Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Lusterka

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź ustawienie lusterek wewnętrznych i zewnętrznych.

Lusterka zewnętrzne

OSTRZEŻENIE

Przed zmianą pasa ruchu spójrz przez ramię.

Zmiana pasa bez sprawdzenia aktualnej odległości od samochodu widocznego w lusterku sferycznym zagraża bezpieczeństwu. Możesz spowodować poważny wypadek. Wszystko to, co widać w lusterku sferycznym, jest bliżej niż się wydaje.

UWAGA (Szerokokątne lusterko boczne kierowcy*)

Lusterka


Elektryczna regulacja lusterka

Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ACC lub ON.

Aby wyregulować:

1. Obróć w lewo L lub prawo R przełącznik regulacji lusterka, aby wybrać lusterko lewe lub prawe.

2. Naciśnij przełącznik regulacji lusterka w odpowiednim kierunku.

Lusterka


Po wyregulowaniu lusterka, zablokuj sterowanie, ustawiając przełącznik regulacji lusterka w górną pozycję środkową.

Składanie lusterka zewnętrznego

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jazdy ustaw zawsze lusterka zewnętrzne w pozycji jazdy: Jazda ze złożonymi lusterkami jest niebezpieczna. Widoczność do tyłu zostanie ograniczona i można spowodować wypadek.

Lusterko zewnętrzne składane ręcznie

Złóż lusterko zewnętrzne równolegle do samochodu.

Lusterka


Lusterko zewnętrzne składane elektrycznie

OSTRZEŻENIE

Nie dotykaj elektrycznie sterowanego lusterka zewnętrznego, gdy jest ono w ruchu: Dotykanie elektrycznie sterowanego składanego lusterka podczas jego ruchu jest niebezpieczne. Ręka może zostać przyciśnięta lub lusterko może ulec uszkodzeniu.

Do przywracania lusterka w pozycję jazdy używaj tylko przycisku składania/ rozkładania: Ustawienie ręką składanego elektrycznie lusterka zewnętrznego w pozycję jazdy jest niebezpieczne. Lusterko nie zablokuje się we właściwej pozycji, co spowoduje ograniczenie widoczności do tyłu.

Składaj elektrycznie sterowane lusterka wsteczne tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany: Składanie lub rozkładanie lusterek wstecznych zewnętrznych podczas jazdy jest niebezpieczne. Siła wiatru podczas jazdy złoży lusterko i nie będzie można go przywrócić w pozycję otwartą do jazdy.

Spowoduje to ograniczenie widoczności do tyłu.

Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ACC lub ON.

Typ A Aby złożyć lusterko, obróć w daną pozycję przełącznik lusterka zewnętrznego.

Aby przywrócić lusterko w położenie do jazdy, ustaw przełącznik wyboru lusterka w górną pozycję środkową.

Lusterka


Typ B Aby złożyć lusterka, naciśnij dolną część
przełącznika składania lusterka zewnętrznego.

Aby przywrócić lusterka do ich pozycji gotowości do jazdy, naciśnij górną część
przełącznika lusterka zewnętrznego.

 Lusterka


Funkcja składania automatycznego

Funkcja składania automatycznego działa, gdy włącznik zapłonu został ustawiony w pozycji ACC lub OFF.

Gdy przycisk automatycznego składania lusterek zewnętrznych zostaje naciśnięty w położenie AUTO (położenie neutralne), lusterka zewnętrzne składają się i rozkładają automatycznie w momencie zablokowania i odblokowania drzwi.

Ponadto lusterka zewnętrzne rozkładają się automatycznie po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON lub uruchomieniu silnika.

UWAGA Lusterka zewnętrzne mogą nie złożyć się ani rozłożyć automatycznie w przypadku niskich temperatur zewnętrznych.

Jeśli lusterka zewnętrzne nie składają się ani nie rozkładają się automatycznie, usuń z nich lód lub śnieg, a następnie naciśnij górną lub dolną część przełącznika automatycznego składania lusterek zewnętrznych w celu złożenia lub rozłożenia ich.

Działanie lusterek zewnętrznych po wyłączeniu silnika

Użycie funkcji elektrycznego składania lusterek jest możliwe przez około 40 sekund po przełączeniu zapłonu z pozycji ON do OFF.

Lusterko wsteczne wewnętrzne

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj bagażu lub przedmiotów powyżej wysokości oparć siedzeń: Bagaż umieszczony powyżej oparć siedzeń zagraża bezpieczeństwu. Może ograniczyć widoczność w lusterku i być przyczyną zderzenia z innym samochodem podczas zmiany pasa ruchu.

Regulacja lusterka wstecznego

Przed rozpoczęciem jazdy ustaw lusterko wsteczne wewnętrzne tak, aby skierowane było w stronę środka szyby tylnej.

Lusterka


UWAGA W przypadku lusterek z ręcznym przestawianiem pozycji przeciwodblaskowej, wykonaj regulację lusterka w pozycji dźwigni jak dla ustawienia dziennego.

Zmniejszenie oślepienia reflektorami pojazdu jadącego z tyłu

Lusterko z ręcznym ustawieniem pozycji przeciwodblaskowej Naciśnij dźwignię do przodu, aby ustawić lusterko w pozycji dziennej. Pociągnij dźwignię do tyłu dla zmniejszenia odblasku od świateł pojazdów jadących z tyłu.

Lusterka


Lusterko samoprzyciemniające Lusterko z funkcją automatycznego przyciemniania zmniejsza automatycznie odblask od świateł pojazdów znajdujących się z tyłu, kiedy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

UWAGA

Lusterka


Kierownica

OSTRZEŻENIE Nigdy nie reguluj ustawienia kierownicy podczas jazdy: Regulacja ustawienia kierownicy podczas jazdy jest niebezpieczna, ponieważ może spowodowa ...

Szyby

Szyby sterowane elektrycznieSzyby można podnieść/opuścić za pomocą przełączników elektrycznie sterowanych szyb. OSTRZEŻENIE ...

Zobacz tez:

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Inteligentny system wspomagania parkowania
OstrzeżenieKierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania. Korzystając z inteligentnego systemu wspomagania par ...

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
  Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach    Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświ ...

Instrukcje obslugi: