Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

3. Naciśnij ponownie przycisk zegara ( ), aby
uruchomić zegar.

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( )
i przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawiony na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób:

(Przykład)

12:01―12:29→12:00 12:30―12:59→01:00

UWAGA

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/ ...

Obsługa radia

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wybo ...

Zobacz tez:

Dodatkowy system bezpieczeństwa - poduszki powietrzne
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietrzna pasażera* Boczna poduszka powietrzna* Kurtynowa poduszka powietrzna* Przednia poduszka powietrzna chroniąca kolana k ...

Wybór trybu pracy
Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny. Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób: ...

Podnośnik wraz z narzędziami
Dźwignia podnośnika Podnośnik Klucz nasadowy do nakrętek Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kół znajdują się pod podłogą bagażnika. ...

Instrukcje obslugi: