KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Regulacja temperatury

Panel sterujący układu klimatyzacji


Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu.

Aby ustawić minimalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w lewo, do oporu.

Obracając pokrętłem, można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę co 0,5ºC.

Gdy ustawiona jest temperatura minimalna, układ klimatyzacji będzie działał ciągle.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Jednoczesna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera

Niezależna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera

Zmiana jednostki temperatury (ºC
ºF) (jeśli jest w wyposażeniu)

Można zmienić wskazania temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita w następujący sposób: Przy wciśniętym przycisku AUTO nacisnąć przycisk OFF na co najmniej 3 sekundy. Wskazania wyświetlacza zmienią się ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza.

Regulacja poboru powietrza

Panel sterujący układu klimatyzacji


Używana jest w celu wyboru dopływu świeżego powietrza lub recyrkulacji powietrza w kabinie.

Aby wybrać tryb poboru, należy wcisnąć odpowiedni przycisk.

Recyrkulacja powietrza

Panel sterujący układu klimatyzacji
 W trybie recyrkulacji powietrze z kabiny krąży w układzie zamkniętym. Po wydmuchnięciu jest ponownie pobierane przez układ wentylacji i - w zależności od ustawionych funkcji - ogrzewane lub chłodzone.

Świeże powietrze

Panel sterujący układu klimatyzacji
 W wybranym trybie świeżego powietrza powietrze wprowadzane jest do pojazdu z zewnątrz i, w zależności od ustawionych funkcji, ogrzewane lub chłodzone.

UWAGA

Przedłużona praca układu ogrzewania w trybie recyrkulacji (z wyłączonym układem klimatyzacji) może spowodować zaparowanie przedniej szyby i szyb bocznych, a powietrze w kabinie pasażerskiej może stać się nieświeże.

Ponadto dłuższa praca układu klimatyzacji w trybie recyrkulacji powietrza może spowodować nadmierne wysuszenie powietrza wewnątrz pojazdu.

OSTRZEŻENIE
  • Ciągła praca układu klimatyzacji w trybie recyrkulacji powietrza może doprowadzić do wzrostu wilgotności powietrza we wnętrzu pojazdu, zaparowania szyb i spadku widoczności.
  • Nie wolno spać w pojeździe z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Może to być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku spadku zawartości tlenu w powietrzu lub wychłodzenia organizmu.
  • Ciągła praca układu klimatyzacji w trybie recyrkulacji powietrza może wywołać senność i utratę panowania nad pojazdem.

    Podczas jazdy ustawiać pobór powietrza na "świeże powietrze" tak często, jak jest to możliwe.

Wybór trybu pracy

Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny. Szczelinę nawiewu powietrza ...

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora

Prędkość obrotową wentylatora można ustawić, wciskając odpowiedni przycisk regulacyjny. Im wyższa jest prędkość obroto ...

Zobacz tez:

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Układ klimatyzacji
Zasady obsługi Korzystaj z klimatyzacji przy włączonym silniku. Aby nie rozładować akumulatora, nie pozostawiaj włączonego nawiewu powietrza przez dłuższy czas, kiedy wyłącznik zap ...

Wyświetlacz wielofunkcyjny
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się następujące informacje. Licznik przebiegu całkowitego Licznik przebiegów okresowych Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik W ...

Instrukcje obslugi: