KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie układu hybrydowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Położenia kluczyka –> Uruchamianie układu hybrydowego

OSTRZEŻENIE
  • Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, sandały, klapki itp. mogą utrudniać obsługę pedałów hamulca i przyspieszenia.
  • Nie wolno uruchamiać silnika z wciśniętym pedałem przyspieszenia.

    Pojazd może ruszyć do przodu i spowodować wypadek.

UWAGA

Układ hybrydowy uruchomi się po przekręceniu przełącznika zapłonu do pozycji START.

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój).

3. Nacisnąć pedał hamulca.

4. Przekręcić przełącznik zapłonu do pozycji START. Gdy układ hybrydowy uruchomi się, zaświeci się kontrolka " ".


UWAGA

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu:

Podświetlana stacyjka zapłonowa

(jeśli jest w wyposażeniu) Dla wygody kierowcy, przy każdym otwarciu przednich drzwi, podświetlana jest stacyjka zapłonowa, pod warunkiem, że klu ...

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

...

Zobacz tez:

Tryb komputera pokładowego
W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. Więcej informacji podano w podrozdziale "Komputer pok ...

Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
(jeżeli występuje) Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służy do katalitycznej konwersji tlenków azotu (NOx) w azot i wodę z wykorzystaniem czynnika redukującego - roztworu mocznika. Wska% ...

Pokrywa wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania. 1. Wyłączyć silnik. 2. Aby otworzyć pokrywę wlewu pa ...

Instrukcje obslugi: