KIA Niro - Instrukcja Obslugi: System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przegląd układu hybrydowego –> Podzespoły pojazdu hybrydowego –> System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu generuje dźwięk silnika, tak aby piesi mogli usłyszeć pojazd pracujący w trybie EV, zbliżający się z niewielką prędkością.

Wlot powietrza akumulatora układu hybrydowego

Podzespoły pojazdu hybrydowego


Wlot powietrza akumulatora układu hybrydowego znajduje się pod siedzeniami tylnymi. Wlot powietrza służy do chłodzenia akumulatora układu hybrydowego. Jeżeli wlot powietrza akumulatora układu hybrydowego jest zablokowany, może dojść do przegrzania akumulatora. Nie blokować wlotu powietrza żadnymi przedmiotami.

OSTRZEŻENIE - Wlot powietrza
 • Blokowanie wlotu powietrza za tylnymi siedzeniami może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora układu hybrydowego.
 • Nie dopuścić do przedostania się wody do wlotu powietrza w trakcie czyszczenia. Jeżeli woda przedostanie się do wlotu powietrza, może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

W razie wypadku

OSTRZEŻENIE
 • Po zaparkowaniu pojazdu umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój). Wyłączyć układ hybrydowy, wciskając przycisk ENGINE START/ STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika).
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie dotykać kabli, złączy ani modułów pod napięciem. Podzespoły pod napięciem mają kolor pomarańczowy.
 • Odsłonięte kable i przewody mogą być widoczne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Nigdy nie dotykać przewodów ani kabli, ponieważ może doprowadzić to do obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.
 • W razie pożaru, do ugaszenia w y s o k o n a p i ę c i o w e g o akumulatora o niewielkich rozmiarach zastosować można następujące środki:
  • Proszek gaśniczy
  • CO2
  • Duża ilość wody
  • Zwykła piana

  Do ugaszenia wysokonapięciowego akumulatora o dużych rozmiarach zastosować można następujące środki:

  • Duża ilość wody
  • Mgła wodna
  • Zwykła piana
 • Jeżeli zajdzie potrzeba holowania, należy skorzystać z rozdziału 7.

 

OSTRZEŻENIE

W razie wypadku:

1.Zatrzymać pojazd i umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój).

Następnie załączyć hamulec postojowy.

2.Wyłączyć układ hybrydowy, wciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika)

3.Udać się w bezpieczne miejsce.

4.Wezwać na pomoc służby ratownicze i poinformować, że w wypadku uczestniczył pojazd hybrydowy.

Nie dotykać kabli, złączy ani modułów pod napięciem.

Podzespoły pod napięciem mają kolor pomarańczowy.

Odsłonięte kable i przewody mogą być widoczne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Nigdy nie dotykać przewodów ani kabli, ponieważ może doprowadzić to do obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 

OSTRZEŻENIE

W razie pożaru:

1.Zatrzymać pojazd i umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój), a następnie załączyć hamulec postojowy. Aby odprowadzić dym zgromadzony w pojeździe, należy otworzyć okna, o ile jest to możliwe.

2.Wyłączyć układ hybrydowy, wciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika).

3.Opuścić pojazd i udać się w bezpieczne miejsce.

4.Wezwać na pomoc służby ratownicze i poinformować, że w wypadku uczestniczył pojazd hybrydowy.

Jeżeli w pojeździe znajduje się gaśnica, użyć jej, zachowując ostrożność.

Nie dotykać kabli, złączy ani modułów pod napięciem.

Podzespoły pod napięciem mają kolor pomarańczowy.

Odsłonięte kable i przewody mogą być widoczne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Nigdy nie dotykać przewodów ani kabli, ponieważ może doprowadzić to do obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 

OSTRZEŻENIE

W razie zalania wodą: Jeżeli pojazd został zalany i dywaniki uległy przemoczeniu lub na podłodze zgromadziła się woda, nie należy próbować uruchamiać układu hybrydowego. Nigdy nie dotykać przewodów, kabli, złączy i modułów pod napięciem, ponieważ może dojść do obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym. Kable pod napięciem mają kolor pomarańczowy.

Zaleca się odholowanie pojazdu do autoryzowanego dealera marki Kia.

Gdy pojazd hybrydowy wyłączy się

Jeżeli akumulator wysokonapięciowy czy akumulator o napięciu 12 V wyładuje się lub jeżeli zbiornik paliwa jest pusty, układ hybrydowy nie może działać.

Jeżeli układ hybrydowy przestanie działać, gdy pojazd znajduje się w ruchu, stopniowo zmniejszać prędkość pojazdu. Zjechać w bezpieczne miejsce i przesunąć dźwignię zmiany biegów do położenia P (Postój), a następnie:

1.Włączyć światła awaryjne.

2.Ustawić przycisk START w położeniu OFF (Wył.) i spróbować uruchomić układ hybrydowy, wciskając pedał hamulca oraz przycisk START.

3.Jeżeli układ hybrydowy nie zadziała, skorzystać z części pt.

Sprawdzić poziom paliwa przed podjęciem próby uruchomienia za pomocą akumulatora wspomagającego.

Jeżeli poziom paliwa jest niski, uzupełnić go przed podjęciem próby uruchomienia awaryjnego.

OSTRZEŻENIE - Wypadek pojazdu

Nie dotykać przewodów elektrycznych ani kabli.

Odsłonięte przewody elektryczne lub kable wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu mogą doprowadzić do porażenia prądem.

 

OSTRZEŻENIE - Gaszenie pożarów

Nie używać niewielkiej ilości wody do zgaszenia pożaru w pojeździe. W przypadku wystąpienia pożaru należy niezwłocznie opuścić pojazd i wezwać straż pożarną.

Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

Silniki hybrydowe wydają inny dźwięk niż silniki benzynowe. Podczas pracy układu hybrydowego usłyszeć można dźwięk wydobywaj ...

Wprowadzenie

...

Zobacz tez:

Pokrywa komory silnika
Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć układ Stop&Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START. Położenie wewnętrznej dźwigni zapobiega otwarciu pokrywy komory silnika, gdy prz ...

Jazda w warunkach zimowych
Trudne warunki atmosferyczne występujące w zimie powodują szybsze zużycie samochodu oraz inne problemy. Aby zminimalizować problemy wynikające z jazdy w warunkach zimowych, powinno się przestrzegać poni ...

Układ ogrzewania i wentylacji
Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zaparowania i oblodzenia ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych podgrzewanie foteli ...

Instrukcje obslugi: