Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Olej silnikowy

UWAGA Wymiana oleju silnikowego powinna być wykonana przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Zalecany olej

Aby przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych i uchronić silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niewystarczające smarowanie, niezwykle ważne jest stosowanie oleju silnikowego o właściwej specyfikacji. Nie stosuj olejów, które nie spełniają poniższych parametrów ani wymogów. Zastosowanie nieodpowiedniego oleju może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte Gwarancją Mazdy.

Olej silnikowy


Olej silnikowy


Lepkość oleju silnikowego lub gęstość wpływa na zużycie paliwa i działanie silnika w niskich temperaturach (uruchomienie i przepływ oleju).

Olej silnikowy o niskiej lepkości wpływa na lepszą ekonomikę zużycia paliwa i osiągi w niskich temperaturach.

Przy wyborze oleju przed jego wymianą należy wziąć pod uwagę zakres temperatur, w jakich eksploatowany będzie samochód.

Następnie wybierz z tabeli klasę lepkości oleju.

PRZESTROGA

UWAGA

(SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5)

(SKYACTIV-D 2.2)

Procedura kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem

UWAGA Procedurę tę przewidziano dla samochodów z SKYACTIV-D 2.2 oraz samochodów z SKYACTIV-G 2.0 lub SKYACTIV-G 2.5, w których wybrano elastyczny plan wymiany oleju silnikowego.

Po wymianie oleju silnikowego oddaj samochód do specjalistycznego serwisu, jak Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy, w celu skasowania zarejestrowanych wartości (skasowania danych dotyczących oleju silnikowego). Jeśli wartości zarejestrowane przez jednostkę sterującą silnikiem nie zostaną skasowane, lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej może nie wyłączyć się lub może włączać się częściej niż zwykle.

UWAGA Kasowanie zarejestrowanych wartości (kasowanie danych dotyczących oleju silnikowego) można wykonać przy użyciu następującej procedury:

1. Wyłącz zapłon.

2. Włącz zapłon przy wciśniętym przycisku podświetlenia zestawu wskaźników, a następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 5 sekund, dopóki nie zacznie migać główna lampka ostrzegawcza .


Olej silnikowy


3. Jeśli główna lampka ostrzegawcza będzie migać przez kilka sekund, procedura
kasowania została zakończona.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

1. Upewnij się, czy samochód stoi na płaskiej nawierzchni.

2. Rozgrzej silnik do temperatury pracy.

3. Wyłącz silnik i zaczekaj 5 minut, aby olej spłynął do miski olejowej.

4. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju, przetrzyj go szmatką i włóż ponownie do oporu.

Olej silnikowy


UWAGA (SKYACTIV-D 2.2) Podczas sprawdzania poziomu oleju silnikowego wskaźnik wyciągaj prosto w górę, nie skręcając nim. Ponadto podczas wkładania wskaźnika poziomu oleju staraj się nie skręcać nim i włóż go tak, aby oznaczenie "X" było skierowane w stronę przodu samochodu.

5. Wyjmij wskaźnik ponownie i sprawdź poziom.

Poziom jest prawidłowy, gdy mieści się w zakresie pomiędzy wskazaniami MIN i MAX.

Jeżeli jest w pobliżu lub poniżej znaku MIN, uzupełnij poziom do osiągnięcia znaku MAX.

PRZESTROGA

Nie przekraczaj właściwego poziomu oleju silnikowego. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu może spowodować uszkodzenie silnika.

6. Przed włożeniem wskaźnika upewnij się, czy pierścień uszczelniający na wskaźniku umieszczony jest prawidłowo.

7. Włóż wskaźnik z powrotem.

Pokrywa komory silnika

OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ może ot ...

Płyn chłodzący silnik

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Nie używaj otwartego ognia lub zapałek w komorze silnika. NIE DOLEWAJ PŁYNU CHŁODZ ...

Zobacz tez:

Widok wnętrza (Model z kierownicą po lewej stronie)
Wyposażenie wnętrza (Widok A) Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa ruchu Przyciski sterowania systemem audio Przycisk INFO Elementy sterowania aktywnym tempomatem (MRCC) Przyci ...

Kamera cofania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kamera cofania włącza się, jeśli zapalone jest światło cofania, włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, a dźwignia selektora w poło ...

Tryb wyświetlania wskazówek nawigacji
(jeśli jest w wyposażeniu) W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje systemu nawigacji. Tryb A/V (jeśli jest w wyposażeniu) W tym trybie wyświetlane są bieżące informacje syste ...

Instrukcje obslugi: