KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Radio

FM/AM (z RDS)

System audio (z ekranem dotykowym)


DAB (jeżeli znajduje się na wyposażeniu)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Radio

Przełącza między radiem FM, AM i DAB*.

* jeśli znajduje się na wyposażeniu

(2) List (lista)

Wyświetla wszystkie dostępne stacje.

(3) Presets (Stacje zapisane)

Wyświetla wszystkie zapisane stacje.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

Przełączanie między radiem FM, AM i DAB*

* jeśli znajduje się na wyposażeniu

Wyszukiwanie kanałów Naciśnij przycisk [SEEK/TRACK] (Szukaj/utwór), aby wyszukać kanały.

List (Lista) Lista wszystkich stacji dostępnych w lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pojazd. Naciśnij wybraną stację.

Ulubione stacje można zapisać na liście [Presets] (Stacje zapisane) za pomocą przycisku [+].

Presets (Stacje zapisane) Umożliwia zapisanie do 40 często słuchanych stacji.

Aby włączyć zapisaną stację, należy ją nacisnąć na liście.

Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję od 1 do 40. Spowoduje to zapisanie bieżącej stacji pod wybraną pozycją.

Jeżeli pozycja jest pusta, wystarczy ją nacisnąć, aby zapisać w niej stację.

Menu

Radio FM/AM (Bez RDS)

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Band (Pasmo)

Przełączanie między radiem FM, AM.

(2) Presets (Stacje zapisane)

Wyświetla wszystkie zapisane stacje.

(3) List (Lista)

Wyświetla wszystkie dostępne stacje.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

Przełączanie między radiem FM, AM.

Wyszukiwanie kanałów Naciśnij przycisk [SEEK/TRACK] (Szukaj/utwór), aby wyszukać kanały.

List (Lista) Lista wszystkich stacji dostępnych w lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pojazd. Naciśnij wybraną stację.

Ulubione stacje można zapisać na liście [Presets] (Stacje zapisane) za pomocą przycisku [save] (Zapisz).

Presets (Stacje zapisane) Umożliwia zapisanie do 40 często słuchanych stacji.

Aby włączyć zapisaną stację, należy ją nacisnąć na liście.

Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję od 1 do 40. Spowoduje to zapisanie bieżącej stacji pod wybraną pozycją.

Jeżeli pozycja jest pusta, wystarczy ją nacisnąć, aby zapisać w niej stację.

Menu

Wyjaśnienie znaczenia ikon stanu

Ikony wskazujące stan systemu audio pojawiają się w górnym prawym rogu ekranu. OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenia dotyczące bezpieczneg ...

Media

...

Zobacz tez:

Sprawdzanie ciśnienia kół
Sprawdzać ciśnienie kół raz na miesiąc lub częściej. Jednocześnie należy sprawdzić także ciśnienie w kole zapasowym. Sposób sprawdzania Do sprawdzenia ciśnienia w ogumi ...

Tryby LCD
(1) Trip Computer mode (Tryb komputera podróży) W tym trybie wyświetlane są różne informacje dotyczące jazdy, takie jak licznik przebiegu okresowego, zużycie paliwa itp. Więcej informacji mo ...

Tempomat
Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE Nie używaj tempomatu w następujących warunkach: Uż ...

Instrukcje obslugi: