KIA Niro - Instrukcja Obslugi: System kontroli prędkości maksymalnej

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> System kontroli prędkości maksymalnej

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

Jeżeli kierowca nie chce przekraczać określonej prędkości, może ustawić prędkość maksymalną.

W przypadku przekroczenia ustawionej prędkości maksymalnej, system włącza się (ustawiona prędkość maksymalna miga i emitowany jest sygnał dźwiękowy) i działa aż do momentu, gdy prędkość samochodu będzie mniejsza od prędkości maksymalnej.

UWAGA

Podczas działania systemu kontroli prędkości maksymalnej nie można włączyć układu regulacji prędkości jazdy.

Aby ustawić prędkość maksymalną, należy:

System kontroli prędkości maksymalnej


1. Nacisnąć przycisk tempomatu i ograniczenia prędkości maksymalnej ( ) na kierownicy, aby włączyć
układ.

System kontroli prędkości maksymalnej


Lampka kontrolna prędkości maksymalnej zapali się.

System kontroli prędkości maksymalnej


2. Przesunąć dźwignię w dół (do położenia SET-).

3. Przesunąć dźwignię do góry (do położenia RES+) lub w dół (do położenia SET-) i zwolnić ją przy pożądanej prędkości. Przesunąć dźwignię w górę (do położenia RES+) lub w dół (do położenia SET-) i przytrzymać ją. Prędkość zostanie zwiększona lub zmniejszona o 5 km/h.

Przesunąć dźwignię w górę (do położenia RES+) lub w dół (do położenia SET-) i szybko ją zwolnić.

Prędkość zostanie zwiększona lub zmniejszona o 1 km/h.

Ustawiona prędkość maksymalna wyświetlana jest w zespole wskaźników.

System kontroli prędkości maksymalnej


Zostanie wyświetlona ustawiona prędkość maksymalna.

Aby jechać z prędkością większą niż ustawiona prędkość maksymalna, należy mocno wcisnąć pedał przyspieszenia (więcej niż 80%), aż zadziała mechanizm kick down ze słyszalnym kliknięciem.

Ustawiona prędkość maksymalna będzie migać oraz emitowany będzie sygnał dźwiękowy, aż do momentu, gdy prędkość samochodu będzie mniejsza niż prędkość maksymalna.

UWAGA

Aby wyłączyć system kontroli prędkości maksymalnej, należy:

System kontroli prędkości maksymalnej


Jednokrotne naciśnięcie przycisku CANCEL/O powoduje anulowanie ustawionej prędkości maksymalnej, lecz system nie zostaje wyłączony. Aby wyzerować prędkość maksymalną, należy przesunąć dźwignię w górę (do położenia RES+) lub w dół (do położenia SET-), aż do uzyskania pożądanej prędkości.

System kontroli prędkości maksymalnej


OSTROŻNIE

Wskaźnik "---" miga również w przypadku problemów związanych z system kontroli prędkości maksymalnej.

Jeżeli to nastąpi, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Ograniczenia tempomatu

W pewnych warunkach drogowych i w zależności od natężenia ruchu ulicznego tempomat inteligentny może w ograniczonym stopniu wykrywać odległ ...

Aktywny asystent pasa ruchu (LKAS)

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Aktywny asystent pasa ruchu wykrywa pasy namalowane na jezdni i pomaga kierowcy w utrzymaniu toru jazdy między tymi znakami poziomym ...

Zobacz tez:

Półka tylna
(jeżeli występuje) Półka tylna służy do zasłaniania przedmiotów przewożonych w bagażniku. Półka podnosi się podczas otwierania klapy bagażnika. Aby opuści ...

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)
Układ LKA z kamerą na szybie czołowej wykrywa linie ograniczające pas ruchu na jezdni i pomaga kierowcy utrzymywać pojazd pomiędzy tymi liniami. Jeżeli układ wykrywa, że pojazd zjeżdża ze ...

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)
(Automatyczna skrzynia biegów, nie dotyczy Tajwanu) Zadaniem systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w stosunku do pojazdu poprzedzającego przy użyciu czujnika rada ...

Instrukcje obslugi: