Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Obsługa radia

Obsługa radia


Włączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma (
).

Wybór pasma

Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( )
powoduje przełączanie pasm w następującej kolejności: FM1→FM2→AM (bez radiowego systemu danych (RDS) ), MW/LW (z radiowym systemem danych (RDS) ).

Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

UWAGA Jeśli emitowany sygnał w paśmie FM jest słaby, odbiór zmienia się automatycznie ze STEREO na MONO, aby zmniejszyć szumy.

Dostrajanie

Radio dysponuje następującymi metodami strojenia: Ręczna, Przeszukiwanie, Skanowanie, Wybór zaprogramowanej stacji oraz Dostrajanie automatyczne.

Najłatwiejszym sposobem wyboru stacji jest ich zaprogramowanie.

Dostrajanie ręczne

Wybierz stację, naciskając lekko przycisk dostrajania ( ).


Tryb przeszukiwania

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku dostrajania (
), aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyszukiwanie zostaje wstrzymane po znalezieniu stacji.

UWAGA Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku, wyszukiwanie będzie kontynuowane bez zatrzymania.

Skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (
), aby automatycznie odsłuchać stacje o najsilniejszym sygnale. Skanowanie zatrzymuje się na około 5 sekund po znalezieniu każdej stacji. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk (
) w tym czasie, aby ustawić znalezioną stację.

Programowanie stacji

6 pozycji pamięci może zostać wykorzystanych do zaprogramowania 6 stacji AM (bez radiowego systemu danych (RDS) ), MW/LW (z radiowym systemem danych (RDS) ) i 12 stacji FM.

1. Aby ustawić dany kanał, najpierw wybierz AM (bez radiowego systemu danych (RDS) ), MW/LW (z radiowym systemem danych (RDS) ), FM1 lub FM2. Dostrój radio do wybranej stacji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer i częstotliwość wybranej stacji. Stacja została zapamiętana.

3. Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm i częstotliwości, które chcesz zapamiętać. Aby wybrać stację z pamięci, wybierz AM (bez radiowego systemu danych (RDS) ), MW/LW (z radiowym systemem danych (RDS) ), FM1 lub FM2 i naciśnij odpowiedni przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość stacji.

Dostrajanie automatyczne (bez radiowego systemu danych (RDS) )

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przejeżdżaniu przez obszary, gdzie nie są znane częstotliwości stacji lokalnych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego. System automatycznie wyszuka i zapamięta 6 stacji o najsilniejszym sygnale w każdym wybranym paśmie częstotliwości.

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wybrana stacja o najsilniejszym sygnale i na wyświetlaczu pojawi się jej częstotliwość. Naciśnij i puść przycisk automatycznego zapamiętywania ( ),
aby przywołać stacje spośród tych, które są automatycznie zaprogramowane.

Każdorazowo zostanie wybrana jedna zaprogramowana stacja; na wyświetlaczu pojawi się jej częstotliwość oraz numer kanału.

UWAGA Jeśli w trakcie wyszukiwania nie można znaleźć żadnej stacji, zostanie wyświetlona litera "A".

Radiowy System Danych (RDS)

UWAGA System RDS nie działa, jeśli znajdujesz się poza zasięgiem jego działania.

Częstotliwość alternatywna (AF) Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Naciśnij przycisk menu ( ) i wybierz
AF, na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "AF". Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli zamierzasz kontynuować słuchanie programu regionalnego, naciśnij przycisk menu ( ) i
wybierz funkcję REG.

Wyświetli się "REG ON". Aby skasować wybór, naciśnij pokrętło ponownie i wybierz REG. Wyświetli się "REG OFF".

Informacje o ruchu drogowym (TA) Naciśnięcie przycisku informacji o ruchu drogowym ( ), powoduje uaktywnienie
funkcji TA, a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "TA".

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, urządzenie USB, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Info".

Aby zakończyć odbieranie informacji i powrócić do poprzedniego trybu pracy, naciśnij przycisk ( ) w trakcie słuchania
informacji o ruchu drogowym.

Przycisk typu programu (PTY) Niektóre stacje FM nadają kody typu programu. Oznaczenia te umożliwiają szybkie znalezienie alternatywnych stacji nadających ten sam rodzaj programu.

Naciśnij przycisk informacji o typie programu (
) przy włączonym paśmie FM. Podczas odbioru na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie typu programu i "PTY". Jeśli program nie ma swojego oznaczenia, wyświetli się napis "None".

(Aby wybrać typ programu):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ()
przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

(Aby odszukać program o wybranym typie):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy wyświetlonym
oznaczeniu typu programu.

2. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ()
do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Radio wyszuka odpowiednie stacje, a jeśli nie zostanie znaleziona żadna, wyświetli się napis "Nothing" i radio powróci do poprzednio słuchanej stacji.

(Aby przypisać typy programów do przycisków programowania stacji):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu (
) przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.

2. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ()
i wybierz typ programu.

3. W czasie gdy wyświetlane są typy programów, naciśnij przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy.

Informacje o zagrożeniach Jeśli włączone jest odbieranie informacji o zagrożeniu, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, urządzenie USB, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas "Alarm!".

Po zakończeniu informacji o zagrożeniu odbiornik powróci do poprzedniego trybu pracy.

Zegar

Ustawianie zegara Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON. 1. Aby ustawić czas, należ ...

Obsługa odtwarzacza płyt CD

UWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików b& ...

Zobacz tez:

System immobilizera
Samochód Kia może być wyposażony w elektroniczny system immobilizera silnika, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego używania pojazdu. System immobilizera samochodu Kia składa się ...

Wyposażenie z przodu
Uchwyt Osłona przeciwsłoneczna Uchwyt na karty Schowek pod kierownicą Podświetlany schowek Kieszenie w drzwiach Rozpylacz zapachów Gniazdo USB Przednie gniazdo 12 V (120 W) Schowek lub odtwarzacz CD lub ładowarka bezprz ...

Stosowanie zestawu Tire Mobility Kit
1. Odczepić etykietę informującą o ograniczeniu prędkości (1) z butli ze środkiem uszczelniającym (2) i umieścić ją w dobrze widocznym miejscu wewnątrz pojazdu, na przykład na kier ...

Instrukcje obslugi: