Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

3. Naciśnij ponownie przycisk zegara ( ), aby
uruchomić zegar.

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( )
i przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawiony na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób:

(Przykład)

12:01―12:29→12:00 12:30―12:59→01:00

UWAGA

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/ ...

Obsługa radia

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wybo ...

Zobacz tez:

System kontroli stabilności pojazdu (VSM)
(jeśli jest w wyposażeniu) Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji na działania kierowcy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub wykrycia różnicy współczyn ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ...

Wybór trybu jazdy
Wybór trybu jazdy jest to funkcja, która pozwala na przełączanie trybu jazdy samochodu. W przypadku wybrania trybu Sport reakcja samochodu na sterowanie pedałem przyspieszenia jest wzmocniona. To zapewnia dodatkowe ...

Instrukcje obslugi: