KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wycieraczki przedniej szyby

Działają po włączeniu zapłonu w sposób opisany poniżej:

MIST/ : Aby wykonać pojedynczy
cykl pracy, należy przesunąć dźwignię w to położenie (MIST/ ) i
zwolnić ją. Jeżeli dźwignia zostanie przytrzymana w tym położeniu, wycieraczki będą pracować w cyklu ciągłym.

OFF / O :Wycieraczka nie działa

INT / --- :Wycieraczki działają w cyklu przerywanym. Trybu tego używa się podczas mżawki lub mgły. Aby zmienić szybkość wycierania, obrócić pokrętło regulacji szybkości.

LO / 1 : Normalna szybkość wycierania

HI / 2 : Duża szybkość wycierania

UWAGA

Jeżeli na przedniej szybie znajduje się gruba warstwa śniegu lub lodu, należy włączyć odszranianie na ok. 10 minut lub dopóki nie stopnieje śnieg i/lub lód.

Zapewni to prawidłowe działanie wycieraczek. Jeżeli szyba pokryta jest śniegiem lub lodem, to należy go usunąć przed użyciem wycieraczek i spryskiwaczy, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Automatyczne włączanie (jeśli jest w wyposażeniu)

Wycieraczki i spryskiwacze


Czujnik deszczu (A) umieszczony w górnej części szyby wykrywa intensywność opadów deszczu i ustawia prawidłowy cykl wycierania. Im intensywniejsze są opady, tym większa jest szybkość wycierania. Gdy przestanie padać deszcz, wycieraczka wyłączy się.

Aby zmienić szybkość wycierania, obrócić pokrętło regulacji szybkości (1).

Po obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON, gdy przełącznik wycieraczek jest w trybie AUTO, wycieraczki wykonają jeden cykl pracy w celu samodiagnozy systemu.

Jeżeli wycieraczki nie są używane, ustawić przełącznik w położenie OFF (O).

OSTROŻNIE

Gdy włączony jest zapłon i przełącznik wycieraczek ustawiony jest w trybie AUTO, należy zachować ostrożność, aby w poniżej opisanych sytuacjach uniknąć zranienia dłoni lub innych części ciała:

  • Nie wolno dotykać górnej części przedniej szyby naprzeciwko czujnika deszczu.
  • Nie wolno wycierać górnej części przedniej szyby za pomocą kawałka tkaniny.
  • Nie wolno wywierać nacisku na przednią szybę.
  • Podczas mycia pojazdu, ustawić przełącznik wycieraczek do pozycji OFF (O), aby wstrzymać ich działanie.

    Jeżeli podczas mycia pojazdu wycieraczki są ustawione w trybie AUTO, mogą one zadziałać i ulec uszkodzeniu.

  • Nie zdejmować pokrywy czujnika znajdującego się w górnym narożniku przedniej szyby po stronie pasażera. Mogłoby nastąpić uszkodzenie elementów systemu, które może nie być objęte gwarancją Państwa pojazdu.
  • Podczas uruchamiania pojazdu w zimie, należy ustawić przełącznik wycieraczek w pozycji OFF (O).W przeciwnym razie wycieraczki mogą zadziałać, a lód może uszkodzić ich pióra. Przed uruchomieniem wycieraczek przedniej szyby, zawsze należy usunąć z niej cały śnieg oraz lód i odpowiednio ją odmrozić.
  • Przy barwieniu przedniej szyby należy zachować ostrożność, aby żaden płyn nie dostał się do czujnika znajdującego się na górze pośrodku szyby. Może to spowodować uszkodzenia.

Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby A : Sterowanie prędkością pracy wycieraczek (przednich) MIST/ - Pojed ...

Spryskiwacze przedniej szyby

W położeniu OFF (O) lekko pociągnąć dźwignię do siebie, aby spryskać płynem przednią szybę i włączyć wycie ...

Zobacz tez:

Płyn do spryskiwaczy
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy Zbiorniczek jest przezroczysty i wizualnie można szybko sprawdzić poziom płynu. Sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza przedniej szyby panoramicznej w zbiorniku i uzupe& ...

Jazda w warunkach zimowych
Trudne warunki atmosferyczne występujące w zimie powodują szybsze zużycie samochodu oraz inne problemy. Aby zminimalizować problemy wynikające z jazdy w warunkach zimowych, powinno się przestrzegać poni ...

Światła drogowe
Aby włączyć światła drogowe, należy odepchnąć dźwignię przełącznika od siebie. Dźwignia powraca do pierwotnego położenia. Włączenie świateł drogow ...

Instrukcje obslugi: