Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Nawiązywanie połączenia

W przypadku systemu Mazda Connect nawiązywanie połączeń jest możliwe za pośrednictwem dowolnej z sześciu poniższych metod:

Korzystanie ze spisu telefonów

Połączenia można nawiązywać poprzez wypowiadanie nazwiska osoby znajdującego się w pobranym spisie telefonów lub nazwiska osoby, której numer telefonu zarejestrowano wcześniej w zestawie głośnomówiącym Bluetooth.

Patrz "Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów)".

1. Naciśnij przycisk wybierania głosowego.

2. Poczekaj na sygnał dźwiękowy.

3. Powiedz: "Call XXXXX... (np."John") Mobile".

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby nawiązać połączenie.

Obsługa przy pomocy ekranu

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Kontakty , aby wyświetlić listę kontaktów.

3. Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran ze szczegółami dla tego kontaktu.

4. Wybierz żądany numer telefonu, aby nawiązać połączenie.

Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów) Poprzez Bluetooth możesz zaimportować do zestawu głośnomówiącego Bluetooth spis telefonów z Twojego urządzenia (telefonu komórkowego).

(Automatyczne pobieranie) Ustawienie "Automatyczne pobieranie kontaktów" musi być włączone.

W przypadku podłączenia zestawu głośnomówiącego do urządzenia książka telefoniczna pobierana jest automatycznie.

(Ręczne pobieranie) Gdy funkcja "Automatyczne pobieranie kontaktów" jest wyłączona, pobierz książkę telefoniczną w następujący sposób.

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Kontakty , aby wyświetlić listę kontaktów.

3. Wybierz Edytuj kontakty .

4. Wybierz Zaimportuj wszystkie kontakty lub Zaimportuj wybrany kontakt , aby przełączyć na tryb działania urządzenia.

5. Jeśli wybrano Zaimportuj wszystkie kontakty , wybierz Pobierz .

6. Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

Ulubione kontakty

Można dodać maksymalnie 50 kontaktów.

Po zarejestrowaniu numeru telefonu nawiązywanie połączenia będzie trwało krócej. Ponadto nie będziesz musiał szukać w spisie telefonów osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Dodawanie do Ulubionych

1. Wybierz ikonę na
ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.

3. Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .

4. Wybierz Dodaj nowy kontakt lub Dodaj nowe informacje o kontakcie .

5. Wybierz z wyświetlanej listy.

UWAGA W przypadku wybrania "Dodaj nowy kontakt" rejestrowane są również takie informacje jak imię wybranej osoby.

Ponadto w przypadku wybrania "Dodaj nowe informacje o kontakcie" rejestrowany jest wyłącznie numer telefonu wybranej osoby.

Przywoływanie z Ulubionych

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.

3. (Jeśli do danego kontaktu przypisany jest tylko jeden numer telefonu) Wybierz informacje o kontakcie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Przejdź do Punktu 5.

(Jeśli do danego kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu) Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran ze szczegółami dla tego kontaktu. Przejdź do Punktu 4.

4. Wybierz numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

5. Wybierz Tak .

Usuwanie kontaktów z ulubionych

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.

3. Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .

4. Wybierz Usuń .

5. Wybierz informacje o kontakcie, który chcesz usunąć.

6. Wybierz Usuń .

Zmiana porządku wyświetlania kontaktów w ulubionych

1. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.

3. Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .

4. Wybierz Przenieś .

5. Wybrany kontakt można przemieścić na liście.

6. Przesuń kontakt lub przenieś go za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz OK .

Zmiana nazwy kontaktu w ulubionych

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.

3. Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .

4. Wybierz Zmień nazwę .

5. Wybierz kontakt, aby wyświetlić ekran klawiatury.

6. Po wprowadzeniu nowej nazwy i wybraniu OK nazwa kontaktu jest zapisywana.

UWAGA W przypadku naciśnięcia i przytrzymania danego kontaktu wyświetlanego na liście ulubionych informacje o nim można edytować (usunąć, zmienić).

Wybieranie numeru telefonu

UWAGA Przećwicz tę czynność w zaparkowanym samochodzie, aż nie upewnisz się, czy nie będzie ona Cię dekoncentrować w czasie jazdy. Jeśli nie czujesz się pewnie, wykonuj połączenia telefoniczne po zaparkowaniu w bezpiecznym miejscu, i ruszaj tylko wtedy, kiedy możesz kontrolować sytuację, a całą uwagę skupić na jeździe.

1. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Po naciśnięciu Połączenie telefoniczne wyświetlana jest klawiatura telefonu.

3. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury telefonu.

4. Wybierz
, aby nawiązać połączenie.

Wprowadzanie numeru lub symbolu

Użyj klawiatury telefonu.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby
wprowadzić +.

Wybierz , aby usunąć ostatni wpis.


Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć
wszystkie wprowadzone znaki.

Funkcja powtórnego wybierania numeru

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, do której dzwoniono (ostatnia osoba w spisie połączeń wychodzących) z telefonu komórkowego/systemu w samochodzie.

1. Naciśnij przycisk wybierania głosowego.

2. Poczekaj na sygnał dźwiękowy.

3. Powiedz: "Redial".

Funkcja oddzwaniania

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, która do nas dzwoniła (ostatnia osoba w spisie połączeń przychodzących) na telefon komórkowy/system w samochodzie.

1. Naciśnij przycisk wybierania głosowego.

2. Poczekaj na sygnał dźwiękowy.

3. Powiedz: "Call back"

Odbieranie rozmowy przychodzącej

W momencie odebrania rozmowy przychodzącej powiadomienie o takiej rozmowie wyświetlane jest na ekranie. Ustawienie "Powiadomienie o rozmowie przychodzącej" musi być włączone.

Aby zaakceptować rozmowę, naciśnij przycisk odbierania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Odpowiedz na ekranie.

Aby odrzucić rozmowę, naciśnij przycisk rozłączania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Pomiń na ekranie.

Podczas rozmowy na ekranie wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu systemu Komunikacji.
Kończy połączenie.
Przenoszenie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego

Połączenie między systemem Bluetooth a urządzeniem (telefonem komórkowym) jest anulowane i połączenie przychodzące odbierane jest na urządzeniu (telefonie komórkowym), jak w przypadku zwyczajnej rozmowy.

Przenoszenie rozmowy z urządzenia (telefonu komórkowego) do zestawu głośnomówiącego

Połączenie pomiędzy urządzeniem (telefonem komórkowym) można przełączać do zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

Wyciszanie

Podczas rozmowy mikrofon można wyciszyć.

Ponowne wybranie tego przycisku przywraca dźwięk.

Aby nawiązać połączenie 3-stronne, wybierz kontakty w jeden z wymienionych sposobów:

Historia połączeń : Wyświetlana jest historia połączeń.

Kontakty : Wyświetlana jest książka telefoniczna.

Pokrętło : Wyświetlana jest klawiatura telefonu. Wprowadź numer telefonu.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Uruchamiane jest zawieszenie połączenia, aby nawiązać połączenie 3-stronne.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Przełącza połączenie w tryb zawieszenia.
Transmisja DTMF (system wybierania dwutonowego)

Funkcja ta jest wykorzystywana podczas transmisji DTMF z wykorzystaniem klawiatury telefonu.

Odbiornikiem transmisji DTMF jest zazwyczaj domowa automatyczna sekretarka albo automatyczny firmowy system informacji telefonicznej.

Wprowadź numer za pomocą klawiatury telefonu.

UWAGA

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące.

W przypadku wybrania Wstrzymaj + Odpowiedz lub naciśnięcia przycisku odbierania połączenia na kierownicy bieżąca rozmowa jest zawieszana, a system dokonuje przełączenia na nową przychodzącą rozmowę.

W przypadku wybrania Zakończ + Odpowiedz bieżąca rozmowa jest przerywana, a system przełącza na nową rozmowę przychodzącą (tylko w sieci GSM).

W przypadku wybrania Pomiń lub naciśnięcia przycisku rozłączania rozmowy na kierownicy połączenie przychodzące jest odrzucane.

UWAGA

Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz maile odebrane na podłączone urządzenia.

Dodatkowo można również odpowiadać na połączenia i komunikaty w odebranych wiadomościach.

Pobieranie wiadomości

Można pobrać i wyświetlić maksymalnie 20 nowych wiadomości z podłączonego urządzenia.

UWAGA W przypadku wiadomości e-mail z każdej skrzynki można pobrać 20 wiadomości.

(Automatyczne pobieranie) Ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (E-mail) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) musi być włączone. Wiadomość jest pobierana automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.

(Ręczne pobieranie) Gdy ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (E-mail) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) jest wyłączone, dane z telefonu można pobrać w następujący sposób.

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email lub SMS.

3. Wybierz Odśwież skrzynkę odbiorczą .

4. Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

* iPhone to znak handlowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Odbieranie wiadomości

(Metoda 1)

W momencie, w którym urządzenie otrzymuje wiadomość, wyświetlane jest powiadomienie o otrzymaniu wiadomości.

Ustawienie "Powiadomienia Email" (E-mail) lub "Powiadomienia SMS" (SMS) musi być włączone.

Wybierz Przeczytaj i wyświetl daną wiadomość.

(Metoda 2)

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Powiadomienia i wyświetl nową listę wiadomości e-mail i SMS.

3. Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

W dolnej części danej wiadomości wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu systemu Komunikacji.
Wyświetla skrzynkę odbiorczą.
Odtwarza ponownie wiadomość.

W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.

Wyświetla poprzednią wiadomość.
Wyświetla kolejną wiadomość.
Odpowiedź przekazywana jest wyłącznie do nadawcy aktualnie wyświetlanej wiadomości.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

(Tylko w przypadku E-maili)

Odpowiada do wszystkich, również osób czytających w kopii.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

Nawiązuje połączenie z osobą, która wysłała daną wiadomość.

W zależności od urządzenia, w przypadku wiadomości e-mail funkcja ta może nie działać.

Usuwa daną wiadomość.

Wiadomości przechowywanych w urządzeniu nie można skasować.

UWAGA Można wybrać maksymalnie trzy gotowe wiadomości.

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email .


3. Wyświetl nieprzeczytaną wiadomość wyszczególnioną tłustym drukiem.

4. Wyświetlana jest treść wiadomości i możliwość odpowiedzenia na nią, nawiązania połączenia z nadawcą lub odtworzenia jej.

Zmiana wyświetlanego konta (wyłącznie w przypadku wiadomości E-mail)

1. Wybierz .


2. Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. W skrzynce odbiorczej będą wówczas wyświetlane wyłącznie wiadomości dla wybranego konta.

Edytowanie gotowych wiadomości

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

2. Wybierz Ustawienia .

3. Wybierz Gotowe wiadomości .

4. Wybierz gotową wiadomość, którą chcesz edytować. Wyświetlany jest wówczas ekran z klawiaturą.

5. Po wprowadzeniu treści i wybraniu
wiadomość taka jest zapisywana jako jedna z gotowych wiadomości.

UWAGA

Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.

Aby zmienić ustawienie, wybierz Ustawienia .

Element

Ustawienie

Funkcja

Bluetooth - Dostęp do menu ustawień Bluetooth.
Połączenia przychodzące Wł./Wył. Powiadamia o otrzymaniu połączenia przychodzącego.
Automatyczne pobieranie wiad. SMS Wł./Wył. Pobiera wiadomości SMS automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.
Powiadomienia SMS Wł./Wył. Powiadamia o nowej otrzymanej wiadomości SMS.
Autom. pobieranie wiad.

e-mail*1

Wł./Wył. Pobiera wiadomości E-mail automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.
Powiadomienia E-mail Wł./Wył. Powiadamia o nowej otrzymanej wiadomości e-mail.
Autom. pobieranie historii rozmów Wł./Wył. Pobiera historię połączeń automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.
Autom. pobieranie kontaktów* 1 Wł./Wył. Pobiera książkę telefoniczną automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.
Dzwonek Stały/Std./Wył. Zmienia ustawienie dźwięku dzwonka.
Głośność telefonu Regulacja za pomocą suwaka. Reguluje głośność rozmowy.
VR i dzwonek Regulacja za pomocą suwaka. Reguluje głośność wskazówek głosowych i dźwięku dzwonka.
Kolejność sortowania kontaktów Imię, Nazwisko Wyświetla informacje o kontakcie w porządku alfabetycznym począwszy od imienia.
Nazwisko, Imię Wyświetla informacje o kontakcie w porządku alfabetycznym począwszy od nazwiska.
Gotowe wiadomości - Edytuje gotową wiadomość.
Resetuj

-

Przywraca fabryczne ustawienia komunikacyjne.

*1 W zależności od urządzenia może być niezbędne uruchomienie zgody na pobieranie po stronie posiadanego urządzenia.

Jak korzystać z radia Stitcher

Co to jest radio Stitcher? Radio Stitcher*1 jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podca ...

Rozpoznawanie głosowe

Podstawowa metoda obsługi Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zast ...

Zobacz tez:

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU) Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetl ...

Ciśnienie w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony muszą być zimne. Nie należy zapomnieć o sprawdzeniu ci ...

Wstęp
Z zestawem Tire Mobility Kit będziesz mógł jechać nawet po przebiciu opony. System sprężarki i masy uszczelniającej skutecznie i wygodnie uszczelnia większość przebić w oponach samoch ...

Instrukcje obslugi: