KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Zewnętrzne lusterko wsteczne

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Lusterka –> Zewnętrzne lusterko wsteczne

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy kąt lusterka jest prawidłowo ustawiony.

Samochód Kia wyposażony jest zarówno w lewe, jak i prawe zewnętrzne lusterko wsteczne. Lusterka można ustawiać zdalnie za pomocą zdalnego przełącznika. Lusterka mogą być składane, aby uniknąć uszkodzenia w myjni automatycznej lub przy jeździe samochodem po wąskich ulicach.

OSTRZEŻENIE - Zewnętrzne lusterka wsteczne
  • Powierzchnia zewnętrznego lusterka wstecznego jest wypukła.

    Obiekty widoczne w lusterku znajdują się bliżej, niż się wydaje.

  • Przed zmianą pasa ruchu podczas jazdy należy użyć wewnętrznego lusterka wstecznego lub spojrzeć bezpośrednio, by oszacować rzeczywistą odległość pojazdów z tyłu.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno zeskrobywać lodu z powierzchni lusterka - mogłoby to spowodować jej uszkodzenie.

Jeżeli lód uniemożliwia ustawienie lusterka, do regulacji nie należy używać siły. Aby usunąć lód, użyć odmrażacza w aerozolu lub gąbki czy miękkiej tkaniny zwilżonej ciepłą wodą.

 

OSTROŻNIE

Jeżeli lusterko jest zamarznięte, nie wolno ustawiać go przy użyciu siły.

W celu odblokowania zamrożonego mechanizmu należy użyć odmrażacza w aerozolu (nie wolno używać niezamarzającego płynu chłodzącego) lub wjechać samochodem do ciepłego pomieszczenia i pozwolić, aby lód stopniał.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno ustawiać ani składać zewnętrznych lusterek wstecznych podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku, który może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub szkody materialne.

Zdalna regulacja

Lusterka


Regulacja zewnętrznych lusterek wstecznych:

1. Nacisnąć stronę L (lewa strona) lub R (prawa strona) przycisku (1), aby wybrać, które lusterko ma być ustawiane.

2. Nacisnąć odpowiedni punkt na przycisku regulacyjnym (2) w celu pochylenia lusterka do góry, w dół, w lewo lub w prawo.

3. Po zakończeniu regulacji ustawić przycisk w położeniu neutralnym (środkowym), aby zapobiec przypadkowej zmianie położenia lusterka.

OSTROŻNIE
  • Lusterka zatrzymują się po osiągnięciu położenia granicznego, lecz silniczek pracuje nadal, gdy wciśnięty jest przycisk. Nie wolno wciskać przełącznika dłużej, niż jest to potrzebne.
  • Nie wolno podejmować prób ręcznej regulacji ustawienia zewnętrznych lusterek wstecznych. Może to doprowadzić do zniszczenia elementów lusterka.

Składanie zewnętrznych lusterek wstecznych

Lusterka


Ustawianie ręczne Aby złożyć zewnętrzne lusterko wsteczne, chwycić obudowę lusterka i złożyć je w kierunku tyłu samochodu.

Lusterka


Ustawianie elektryczne Zewnętrzne lusterko wsteczne może zostać złożone lub rozłożone przez naciśnięcie przełącznika w następujący sposób.

Lewa strona: Lusterko zostanie rozłożone.

Prawa strona: Lusterko zostanie złożone.

Środek (AUTO): Lusterko zostanie automatycznie złożone lub rozłożone w następujący sposób:

OSTROŻNIE

Sterowane elektrycznie zewnętrzne lusterka wsteczne działają, nawet jeżeli przełącznik zapłonu ustawiony jest w położeniu LOCK (Blokada) lub przycisk ENGINE START/STOP jest w położeniu OFF (Wył.). Aby zapobiec rozładowywaniu akumulatora, nie należy zbyt długo regulować lusterek przy wyłączonym silniku.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno składać ręcznie zewnętrznych lusterek wstecznych ustawianych elektrycznie. Może to spowodować uszkodzenie silniczka.

Wewnętrzne lusterko wsteczne

Ustawić wewnętrzne lusterko wsteczne tak, aby zapewniało widok przez tylną szybę. Ustawienie należy wykonać przed rozpoczęciem jazdy. ...

Zestaw wskaźników

Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźnik poziomu paliwa Prędkościomierz Lampki ostrzegawcze i kontrolne Ekran LCD Wskaźnik naładowani ...

Zobacz tez:

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Wspomaganie układu kierowniczego ułatwia kierowanie pojazdem. Kiedy silnik pojazdu jest wyłączony lub gdy wspomaganie układu kierowniczego nie działa, kierownicą nadal można obracać, lecz wymaga to wi ...

USB (Urządzenie USB)
(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśnięcie przycisku [2] powoduje włączenie/ wyłącz ...

Układ ogrzewania i wentylacji
Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zaparowania i oblodzenia ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych podgrzewanie foteli ...

Instrukcje obslugi: