Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Jak korzystać z Radia Aha

Co to jest Aha?

Aha*1 to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcasty.

Bądź na bieżąco z informacjami o Twoich znajomych dzięki aktualizacjom z Facebooka i Twittera.

Dzięki wykorzystaniu usług dostępnych lokalnie, można wyszukiwać usług w pobliżu i miejsc docelowych oraz uzyskiwać informacje lokalne w czasie rzeczywistym.

Szczegóły na temat radia Aha, patrz http://www.aharadio.com/.

*1 Aha, logo Aha i szata graficzna Aha są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Harman International Industries, Inc., na których wykorzystywanie należy uzyskać pozwolenie.

UWAGA

Odtwarzanie

Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu w dolnej części wyświetlacza
centralnego znajdują się następujące ikony.

Wyświetlane ikony różnią się w zależności od wybranej stacji.

Ponadto mogą być również wyświetlane ikony inne niż przedstawiono poniżej.Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla menu główne.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inne stacje.

Wyświetla listę dostępnych pozycji.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inną informację w ramach danej stacji.

Strumień Shout

Nagrywa głos.

Nagrywa głos i zamieszcza go jako odtwarzalną ścieżkę na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

Lubię*1

Wyrażenie akceptacji dla aktualnej zawartości.

Nie lubię*1

Wyrażenie braku akceptacji dla aktualnej zawartości.

Przewija w tył o 15 sekund.
Mapa (samochody z systemem nawigacji)

Wyświetla miejsce docelowe odnalezione dzięki usługom dostępnym lokalnie w systemie nawigacji.

Call

Można nawiązać połączenie z numerem telefonu miejsca odnalezionego za pomocą usług dostępnych lokalnie. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone jako telefon.

Powraca do poprzedniego ekranu
Wstrzymuje odtwarzanie danej ścieżki. Ponowne wybranie powoduje wznowienie odtwarzania.
Przechodzi do następnej ścieżki.
Przewija w przód o 30 sekund.
Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

*1 Niektóre stacje mogą stosować inne wersje terminów wyrażających aprobatę lub nie (Lubię i Nie lubię), w zależności od typu stacji lub usługodawcy.

Menu główne

Wybierz ikonę .


Menu główne


Przełącz kartę i wybierz kategorię stacji.

Zakładka

Funkcja

Zaprogramowane stacje Wyświetla listę stacji zaprogramowanych w urządzeniu.

Wybierz nazwę zaprogramowanej stacji, aby odtworzyć ją.

W pobliżu Wybierz żądaną stację.

Przekazywane są informacje właściwe dla miejsca docelowego odnalezionego w pobliżu pozycji pojazdu.

Możesz wybrać ustawione wcześniej żądane kategorie, korzystając z filtra ustawień w urządzeniu.

UWAGA Usługi dostępne lokalnie mogą być różne, ponieważ funkcja ta zależy od zawartości udostępnianej przez Radio Aha.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)

1. Wybierz żądaną stację z zakładki "W pobliżu" w menu głównym.

Odtwarzanie nazw lub adresów miejsc docelowych rozpoczyna się w porządku zgodnym z listą nazw miejsc docelowych.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)


2. W przypadku wybrania ikony
w nawigacji wyświetlana jest lokalizacja aktualnie wyświetlanego miejsca docelowego (wyłącznie z systemem nawigacji).

3. W przypadku wybrania ikony
można nawiązać połączenie z aktualnie wyświetlanym miejscem docelowym.

4. Aby wyświetlić listę dostępnych opcji, wybierz ikonę .


Można dokonać wyboru z listy innego miejsca docelowego.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)


Strumień Shout

Niektóre sieci społecznościowe, np.

Facebook lub Caraoke, obsługują funkcję nagrywania i współdzielenia wiadomości głosowych poprzez funkcję o nazwie "Strumień Shout".

1. Wybierz ikonę
i uruchom odliczanie (3, 2, 1, 0). Nagrywanie rozpoczyna się, gdy na liczniku pojawia się zero.

2. Nagrywa głos.

3. Wybierz Zapisz i zapisz nagranie w pamięci lub zamieść na portalu.

UWAGA

System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 1.1/1.2/2.0 +EDR/2.1 +EDR/3.0 (zgodność) Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja ...

Jak korzystać z radia Stitcher

Co to jest radio Stitcher? Radio Stitcher*1 jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podca ...

Zobacz tez:

Przycisk zasilania
Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu. Uruchomienie silnika Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) i ...

Plan przeglądów okresowych
UWAGA Przeglądy okresowe wykonuj w wymaganych terminach i przebiegach. System kontroli emisji spalin i związane z nim układy Układ zapłonowy i układ zasilania paliwem są bardzo ważne dla systemu kontroli e ...

Ogrzewanie programowane
Programowane ogrzewanie działa niezależnie od silnika. Gdy silnik jest wyłączony, układ podgrzewa obwód płynu chłodzącego w celu jak najszybszego zapewnienia temperatury roboczej silnika po uruchomieniu. Programowane ogrzewanie włą ...

Instrukcje obslugi: