Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

3. Naciśnij ponownie przycisk zegara ( ), aby
uruchomić zegar.

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( )
i przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawiony na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób:

(Przykład)

12:01―12:29→12:00 12:30―12:59→01:00

UWAGA

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/ ...

Obsługa radia

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wybo ...

Zobacz tez:

Utrata ciśnienia w oponie (z tiremobilitykit)
(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU) Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu TireMobilityKit należy przeczytać instrukcję. Sprężarka Butelka ze środkiem uszczelniającym Zestaw Tire Mobility Ki ...

Układ widoku panoramicznego
Ten układ umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu informacyjnym widoku otoczenia pojazdu w postaci obrazu o zakresie bliskim 180ยบ, podobnego do widoku z lotu ptaka. Układ wykorzystuje: kamerę tylną zamontowan&# ...

Sprawdzanie ciśnienia w oponach
1. Po przejechaniu około 7~10 km (około 10 min), należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. 2. - Podłączyć przewód łączący (10) sprężarki bezpośrednio do wentyla opony ...

Instrukcje obslugi: