Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

3. Naciśnij ponownie przycisk zegara ( ), aby
uruchomić zegar.

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( )
i przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawiony na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób:

(Przykład)

12:01―12:29→12:00 12:30―12:59→01:00

UWAGA

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/ ...

Obsługa radia

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wybo ...

Zobacz tez:

Drzwi
Przestrzeń bagażowa Klapa tylna Otwieranie Po odblokowaniu nacisnąć przełącznik dotykowy nad tablicą rejestracyjną i otworzyć tylną klapę. Zamykanie Pociągnąć klapę ...

Zalecenia dotyczące układu wspomagania parkowania tyłem
Sygnał ostrzegawczy może nie być emitowany w zależności od prędkości i kształtu wykrytych obiektów. Układ wspomagania parkowania tyłem może działać wadliwie, jeże ...

Ogranicznik prędkości
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Korzystanie z ogranicznika prędkości Ogranicznik prędkości umożliwia uniknięcie przekroczenia określonej prędkości jazdy. Układ sygnalizuje przekroczenie określ ...

Instrukcje obslugi: