Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Komfort wnętrza –> System audio [Typ B (z ekranem dotykowym)] –> Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób.

W samochodzie można sparować maksymalnie siedem urządzeń obejmujących urządzenia audio Bluetooth i telefony komórkowe obsługujące system głośnomówiący.

UWAGA

Procedura parowania

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth. 4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz na ekranie Dodaj nowe urządzenie , aby wyświetlić komunikat i przejść do obsługi z urządzenia.

6. Za pomocą telefonu komórkowego znajdź urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).

7. Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".

8. (Urządzenie z Bluetooth wersja 2.0) Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod wyświetlony na ekranie.

(Urządzenie z Bluetooth wersja 2.1 lub nowsza) Upewnij się, czy 6-cyfrowy kod wyświetlany w systemie audio widoczny jest na urządzeniu i dotknij Tak .

W zależności od urządzenia mobilnego może być wymagane uruchomienie w nim pozwolenia na podłączenie i pozwolenie na dostęp do książki telefonicznej.

9. Jeśli parowanie powiedzie się, wyświetlane są funkcje urządzenia podłączonego do Bluetooth.

10. (Urządzenia kompatybilne z funkcją E-mail/SMS Mazdy) Wiadomości SMS (Short Message Service) oraz E-mail przychodzące na urządzenie pobierane są automatycznie. Może być wymagane potwierdzenie procesu pobierania na posiadanym urządzeniu.

UWAGA W przypadku automatycznego pobierania historii połączeń i wiadomości wszystkie ustawienia pobierania automatycznego muszą być włączone.

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po włączeniu najpierw zestawu głośnomówiącego Bluetooth następującym po ustawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, status podłączenia urządzenia będzie wyświetlany na ekranie centralnego wyświetlacza.

WAŻNA uwaga na temat parowania i późniejszego automatycznego łączenia się:

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

Podłączanie innych urządzeń

1. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia . 3. Wybierz Bluetooth.

4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz nazwę urządzenia, z którym zamierzasz się połączyć.

6. Telefon i system audio wybór

Podłącza oba urządzenia jako system głośnomówiący i Bluetooth audio.

Tylko telefon wybór

Podłącza jako urządzenie w systemie głośnomówiącym.

Tylko system audio wybór

Podłącza jako Bluetooth audio.

UWAGA W ramach systemu głośnomówiącego lub systemu audio można korzystać z następujących funkcji.

Odłączanie urządzenia

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth.

4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz nazwę aktualnie podłączonego urządzenia.

6. Wybierz Rozłącz .

Usuwanie urządzenia

Wybieranie i usuwanie urządzeń

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth.

4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz usunąć.

6. Wybierz Usuń sparowane urządzenie .

7. Wybierz Tak .

Usuwanie wszystkich urządzeń

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth.

4. Wybierz Ustawienia Bluetooth .

5. Wybierz Usuń wszystkie sparowane urządzenia .

6. Wybierz Tak .

Zmiana kodu PIN

Kod PIN (4-cyfrowy) można zmienić.

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth. 4. Wybierz Ustawienia Bluetooth .

5. Wybierz Zmień kod parowania .

6. Wprowadź nowy kod PIN, który ma być ustawiony.

7. Wybierz .


Dostępny język

Język można zmienić.

UWAGA W zależności od wybranego języka może on być dostępny jedynie dla informacji wyświetlanej na ekranie, a nie dla funkcji rozpoznawania głosowego.

Bluetooth

Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) poprzez transmisj ...

System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 1.1/1.2/2.0 +EDR/2.1 +EDR/3.0 (zgodność) Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja ...

Zobacz tez:

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby 1. Ustawić żądaną prędkość obrotową wentylatora. 2.Wybrać żądaną temperaturę. 3. Nacisnąć przycisk ...

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

Dodatkowa blokada zamków
(jeżeli występuje) Niektóre samochody wyposażone są w dodatkową blokadę zamków. Dodatkowa blokada zapobiega otwarciu drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Stanowi ona dodatkowe ...

Instrukcje obslugi: