KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie układu hybrydowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Położenia kluczyka –> Uruchamianie układu hybrydowego

OSTRZEŻENIE
  • Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, sandały, klapki itp. mogą utrudniać obsługę pedałów hamulca i przyspieszenia.
  • Nie wolno uruchamiać silnika z wciśniętym pedałem przyspieszenia.

    Pojazd może ruszyć do przodu i spowodować wypadek.

UWAGA

Układ hybrydowy uruchomi się po przekręceniu przełącznika zapłonu do pozycji START.

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój).

3. Nacisnąć pedał hamulca.

4. Przekręcić przełącznik zapłonu do pozycji START. Gdy układ hybrydowy uruchomi się, zaświeci się kontrolka " ".


UWAGA

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu:

Podświetlana stacyjka zapłonowa

(jeśli jest w wyposażeniu) Dla wygody kierowcy, przy każdym otwarciu przednich drzwi, podświetlana jest stacyjka zapłonowa, pod warunkiem, że klu ...

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

...

Zobacz tez:

Jak działa system audio samochodu
Odbiór fal ultrakrótkich FM Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następn ...

Czujniki układu FCA
Aby zapewnić prawidłowe działanie układu FCA, należy zawsze zwracać uwagę, by osłona czujnika i czujnik były czyste i nie zostały przykryte śniegiem ani innymi ciałami obcymi. Zaniecz ...

Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy
Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia. Polecenia wymagające dodatkowych ustawień: wyświetla polece ...

Instrukcje obslugi: