Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Rozpoznawanie głosowe

Podstawowa metoda obsługi

Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego.

Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zastosuj jedną z poniższych metod:

Pomijanie informacji głosowych (dla szybszej obsługi) Naciśnij i puść przycisk wybierania głosowego.

Rozwiązywanie problemów dotyczących Rozpoznawania głosowego Jeśli nie rozumiesz metody działania w danym trybie rozpoznawania głosowego, powiedz "Tutorial" lub "Help".

Polecenia możliwe do zastosowania w dowolnym momencie działania trybu rozpoznawania głosowego "Go Back" i "Cancel" to polecenia, które można zastosować w dowolnym momencie działania trybu rozpoznawania głosowego.

Powrót do poprzedniej operacji Aby powrócić do wcześniejszej czynności, będąc w trybie rozpoznawania głosu powiedz "Go Back".

Cancel Aby przełączyć system głośnomówiący Bluetooth w tryb oczekiwania, będąc w trybie rozpoznawania głosu powiedz "Cancel".

Aby zapobiec pogorszeniu wybierania głosowego oraz jakości głosu, należy stosować się do następujących wskazówek:

UWAGA Jeżeli działanie systemu wybierania głosowego nie jest satysfakcjonujące.

Lista poleceń głosowych

Polecenie głosowe

Obsługa systemu audio lub nawigacji wykonywana jest poprzez naciśnięcie przycisku wybierania głosowego i wypowiedzenie jednego z poniższych poleceń. Polecenia w nawiasach () można ominąć. Podane nazwy i numery wyświetlane są w {}.

Polecenia standardowe

Polecenie głosowe

Funkcja

cancel Wyłącza tryb rozpoznawania głosowego.
go back Powraca do poprzedniego działania.
help Można zapoznać się z poleceniami, jakich można użyć.
tutorial Można zapoznać się z podstawowymi poleceniami głosowymi i sposobami korzystania z nich.
(go to) home (screen)/main menu Powoduje przejście na ekran główny.
(go to) communication Powoduje przejście na ekran komunikacji.
(go to) navigation Powoduje przejście na ekran nawigacji.
(go to) entertainment (menu) Powoduje przejście na ekran rozrywki.
(go to) settings Powoduje przejście na ekran ustawień.
(go to) favourites Powoduje przejście na ekran ulubionych.

Polecenia związane z komunikacją (telefonem)

Polecenie głosowe

Funkcja

Call {nazwa w książce telefonicznej} (komórka/dom/praca/inne) Przykład: "Call John Mobile" Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów z pobranej książki telefonicznej.
Redial Nawiązywanie połączenia z ostatnią osobą, do której dzwoniłeś.
Callback Nawiązywanie połączenia z ostatnią osobą, która do Ciebie dzwoniła.

Polecenia związane z rozrywką (systemem audio)

Polecenie głosowe

Funkcja

Źródło systemu audio

(Go to/Play) AM (Radio) Przełącza źródło audio na tryb AM radia. Wszystkie
(Go to/Play) FM (Radio) Przełącza źródło audio na tryb FM radia. Wszystkie
(Go to/Play) Bluetooth (Audio Przełącza źródło audio na tryb BT audio. Wszystkie
(Go to/Play) Aha (Radio) Przełącza źródło audio na tryb radia Aha. Wszystkie
(Go to/Play) Stitcher Przełącza źródło audio na tryb radia Stitcher. Wszystkie
(Go to/Play) USB 1 Przełącza źródło audio na tryb USB 1. Wszystkie
(Go to/Play) USB 2 Przełącza źródło audio na tryb USB 2. Wszystkie
Play Playlist {Nazwa listy odtwarzania} Odtwarza wybraną listę odtwarzania. USB
Play Artist {Nazwa wykonawcy} Odtwarza wybranego wykonawcę. USB
Play Album {Nazwa albumu} Odtwarza wybrany album. USB
Play Genre {Nazwa gatunku} Odtwarza wybrany gatunek. USB
Play Folder {Nazwa folderu} Odtwarza wybrany folder. USB

Polecenia związane z nawigacją

W celu zapoznania się z poleceniami głosowymi dotyczącymi nawigacji, patrz osobna instrukcja systemu nawigacji.

UWAGA

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Nawiązywanie połączeniaW przypadku systemu Mazda Connect nawiązywanie połączeń jest możliwe za pośrednictwem dowolnej z sześciu ...

Ustawienia

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić. Wybierz ikonę na ekranie głównym i ...

Zobacz tez:

Otwieranie bagażnika
Bagażnik jest blokowany lub odblokowywany przy blokowaniu lub odblokowaniu wszystkich drzwi za pomocą kluczyka, nadajnika, kluczyka inteligentnego lub przycisku zamka centralnego. Po naciśnięciu i przytrzymaniu pr ...

Czynności serwisowe układu
Filtr powietrza układu klimatyzacji Filtr powietrza układu klimatyzacji znajduje się za schowkiem przednim. Oczyszcza on powietrze zewnętrzne docierające do pojazdu z pyłu i innych zanieczyszczeń. Filtr pow ...

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podane w niniejszym rozdziale są najważniejsze. Zapinanie pasó ...

Instrukcje obslugi: