Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zestaw do awaryjnej naprawy opony

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Przebita opona –> Zestaw do awaryjnej naprawy opony

Zestaw do awaryjnej naprawy opony, w jaki wyposażona jest Twoja Mazda, służy do tymczasowej naprawy opony lekko uszkodzonej na skutek najechania na gwóźdź lub inny ostry przedmiot, znajdujący się na nawierzchni drogi.

Naprawę przy użyciu zestawu do awaryjnej naprawy opony wykonuj nie wyjmując gwoździa lub innego ostrego przedmiotu, który spowodował jej przebicie.

UWAGA Twój samochód nie jest wyposażony w koło zapasowe. W razie przebicia opony skorzystaj z zestawu do awaryjnej naprawy opon IMS, aby przywrócić jej tymczasową sprawność. Przy naprawie stosuj się do instrukcji dołączonej do zestawu IMS. Po przywróceniu oponie tymczasowej sprawności za pomocą zestawu IMS udaj się jak najszybciej do specjalistycznego serwisu. Zalecamy, aby naprawa lub wymiana opony została przeprowadzona w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

Elementy zestawu do awaryjnej naprawy opony

W skład zestawu do awaryjnej naprawy opony wchodzą następujące elementy.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


OSTRZEŻENIE

Chroń przed dziećmi pojemnik z uszczelniaczem opon:

UWAGA

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony

1. Zatrzymaj samochód na płaskiej powierzchni możliwie najdalej od ruchu ulicznego i uruchom hamulec postojowy.

2. Ustaw dźwignię zmiany biegów skrzyni automatycznej w pozycji Park (P), a w przypadku skrzyni manualnej włącz pierwszy lub wsteczny bieg (R) i wyłącz silnik.

3. Włącz światła awaryjne.

4. Poproś pasażerów o opuszczenie samochodu, wyjmij bagaże i zestaw do awaryjnej naprawy opon.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


5. Dobrze wstrząśnij pojemnikiem z uszczelniaczem opon.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

Wstrząsanie pojemnikiem po przykręceniu wężyka do napełniania grozi wypłynięciem uszczelniacza opon z wężyka. Zabrudzenia ubrań lub innych przedmiotów uszczelniaczem opon mogą być niemożliwe do usunięcia. Wstrząśnij pojemnikiem przed przykręceniem wężyka.

UWAGA Uszczelniacz opon może być stosowany przy temperaturach zewnętrznych sięgających -30ºC.

W niskich temperaturach (0ºC lub poniżej) uszczelniacz opon ma skłonność do twardnienia i jego wtryśnięcie do opony będzie utrudnione. Przed przystąpieniem do naprawy opony należy ogrzać pojemnik z uszczelniaczem wewnątrz samochodu.

6. Zdejmij nakrętkę z pojemnika.

Przykręć wężyk do napełniania tak, aby przebił zaślepkę pojemnika.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


7. Odkręć kapturek zaworu przebitej opony. Naciśnij tylną częścią narzędzia do wykręcania zaworu na rdzeń zaworu i wypuść pozostałe w oponie powietrze.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

Jeżeli przy wyjmowaniu zaworu w oponie znajduje się powietrze, zawór może wystrzelić. Ostrożnie wyjmij zawór.

8. Odkręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


UWAGA Zawór przechowuj w takim miejscu, w którym nie ulegnie on zabrudzeniu.

9. Zdejmij zatyczkę wężyka do napełniania i nałóż wężyk na trzonek zaworu.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


10. Trzymając pojemnik dnem do góry ściskaj go rękami i wtryśnij cały uszczelniacz do wnętrza opony.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


UWAGA Pojemnik z uszczelniaczem opon nie nadaje się do powtórnego użycia. Kup nowy pojemnik z uszczelniaczem w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

11. Zdejmij wężyk do napełniania z trzonka zaworu. Włóż rdzeń zaworu i dokręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA Nie wyrzucaj pustego pojemnika po uszczelniaczu do opon. Zwróć go w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy przy wymianie opony. Pusty pojemnik zostanie opróżniony z pozostałego uszczelniacza i zutylizowany.

12. Umieść w widocznym miejscu naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


OSTRZEŻENIE

Umieść naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy:

13. Podłącz wężyk kompresora do zaworu opony.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


14.Włóż wtyczkę kompresora do gniazda akcesoriów w konsoli środkowej i ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

15. Włącz kompresor i ostrożnie napompuj oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia.

OSTRZEŻENIE

Ciśnienie robocze kompresora nigdy nie może przekraczać 300 kPa (3,1 kG/cm2, 3 bar, 43,5 psi).

Ciśnienie robocze kompresora powyżej 300 kPa (3,1 kG/cm2, 3 bary, 43,5 psi) zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli podczas pompowania ciśnienie przekroczy 300 kPa (3,1 kG/cm2, 3 bar, 43,5 psi), rozgrzane powietrze zostanie wydmuchnięte przez tylną część kompresora i możesz ulec poparzeniu.

UWAGA

16. Jeżeli opona zostanie napompowana do prawidłowego ciśnienia, wyłącz kompresor i zdejmij wężyk kompresora z trzonka zaworu opony.

17. Nakręć kapturek zaworu.

18. Włóż zestaw do awaryjnej naprawy opon do bagażnika i kontynuuj jazdę.

PRZESTROGA

UWAGA (Z systemem monitorowania ciśnienia w oponach) Jeśli wartość ciśnienia w oponie nie jest prawidłowa, lampka sygnalizacyjna systemu kontroli ciśnienia w oponach będzie się świecić.

19. Po 10 minutach lub 5 km jazdy sprawdź ciśnienie w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor. Jeżeli ciśnienie w oponie spadło poniżej prawidłowego poziomu, ponownie napompuj oponę, wykonując czynności począwszy od tej z numerem 14.

PRZESTROGA

UWAGA Przy sprawdzaniu ciśnienia w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor upewnij się, czy zasilanie kompresora jest wyłączone.

20. Naprawa przy użyciu zestawu do awaryjnej naprawy opony jest ukończona wówczas, jeśli ciśnienie powietrza w oponie nie spada. Jedź samochodem ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda, w celu wymiany opony. Mazda zaleca wymianę opony na nową. Jeśli zamierzasz naprawić i dalej użytkować oponę, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.

Po wymianie opony usuń naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości.

PRZESTROGA

Sprawdzanie zestawu do awaryjnej naprawy opony

Sprawdzaj regularnie zestaw do awaryjnej naprawy przebitej opony.

UWAGA Uszczelniacz do opon ma określony termin przydatności do użycia. Sprawdź termin przydatności do użycia wskazany na etykiecie pojemnika i nie stosuj uszczelniacza przeterminowanego. Wymień uszczelniacz opon w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy przed upływem terminu jego przydatności do użycia.

Koło zapasowe i narzędzia

UWAGA Twój samochód może być wyposażony lub nie być wyposażony w koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół i torbę ...

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

UWAGA Jeżeli podczas jazdy wystąpią następujące okoliczności, może to oznaczać, że opona została przebita. Prowadzenie samo ...

Zobacz tez:

Komunikaty ostrzegawcze dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)
Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się podczas wolnej jazdy po stromej pochyłości bez naciskania pedału hamulca. Steep grade! Press brake pedal (stromy podjazd, nacisnąć pedał hamulca) Strome podjazdy Aby ...

Usługa holowania
Jeśli wymagane jest holowanie awaryjne, zaleca się by wykonał je autoryzowany sprzedawca Kia Motors lub komercyjna firma wykonująca takie usługi. Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy przestrzegać ...

Zalecenia dotyczące jazdy
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby samochód poruszał się w przeciwną stronę niż w kierunku wybranym za pomocą dźwigni wybierania biegów: Nie dopuść, aby samochód porusza&# ...

Instrukcje obslugi: