Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Szyby

Szyby sterowane elektrycznie

Szyby można podnieść/opuścić za pomocą przełączników elektrycznie sterowanych szyb.

OSTRZEŻENIE

Przed zamknięciem okna upewnij się, czy będzie to bezpieczne: Zamykanie szyby sterowanej elektrycznie zagraża bezpieczeństwu. Ręce pasażerów, głowa lub szyja mogą zostać zgniecione przez szybę, co może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. Dotyczy to szczególnie dzieci.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się włącznikami podnośników szyb: Niezablokowane włączniki podnośników szyb umożliwią dzieciom sterowanie podnośnikami, co może spowodować poważne obrażenia rąk, głowy lub szyi dzieci, wskutek zgniecenia przez szybę.

Upewnij się, czy nic nie blokuje szyby, gdy dochodzi do pozycji pełnego zamknięcia lub gdy przytrzymujesz podniesiony włącznik podnośnika szyby (Typ A): Zablokowanie szyby, gdy dochodzi do pozycji pełnego zamknięcia lub podczas przytrzymywania podniesionego włącznika zagraża bezpieczeństwu.

W tym przypadku funkcja bezpieczeństwa nie zatrzyma podnoszącej się szyby. Jeżeli przyciśnięte zostaną palce, można doznać poważnych obrażeń.

Upewnij się, czy nic nie blokuje szyby, gdy dochodzi do pozycji zamknięcia lub gdy przytrzymujesz podniesiony włącznik podnośnika szyby (Typ B): Zablokowanie szyby, gdy dochodzi do pozycji pełnego zamknięcia lub podczas przytrzymywania podniesionego włącznika zagraża bezpieczeństwu.

W tym przypadku funkcja bezpieczeństwa nie zatrzyma podnoszącej się szyby. Jeżeli przyciśnięte zostaną palce, można doznać poważnych obrażeń.

UWAGA Podczas jazdy z otwartymi tylko szybami tylnymi możesz słyszeć nieprzyjemne dla uszu dudnienie. Nie oznacza to jednak problemu. Dźwięk ten można ograniczyć poprzez delikatne otwarcie szyby przedniej lub przymknięcie szyby tylnej i zmniejszenie otworu.

Podnoszenie/opuszczanie szyb (Typ A)

Elektrycznie sterowane szyby typu A wyposażone są w funkcję automatycznego podnoszenia/opuszczania we wszystkich szybach i wszystkie przełączniki szyb są podświetlone.

Szyba opuszcza się po naciśnięciu przełącznika, a podnosi się w momencie pociągnięcia za przełącznik, o ile włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. Nie opuszczaj ani nie podnoś trzech lub więcej szyb na raz.

Szybę po stronie pasażera przedniego i szyby tylne można podnieść/opuścić, kiedy włącznik blokowania elektrycznego sterowania szybami w drzwiach kierowcy znajduje się w pozycji odblokowanej. Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, przycisk ten należy pozostawić w pozycji zablokowanej.

Szyby sterowane elektrycznie


UWAGA

Podnoszenie/opuszczanie szyb (Typ B)

Elektrycznie sterowana szyba typu B jest wyposażona w funkcję automatycznego podnoszenia/opuszczanie w drzwiach po stronie kierowcy, na przełączniku szyby sterowanej elektrycznie widnieje wówczas napis AUTO.

Szyba opuszcza się po naciśnięciu przełącznika, a podnosi się w momencie pociągnięcia za przełącznik, o ile włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. Nie opuszczaj ani nie podnoś trzech lub więcej szyb na raz.

Szybę po stronie pasażera przedniego i szyby tylne można opuścić/podnieść, kiedy włącznik blokowania elektrycznego sterowania szybami w drzwiach kierowcy znajduje się w pozycji odblokowanej. Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, przycisk ten należy pozostawić w pozycji zablokowanej.

Szyby sterowane elektrycznie


UWAGA

Automatyczne podnoszenie/ opuszczanie

Aby automatycznie opuścić całkowicie szybę, naciśnij włącznik do oporu, a następnie puść go. Szyba otworzy się całkowicie w sposób automatyczny.

Aby automatycznie podnieść całkowicie szybę, pociągnij włącznik do oporu, a następnie puść go. Szyba zamknie się całkowicie w sposób automatyczny.

Aby zatrzymać szybę w żądanej pozycji, pociągnij lub naciśnij włącznik w kierunku przeciwnym do ruchu szyb, a następnie puść go.

Funkcję tę przewidziano albo we wszystkich szybach sterowanych elektrycznie albo wyłącznie w szybie po stronie kierowcy.

UWAGA

Procedura przywracania ustawień szyb sterowanych elektrycznie Okno nie otworzy/zamknie się całkowicie w trybie automatycznym, jeżeli w trakcie obsługi samochodu zostanie odłączony akumulator, lub z innego powodu (np.

przytrzymania naciśniętego włącznika po całkowitym opuszczeniu/podniesieniu szyby).

Automatyczne działanie zostanie przywrócone tylko dla podnośnika, którego funkcję przywrócono.

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. Upewnij się, czy włącznik blokowania podnośników szyb, znajdujący się w drzwiach kierowcy, nie jest włączony.

3. Naciśnij włącznik podnośnika i całkowicie otwórz szybę.

4. Pociągnij włącznik, aby zamknąć szybę i przytrzymaj go przez około 2 sekundy po całkowitym podniesieniu szyby.

5. Upewnij się, czy podnośniki szyb działają prawidłowo, używając włączników w drzwiach.

(Typ A) Po zakończeniu inicjalizacji, wszystkie szyby można otworzyć lub zamknąć automatycznie, używając zespołu włączników podnośników szyb w drzwiach kierowcy.

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez szybę

W razie wykrycia obcego przedmiotu pomiędzy szybą i ramą szyby, kiedy szyba jest automatycznie zamykana, szyba przestaje się zamykać i automatycznie otwiera się częściowo.

UWAGA

Dach otwierany

Dach otwierany można zamknąć lub otworzyć elektrycznie tylko, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

Dach otwierany


OSTRZEŻENIE

Nie pozwalaj, by pasażerowie stali lub wychylali się przez otwarty dach podczas jazdy samochodu: Wychylanie głowy, ramion lub innych części ciała przez otwarty dach zagraża bezpieczeństwu. Głowa lub ramiona mogą o coś uderzyć podczas jazdy samochodu.

Może to grozić poważnymi urazami lub śmiercią.

Przed zamknięciem dachu upewnij się, czy będzie to bezpieczne: Zamykanie dachu może być niebezpieczne.

Ręce, głowa lub szyja osoby, zwłaszcza dziecka, może zostać uwięziona i zgnieciona podczas zamykania, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA Zanim rozpoczniesz mycie Twojej Mazdy upewnij się, czy dach jest zamknięty, aby woda nie przedostała się do wnętrza samochodu. Po umyciu Twojej Mazdy lub po deszczu wytrzyj wodę z dachu przed jego otwarciem, aby uniknąć przenikania wody, która może być przyczyną powstania korozji oraz uszkodzenia podsufitki.

Operacja podnoszenia

Tylną cześć dachu można podnieść, aby umożliwić lepszą wentylację wnętrza.

Aby podnieść całkowicie tylną część dachu w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik sterujący.

Aby całkowicie zamknąć dach w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik sterujący w kierunku do przodu.

Aby zatrzymać tylną część dachu w pozycji pośredniej, naciśnij włącznik sterujący.

Dach otwierany


Operacja przesuwania

Aby otworzyć dach całkowicie w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik sterujący w kierunku do tyłu.

Aby całkowicie zamknąć dach w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik sterujący w kierunku do przodu.

Aby zatrzymać dach w pozycji pośredniej, naciśnij włącznik sterujący.


Procedura przywracania ustawień dachu otwieranego elektrycznie

Po odłączeniu akumulatora dach otwierany nie będzie działał. Dach nie będzie działał prawidłowo dopóki nie zostanie wykonane przywrócenie ustawień początkowych.

Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić ustawienia i prawidłowe działanie dachu:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. Naciśnij włącznik sterujący, aby częściowo podnieść tylną część dachu.

3. Powtórz procedurę z punktu 2. Tylna część otwieranego dachu zostanie całkowicie podniesiona, a następnie nieco opuszczona.

UWAGA Jeżeli procedura przywracania ustawień wykonana zostanie w chwili, gdy dach znajduje się w pozycji przesuwania (częściowo otwarty), wówczas zamknie się on przed podniesieniem tylnej części.

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez dach otwierany

Jeżeli ręce, głowa pasażera lub inne przedmioty zablokują ruch zamykającego się dachu otwieranego, dach zatrzyma się i będzie się poruszał w kierunku otwarcia.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, czy nic nie blokuje dachu otwieranego bezpośrednio przed jego całkowitym zamknięciem: Zablokowanie dachu otwieranego bezpośrednio przed położeniem jego całkowitego zamknięcia zagraża bezpieczeństwu.

W takim przypadku funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez dach otwierany nie zatrzyma zamykania dachu. Jeżeli przyciśnięte zostaną palce, można doznać poważnych obrażeń.

UWAGA

Zasłona przeciwsłoneczna

Zasłonę przeciwsłoneczną można otworzyć i zamknąć ręcznie.

Zasłona przeciwsłoneczna otwiera się automatycznie, gdy otwierany jest dach, ale musi zostać zamknięta ręcznie.

Dach otwierany


PRZESTROGA

Lusterka

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź ustawienie lusterek wewnętrznych i zewnętrznych. Lusterka zewnętrzne OSTRZEŻENIE Przed zmianą pasa ruchu sp ...

System zabezpieczenia przed kradzieżą

Modyfikacje i wyposażenie dodatkowe Mazda nie gwarantuje prawidłowego działania alarmu, gdy system zostanie zmodyfikowany lub zostanie zainstalowane do niego ja ...

Zobacz tez:

Bagażnik
Otwieranie klapy tylnejPrzy użyciu zewnętrznego elementu sterującego na pokrywie bagażnika Gdy samochód jest odryglowany albo kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka znajduje się w strefie rozp ...

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Nacisnąć przycisk "świeże powietrze" układu regulacji poboru powietrza. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w żądane poło& ...

Zaczepy dywaników
(jeżeli występują) Należy ZAWSZE mocować dywaniki przednie do zaczepów podłogowych. Zaczepy zapobiegają przesuwaniu się dywaników do przodu podczas jazdy. OSTRZEŻENIEPodczas uk& ...

Instrukcje obslugi: