Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara (
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

3. Naciśnij ponownie przycisk zegara ( ), aby
uruchomić zegar.

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( )
i przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawiony na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób:

(Przykład)

12:01―12:29→12:00 12:30―12:59→01:00

UWAGA

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/ ...

Obsługa radia

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wybo ...

Zobacz tez:

Doświetlanie zakrętów
Funkcja występuje w wersjach wyposażonych w reflektory wykonane w technologii "Full LED" i umożliwia skierowanie wiązki światła przedniego reflektora przeciwmgłowego na wewnętrzną stronę zakrętu, gdy światła mijania albo świat ...

Wspomaganie parkowania
Przy wykorzystaniu czujników w zderzaku układ ostrzega o bliskości przeszkody (np. pieszego, samochodu, drzewa, barierki) znajdującej się w polu wykrywania czujników. Układ stanowi pomoc w wykonywaniu manewrów, ale w żadnym wypadku ...

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS)
(Z wyjątkiem Indonezji i Tajwanu) Zaawansowany system wspomagający hamowanie ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygnału ostrzegawczego, gdy kamera monitorująca przestrzeń ...

Instrukcje obslugi: