KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


  1. Lampka kontrolna tempomatu
  2. Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stałej prędkości przez pojazd bez potrzeby korzystania przez kierowcę z pedału przyspieszenia.

Przeznaczony jest do działania przy prędkościach powyżej 30 km/h.

OSTRZEŻENIE
  • Jeżeli układ regulacji prędkości jazdy pozostanie włączony (lampka kontrolna układu regulacji prędkości jazdy pali się), może się przypadkowo uaktywnić. Jeżeli układ regulacji prędkości jazdy nie jest używany, należy go wyłączyć. Pozwoli to na uniknięcie niezamierzonego ustawienia prędkości jazdy.
  • Układ regulacji prędkości jazdy powinien być używany tylko podczas jazdy na autostradach przy dobrej pogodzie.
  • Nie wolno używać układu regulacji prędkości jazdy w przypadku, gdy utrzymywanie stałej prędkości samochodu jest niebezpieczne, na przykład podczas jazdy na drodze o dużym lub zmiennym natężeniu ruchu, na drogach o śliskiej nawierzchni (mokrych, pokrytych lodem lub śniegiem), drogach krętych lub drogach o nachyleniu ponad 6%.
  • Przy każdorazowym używaniu układu regulacji prędkości jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki jazdy.
  • Podczas zjazdów ze wzniesień należy zachować ostrożność, używając układu regulacji prędkości jazdy, ponieważ może dojść do zwiększenia prędkości jazdy.

UWAGA

Przełącznik tempomatu

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


CANCEL/O : Zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy.

CRUISE / :Włączenie lub
wyłączenie układu regulacji prędkości jazdy.

RES+ : Przywrócenie lub zwiększenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

SET- : Ustawienie lub zmniejszenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


1. Nacisnąć przycisk CRUISE / na
kierownicy, aby włączyć układ.

Lampka kontrolna tempomatu zapali się.

2. Przyspieszyć do wymaganej prędkości (wyższej niż 30 km/h).

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


3. Opuścić dźwignię w dół (do położenia SET-) i zwolnić ją przy wymaganej prędkości. Lampka kontrolna ustawienia tempomatu zapali się.

Jednocześnie zwolnić pedał przyspieszenia. Wymagana prędkość będzie utrzymywana automatycznie.

Przy podjeździe na strome wzniesienie pojazd może nieznacznie zwolnić, a przy zjeździe ze wzniesienia - lekko przyspieszyć.

Aby zwiększyć zaprogramowaną prędkość jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby chwilowo przyspieszyć przy włączonym układzie regulacji prędkości jazdy:

Aby chwilowo zwiększyć prędkość, gdy włączony jest układ regulacji prędkości jazdy, wcisnąć pedał przyspieszenia.

Zwiększenie prędkości nie zakłóci działania układu regulacji prędkości ani nie zmieni zaprogramowanej prędkości.

Aby powrócić do ustawionej prędkości, należy zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Aby zakończyć działanie układu regulacji prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


Każda z powyższych czynności spowoduje zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy (zgaśnie lampka kontrolna SET w zespole wskaźników), lecz nie spowoduje wyłączenia układu. Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy przesunąć dźwignię na kierownicy w górę (do położenia RES+).

Pojazd powróci do jazdy z wcześniej zaprogramowaną prędkością.

Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 30 km/h

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)


Jeżeli do zakończenia działania układu regulacji prędkości jazdy użyto innego sposobu niż naciśnięcie przycisku CRUISE / i układ jest nadal
włączony, po naciśnięciu przycisku RES+ zostanie przywrócona ostatnio zaprogramowana prędkość.

Jednakże nie zostanie ona przywrócona w przypadku, gdy prędkość samochodu spadła poniżej 30 km/h.

Aby wyłączyć układ regulacji prędkości jazdy:

Obie te czynności spowodują zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy. Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy powtórzyć czynności opisane na poprzednich stronach w części pt. "Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy".

Ograniczenia systemu

AEB jest systemem wspomagającym kierowcę w określonych niebezpiecznych sytuacjach, ale nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach dro ...

Tempomat inteligentny

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kontrolka tempomatu Nastawa prędkości Odległość między pojazdami Tempomat pozwala zaprogramować ...

Zobacz tez:

Komora silnikowa
■ Silnik benzynowy (Kappa 1,6 GDI) Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia silnika Korek wlewu oleju silnikowego Wskaźnik poziomu oleju silnikowego Zbiornik płynu hamulcowego Zbiornik płynu chł ...

Wskaźniki i liczniki
Prędkościomierz Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h). Obrotomierz Obrotomierz pokazuje przybliżoną prędkość obrotową silnika w obrotach ...

Uchwyt na kubek
OSTRZEŻENIE Nigdy nie wkładaj do uchwytu kubka z gorącymi płynami podczas jazdy: Włożenie do uchwytu kubka z gorącymi napojami podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu. Przypadkowe ich wylanie grozi opar ...

Instrukcje obslugi: