KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Sprawdzanie ciśnienia w oponach

1. Po przejechaniu około 7~10 km (około 10 min), należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

2. - Podłączyć przewód łączący (10) sprężarki bezpośrednio do wentyla opony. (wyłącznie opona 18-calowa)

- Podłącz przewód giętki (3) kompresora bezpośrednio (zamontowane obok klipu) bezpośrednio i podłącz przewód giętki (3) (przeciwna strona) do wentyla opony. (wyłącznie opona 16-calowa)

3. Podłączyć kompresor do gniazda zasilania w samochodzie przy użyciu kabla i złączy.

4. Ciśnienie w naprawionej oponie powinno wynosić 250 kPa. Po ustawieniu kluczyka zapłonu w pozycji włączonej wykonać następujące czynności.

- Aby zwiększyć ciśnienie w oponie należy: włączyć sprężarkę - pozycja I. Aby sprawdzić aktualne ciśnienie należy na krótko wyłączyć sprężarkę.

OSTRZEŻENIE

Nie zostawiać pracującej sprężarki przez czas dłuższy niż 10 minut, w przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać i może ulec uszkodzeniu.

- Aby obniżyć ciśnienie w oponie należy: nacisnąć przycisk (9) na sprężarce.

OSTROŻNIE

Jeśli ciśnienie w oponie nie pozostaje stałe, należy przejechać się pojazdem drugi raz, patrz punkt zatytułowany "Rozprowadzanie masy uszczelniającej w oponie".

Następnie należy powtórzyć kroki 1 do 4.

Zastosowanie zestawu Tire Mobility Kit może nie być skuteczne w przypadku uszkodzenia opony większego niż mniej więcej 4 mm.

Jeśli z użyciem zestawu Tire Mobility Kit nie można naprawić opony tak, żeby była sprawna, zalecamy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży Kia.

 

OSTRZEŻENIE

Ciśnienie w oponie musi wynosić co najmniej 250 kPa (36 psi). Jeśli takie nie jest, nie kontynuuj jazdy.

Należy wezwać pomoc drogową lub holowanie.

Stosowanie zestawu Tire Mobility Kit

1. Odczepić etykietę informującą o ograniczeniu prędkości (1) z butli ze środkiem uszczelniającym (2) i umieścić ją w dobr ...

Uwagi odnośnie bezpiecznego korzystania z zestawu Tire Mobility Kit

Pojazd należy zaparkować na poboczu drogi, aby można było pracować z użyciem zestawu Tire Mobility Kit z dala od ruchu ulicznego. Ustawi ...

Zobacz tez:

Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania
Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła zasilania może być niebezpieczne. Aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu, postępować zgodnie z procedurą rozr ...

Wspomaganie układu hamulcowego
Pojazd jest wyposażony w układ hamulcowy ze wspomaganiem, który przy normalnym użytkowaniu reguluje się automatycznie. Wspomaganie układu hamulcowego nie działa przy wyłączonym silniku lub w przypa ...

Centralny zamek
Służy do odblokowywania i zablokowywania zamków drzwi, przestrzeni bagażowej oraz klapki wlewu paliwa. Pociągnąć wewnętrzną klamkę do końca, aby odblokować i otworzyć dane drz ...

Instrukcje obslugi: