej stacji pod wybraną pozycją.

Jeżeli pozycja jest pusta, wystarczy ją nacisnąć, aby zapisać w niej stację.

Menu

Radio FM/AM (Bez RDS)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Band (Pasmo)

Przełączanie między radiem FM, AM.

(2) Presets (Stacje zapisane)

Wyświetla wszystkie zapisane stacje.

(3) List (Lista)

Wyświetla wszystkie dostępne stacje.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

Przełączanie między radiem FM, AM.

Wyszukiwanie kanałów Naciśnij przycisk [SEEK/TRACK] (Szukaj/utwór), aby wyszukać kanały.

List (Lista) Lista wszystkich stacji dostępnych w lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pojazd. Naciśnij wybraną stację.

Ulubione stacje można zapisać na liście [Presets] (Stacje zapisane) za pomocą przycisku [save] (Zapisz).

Presets (Stacje zapisane) Umożliwia zapisanie do 40 często słuchanych stacji.

Aby włączyć zapisaną stację, należy ją nacisnąć na liście.

Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję od 1 do 40. Spowoduje to zapisanie bieżącej stacji pod wybraną pozycją.

Jeżeli pozycja jest pusta, wystarczy ją nacisnąć, aby zapisać w niej stację.

Menu

Wyjaśnienie znaczenia ikon stanu

Ikony wskazujące stan systemu audio pojawiają się w górnym prawym rogu ekranu. OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenia dotyczące bezpieczneg ...

Media

...

Zobacz tez:

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu
Nigdy nie wolno przełączać zakresów z położenia P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedale przyspieszenia. Nigdy nie ustawiać położenia P, gdy ...

Konserwacja przeprowadzana przez właściciela pojazdu
Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi Kia zgodnie z podanym harmonogramem, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie pojaz ...

Instrukcje obslugi: