KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wyjaśnienie znaczenia ikon stanu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Funkcje systemu audio –> Wyjaśnienie znaczenia ikon stanu

Ikony wskazujące stan systemu audio pojawiają się w górnym prawym rogu ekranu.

System audio (z ekranem dotykowym)


OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z systemu audio
 • Nie należy wpatrywać się w ekran podczas kierowania pojazdem.

  Długotrwałe wpatrywanie się w ekran może być przyczyną wypadku drogowego.

 • Nie należy demontować, montować ani modyfikować systemu nagłaśniającego. Takie czynności mogą być przyczyną wypadków, pożaru lub porażenia prądem.
 • Korzystanie z telefonu podczas kierowania pojazdem może prowadzić do odwrócenia uwagi od warunków drogowych i zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku. Należy korzystać z funkcji telefonu po zaparkowaniu pojazdu.
 • Należy uważać, by nie wylać na urządzenie wody ani nie wprowadzić do jego wnętrza ciał obcych. Może to być przyczyną powstania dymu, pożaru lub wadliwego działania produktu.
 • Nie należy używać urządzenia, jeżeli ekran jest pusty lub kiedy nie jest słyszalny żaden dźwięk, ponieważ mogą to być oznaki wadliwego działania produktu.

  Dalsze używanie urządzenia w takich warunkach może prowadzić do wypadków (pożaru, porażenia prądem) lub wadliwego działania produktu.

 • Nie należy dotykać anteny podczas burzy, ponieważ może to prowadzić do rażenia piorunem.
 • Nie należy zatrzymywać ani parkować pojazdu w miejscach niedozwolonych w celu obsługi produktu. Może to być przyczyną wypadków drogowych.
 • Należy korzystać z systemu nagłaśniającego, kiedy przełącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON (WŁ.). Dłuższe korzystanie z urządzania przy wyłączonym przełączniku zapłonu może prowadzić do rozładowania akumulatora.

 

OSTRZEŻENIE - Nieuważna jazda

Nieuważna jazda może być przyczyną utraty panowania nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do wypadku, poważnych obrażeń ciała i śmierci.

Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne i zgodne z prawem prowadzenie pojazdu.

Kierowca nie powinien nigdy korzystać z jakichkolwiek urządzeń przenośnych, innych urządzeń ani systemów pojazdu, które powodują odwrócenie wzroku i uwagi od bezpiecznego kierowania pojazdem lub używanie których jest zabronione prawem.

 

OSTROŻNIE
 • Obsługiwanie urządzenia podczas kierowania pojazdem może prowadzić do wypadków wynikających z niezwracania uwagi na warunki zewnętrzne.

  Przed obsługą urządzenia należy najpierw zaparkować pojazd.

 • Wyregulować poziom głośności w taki sposób, by kierowca słyszał dźwięki dochodzące z zewnątrz pojazdu. Kierowanie pojazdem w sytuacji, gdy dźwięki dochodzące z zewnątrz są niesłyszalne, może prowadzić do wypadków.
 • Podczas włączania urządzenia należy zwracać uwagę na ustawienie głośności. Nagłe pojawienie się bardzo głośnego dźwięku po włączeniu urządzenia może prowadzić do uszkodzenia słuchu. (Ustawić odpowiedni poziom głośności przed wyłączeniem urządzenia).
 • Jeżeli użytkownik chce zmienić położenie instalacji urządzenia, powinien zwrócić się do sprzedawcy pojazdu lub centrum obsługi serwisowej. Do instalacji lub demontażu urządzenia wymagana jest wiedza fachowa.
 • Przed używaniem urządzenia należy włączyć przełącznik zapłonu. Kiedy przełącznik zapłonu jest wyłączony, nie należy korzystać z systemu nagłaśniającego przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do rozładowania akumulatora.
 • Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy lub uderzenia.

  Bezpośredni nacisk na przednią część monitora może spowodować uszkodzenie wyświetlacza LCD lub ekranu dotykowego.

 • Podczas czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone. Do czyszczenia używać suchej, gładkiej szmatki.

  Nigdy nie używać twardych materiałów, szmatek pokrytych środkiem chemicznym ani rozpuszczalników (alkoholu, benzenu, rozcieńczalników itp.), ponieważ substancje te mogą uszkodzić panel urządzenia lub spowodować pogorszenie koloru/jakości.

 • Nie należy umieszczać napojów w pobliżu systemu nagłaśniającego. Rozlanie napoju może spowodować wadliwe działanie systemu.
 • W przypadku wadliwego działania produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą pojazdu lub centrum obsługi posprzedażowej.
 • Fakt znalezienia się systemu nagłaśniającego w polu elektromagnetycznym może spowodować zakłócenia dźwiękowe.

Pilot zdalnego sterowania w kierownicy

Zestaw opcji w pojeździe może być inny niż na ilustracji. (1) MUTE (wycisz) Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie urządzenia. ( ...

Radio

FM/AM (z RDS) DAB (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) (1) Radio Przełącza między radiem FM, AM i DAB*. * jeśli znajduje się na wy ...

Zobacz tez:

System monitorowania ograniczeń prędkości
Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę. Szczególne ograniczenia prędkości, takie jak te przeznaczone dla ciężarówek, nie będą wyświetlane. Wyświetlanie o ...

Zalecenia eksploatacyjne
Informacje praktyczne Nigdy nie jeździć z wyłączonym silnikiem Nie działa wówczas wiele urządzeń (np. wspomaganie układu hamulcowego i układu kierowniczego). Stwarza to zagrożenie dla sa ...

Bluetooth
Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) do samochodowego systemu audio, który obsługuje technologię Bluetooth, mo ...

Instrukcje obslugi: