KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Zerowanie automatyczne

Aby automatycznie zerować średnie zużycie paliwa podczas tankowania., należy wybrać tryb "Autom. zerow. śr. zuż. Paliwa" w menu ustawień użytkownika na ekranie LCD (Zob. "Ekran LCD").

UWAGA

Średnia prędkość pojazdu nie jest wyświetlana, jeżeli przejechano mniej niż 300 metrów oraz przez 10 sekund po przełączeniu przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) do położenia ON (Wł.).

Chwilowe zużycie paliwa (2)

Licznik przebiegu okresowego A/B

Wyświetlacz LCD


Przebieg okresowy (1)

Średnia prędkość jazdy (2)

UWAGA

Czas jazdy (3)

UWAGA

Przy pracującym silniku czas jazdy zwiększa się nadal, nawet jeżeli samochód się nie porusza.

Prędkościomierz cyfrowy

Wyświetlacz LCD


W tym trybie pokazywana jest bieżąca prędkość jazdy.

Podsumowanie informacji komputera pokładowego

Wyświetlacz LCD


Na ekranie pokazywana jest przejechany dystans (1), średnie zużycie paliwa (2) i możliwy przebieg przy wykorzystaniu paliwa ze zbiornika (3).

Informacje te są wyświetlane przez kilka sekund po wyłączeniu silnika, a następnie automatycznie znikają. Podawane informacje są obliczane oddzielnie dla każdego przejazdu.

Jeśli możliwy przebieg przy wykorzystaniu paliwa ze zbiornika (3) jest krótszy niż 1 km, to zamiast liczby pojawi się symbol "---".

Zapaleniu się lampki ostrzegawczej niskiego poziomu paliwa ( ) towarzyszy
komunikat o konieczności uzupełnienia paliwa (4).

Zerowanie ręczne

Aby wyzerować czas jazdy, nacisnąć przycisk OK na kierownicy dłużej niż sekundę, w czasie gdy wyświetlane jest średnie zużycie paliwa.

Przegląd

Wyświetlacz LCD ukazuje kierowcom następujące informacje. Informacje o podróży Tryby LCD Komunikaty ostrzegawcze Informacje o podró& ...

Przepływ energii

Układ hybrydowy Kia informuje kierowcę o przepływie energii w poszczególnych trybach pracy. Aktualne warunki układu wskazuje jedenaście tryb&oacu ...

Zobacz tez:

Usługa holowania
Jeśli wymagane jest holowanie awaryjne, zaleca się by wykonał je autoryzowany sprzedawca Kia Motors lub komercyjna firma wykonująca takie usługi. Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy przestrzegać ...

System monitorowania ciśnienia w oponach
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie w każdej oponie. Jeśli w jednej lub kilku oponach ciśnienie jest zbyt niskie, system powiadomi kierowcę poprzez włączenie lampki ostr ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Instrukcje obslugi: