KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Zmiana koła w sytuacji awaryjnej

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


1. Ustawić pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój) w przypadku dwusprzęgłowej skrzyni biegów.

3. Włączyć światła awaryjne.

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


4.Wyjąć z pojazdu klucz nasadowy do nakrętek koła, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe.

5. Zablokować zarówno z przodu jak i z tyłu koło znajdujące się po przeciwległej stronie zmienianego koła samochodu.

OSTRZEŻENIE - Zmiana koła w sytuacji awaryjnej
  • Aby nie dopuścić do tego, by pojazd ruszył podczas zmiany koła, należy zawsze w pełni zaciągnąć hamulec postojowy oraz zawsze zablokować koło znajdujące się po przekątnej w stosunku do zmienianego koła.
  • Zaleca się, by koła pojazdu zostały zablokowane oraz by żadna osoba nie pozostawała w pojeździe, który został podparty na podnośniku.

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


6. Poluzować nakrętki koła, każdą o jeden obrót w lewo, ale nie zdejmować żadnej z nakrętek dopóki koło nie znajdzie się nad ziemią.

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


7. Umieść podnośnik w specjalnie oznaczonym miejscu z przodu (1) lub z tyłu (2) pojazdu, w zależności od tego, która z pozycji jest bliższa wymienianego koła.

Podnośnik należy umieścić w oznaczonych miejscach znajdujących się pod ramą.

Punkty podparcia podnośnika stanowią płyty przyspawane do ramy z dwoma występami i kropką powyżej wskazującą, gdzie należy podstawić podnośnik.

OSTRZEŻENIE - Lokalizacja podnośnika

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy pamiętać, by korzystać jedynie z podnośnika dostarczonego wraz z pojazdem oraz korzystać z niego po umieszczeniu we właściwym miejscu. Nigdy nie należy wykorzystywać jakiejkolwiek innej części pojazdu jako punktu podparcia podnośnika.

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


8. Włożyć dźwignię podnośnika w podnośnik i obrócić go w prawo podnosząc pojazd do momentu, aż koło nieznacznie podniesie się z ziemi. Wartość ta wynosi ok. 30 mm (1,2 cala). Przed zdjęciem nakrętek koła, należy upewnić się, że pojazd jest stabilny oraz nie może się poruszyć lub ześlizgnąć.

9. Ręcznie poluzować nakrętki koła i zdjąć je. Zsunąć koło ze śrub dwustronnych i położyć je płasko, aby nie mogło się odtoczyć. Aby umieścić koło na piaście, należy podnieść koło zapasowe, zrównać otwory ze śrubami dwustronnymi i nasunąć na nie koło. Jeśli jest to trudne, należy nieznacznie przechylić koło i wyrównać górny otwór w kole z górną śrubą dwustronną. Następnie obracać koło w prawo i w lewo, aż będzie można je nasunąć na pozostałe śruby.

OSTRZEŻENIE

Koła mogą mieć ostre krawędzie. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, by uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń. Przed umieszczeniem koła na miejscu należy upewnić się, że na piaście lub kole nie znajduje się nic, co mogłoby przeszkadzać w dokładnym dopasowaniu koła do piasty (np. błoto, smoła, żwir, itp.).

Jeśli coś takiego istnieje, należy to usunąć. Jeśli powierzchnia mocująca pomiędzy kołem i piastą nie przylega dokładnie, nakrętki koła mogłyby się poluzować i doprowadzić do zgubienia koła. Zgubienie koła może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

10. Aby ponownie zainstalować koło, należy przytrzymać je na śrubach dwustronnych, na śruby nałożyć nakrętki i ręcznie dokręcić. Obrócić koło by upewnić się, że zostało w pełni osadzone na miejscu, a następnie ponownie ręcznie mocno dokręcić nakrętki.

11. Opuścić pojazd na ziemię obracając klucz nasadowy do nakrętek koła w lewo.

Utrata ciśnienia w oponie (koło zapasowe)


Następnie umieścić klucz w takim położeniu, jak pokazano na ilustracji i dokręcić nakrętki. Upewnić się, że nasadka w całości obejmuje nakrętkę. Nie należy stawać na uchwycie klucza, ani przedłużać go za pomocą rury. Dokręcić każdą nakrętkę na kole, aż wszystkie będą ciasno dokręcone. Następnie ponownie sprawdzić, czy każda z nakrętek została mocno dokręcona.

Po zmianie opon, zalecamy sprawdzenie układu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Demontaż i przechowywanie koła zapasowego

Odkręcić nakrętkę mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotnej ko ...

Moment dokręcający nakrętki koła

Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 11~13 kgf.m (79~94 funto-stóp) Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć ka ...

Zobacz tez:

Tryby wyświetlacza LCD
Tryb Symbol Objaśnienie Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp. Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) ...

Obsługa odtwarzacza płyt DVD
Wkładanie płyty DVD Wsuń DVD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Płyta DVD wsuwana jest automatycznie, po czym wyświetlany jest ekran menu głównego płyty DVD oraz p ...

Parowanie urządzenia Bluetooth
Informacja na temat parowania urządzeń Bluetooth Parowanie to proces parowania telefonu komórkowego Bluetooth lub urządzeń z systemem przed nawiązaniem połączenia. Jest to procedura konieczna do ...

Instrukcje obslugi: