Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Srodki ostrożności

Mazda zaleca korzystanie z fotelików do przewożenia małych dzieci.

Mazda zaleca używanie fotelików dla dzieci znajdujących się w ofercie oryginalnych akcesoriów lub innych zgodnych z przepisami EKG*1 44. W celu zakupienia oryginalnego fotelika dla dziecka, skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami, dotyczącymi szczegółowych wymogów odnośnie do bezpieczeństwa przewożenia dzieci pojazdami samochodowymi.

*1 EKG to skrót od Europejskiej Komisji Gospodarczej (ang. UNECE lub ECE).

Niezależnie od producenta fotelika, wybierz model dostosowany do wieku i wzrostu dziecka, stosuj się do przepisów prawa oraz instrukcji dołączonej do wybranego fotelika.

Dziecko o wzroście przekraczającym parametry fotelika powinno podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasem.

Fotelik dla dziecka powinien być zamontowany na tylnym siedzeniu samochodu.

Statystyki potwierdzają, że tylne siedzenie jest najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci do 12 roku życia, szczególnie gdy samochód jest wyposażony w system poduszek powietrznych (SRS).

Fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy nie powinien być NIGDY umieszczany na przednim siedzeniu pasażera przy włączonej poduszce powietrznej.

Siedzenie przednie pasażera nie jest również zalecanym miejscem do montażu innego rodzaju fotelików dla dzieci.

(Z systemem wykrywania obecności i postury przedniego pasażera) Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych przez napełniającą się poduszkę powietrzną przedniego pasażera, czujnik systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera działa jako część systemu poduszek powietrznych. System ten wyłącza przednią oraz boczne poduszki przedniego pasażera, a także system napinacza pasa bezpieczeństwa, gdy świeci się lampka sygnalizująca wyłączenie poduszki powietrznej przedniego pasażera.

Gdy na siedzeniu pasażera znajduje się niemowlę lub małe dziecko, system ten wyłącza przednią poduszkę przedniego pasażera oraz poduszki powietrzne boczne i system napinacza pasa bezpieczeństwa, więc upewnij się, że świeci się lampka sygnalizująca wyłączenie poduszki powietrznej przedniego pasażera.

Nawet jeśli poduszka powietrza przedniego pasażera jest wyłączona, Mazda wyraźnie zaleca, aby dzieci były odpowiednio zabezpieczone oraz aby systemy zabezpieczające dla każdego dziecka były właściwie zainstalowane na siedzeniach tylnych, które są najlepszym miejscem do przewożenia w samochodzie dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w rozdziale "Czujnik systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera"

OSTRZEŻENIE

Używaj fotelików o wymiarach dostosowanych do wzrostu dziecka: Dla zapewnienia skutecznej ochrony podczas zderzenia lub nagłego hamowania, dziecko musi być właściwie zapięte w foteliku lub pasem bezpieczeństwa w zależności od wieku i wzrostu. W przeciwnym wypadku, w razie zderzenia dziecko może odnieść poważne obrażenia lub nawet ponieść śmierć.

Stosuj się do zaleceń producenta i zawsze używaj odpowiednio zamocowanego fotelika: Niezabezpieczony fotelik dla dziecka stwarza zagrożenie. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, zgodnie z zaleceniami jego producenta. Jeżeli fotelik nie jest używany, usuń go z samochodu lub unieruchom go pasem bezpieczeństwa, albo przypnij go za pomocą OBYDWU zaczepów ISOFIX i zamocuj odpowiednim paskiem mocującym.

Zawsze korzystaj z odpowiedniego fotelika do przewożenia dziecka: Trzymanie dziecka na kolanach podczas jazdy jest wyjątkowo niebezpieczne. Niezależnie od siły pasażera, w razie gwałtownego hamowania lub zderzenia, nie jest on w stanie utrzymać dziecka, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci dziecka lub innych pasażerów. Nawet w razie niewielkiego zderzenia dziecko może być narażone na działanie poduszki powietrznej, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Dziecko może też zostać rzucone na osobę dorosłą, co doprowadzi do obrażeń zarówno u dziecka jak i dorosłego.

Szczególne zagrożenie! Nigdy nie używaj fotelika tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu pasażera przedniego bez jednoczesnego wyłączenia poduszki powietrznej: NIGDY nie używaj fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu przednim chronionym AKTYWNĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Można w ten sposób doprowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.

Samochody z poduszką powietrzną pasażera przedniego posiadają następującą etykietę ostrzegawczą. Naklejka ostrzega, aby nigdy nie umieszczać na siedzeniu przednim pasażera fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy.

(Z wyjątkiem Tajwanu)

Foteliki dla dzieci


(Tajwan)

Foteliki dla dzieci


Nawet w razie niegroźnego zderzenia fotelik może zostać uderzony przez otwierającą się poduszkę powietrzną i przemieszczony gwałtownie do tyłu, powodując poważne obrażenia lub śmierć dziecka.

Foteliki dla dzieci


(Tajwan, z wyjątkiem siedzenia pasażera przedniego, jeśli samochód posiada poniższą etykietę) NIGDY nie używaj fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu przednim chronionym AKTYWNĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Można w ten sposób doprowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.

Foteliki dla dzieci


Gdy nie ma konieczności, nie umieszczaj fotelika dla starszych dzieci przodem do kierunku jazdy na siedzeniu przedniego pasażera: Podczas wypadku otwierająca się poduszka powietrzna może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Jeśli instalacja na siedzeniu pasażera przedniego fotelika dla dziecka zwróconego przodem do kierunku jazdy jest nieunikniona, przesuń siedzenie pasażera przedniego możliwie jak najbardziej do tyłu i ustaw poduszkę siedzenia (poduszka siedzenia z regulacją wysokości) na najwyższym poziomie, przy którym pas bezpieczeństwa mocujący fotelik dziecięcy może być bezpiecznie umocowany.

Foteliki dla dzieci


W pewnych okolicznościach usadawianie dziecka w foteliku dziecięcym na siedzeniu przedniego pasażera zagraża bezpieczeństwu (Z systemem wykrywania obecności i postury przedniego pasażera): Twój samochód wyposażony jest w czujnik systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera. Nawet w przypadku występowania czujnika systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera, jeśli musisz wykorzystać siedzenie przedniego pasażera do posadzenia dziecka, użycie fotelika dziecięcego na siedzeniu przedniego pasażera w pewnych okolicznościach zwiększa ryzyko zadziałania poduszki powietrznej przedniego pasażera i może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub do śmierci dziecka.

Wyznaczone miejsca na siedzeniach tylnych, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, są najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci. Zawsze korzystaj z pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci.

Nie pozwalaj dziecku na wychylanie się lub opieranie o boczną szybę w samochodzie z bocznymi poduszkami powietrznymi lub kurtynami powietrznymi: Wychylanie się lub opieranie o boczną szybę, przechylanie się w kierunku siedzenia przedniego pasażera, przednich i bocznych słupków oraz krawędzi dachu, pod którymi zamontowane są kurtyny powietrzne zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli używasz fotelika dla dziecka. Jeśli samochód jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne, napełniające się gwałtownie poduszki mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Ponadto wychylanie się lub opieranie o przednie drzwi może utrudnić lub zablokować działanie bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych i uniemożliwić ochronę podróżujących. Nawet przy wyposażeniu w przednią poduszkę powietrzną i dodatkową poduszkę boczną, umieszczoną w oparciu siedzenia przedniego, tylne siedzenie jest zawsze najlepszym miejscem dla dziecka. Nie pozwalaj dziecku na wychylanie się lub opieranie o boczne szyby, nawet jeśli jest zapięte w foteliku.

Nigdy nie zapinaj jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby: Użycie tego samego pasa bezpieczeństwa dla więcej niż jednej osoby zagraża bezpieczeństwu. Tak użyty pas bezpieczeństwa nie jest w stanie pochłonąć w prawidłowy sposób działających sił, a obaj pasażerowie mogą zostać zgnieceni, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Nigdy nie używaj tego samego pasa bezpieczeństwa dla więcej niż jednej osoby, a podczas jazdy zawsze zwróć uwagę, czy każdy z pasażerów ma prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Używaj paska mocującego i jego zaczepu tylko do mocowania fotelika dla dziecka: Mocowania fotelika dla dziecka zaprojektowano tak, aby wytrzymywały jedynie obciążenia wywierane przez prawidłowo zainstalowany fotelik. W żadnym wypadku nie należy ich używać jako pasów bezpieczeństwa dla osób dorosłych, uprzęży, czy mocowania innych elementów lub wyposażenia pojazdu.

Zawsze wyjmuj zagłówek i instaluj fotelik dla dziecka (o ile nie jest instalowana poduszka podwyższająca): Instalowanie fotelika dziecięcego bez wyjęcia zagłówka zagraża bezpieczeństwu. Fotelik może nie zostać prawidłowo zainstalowany i w razie kolizji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci dziecka.

PRZESTROGA

Przy upalnej pogodzie temperatura pasa bezpieczeństwa lub fotelika dla dziecka w zamkniętym samochodzie może stać się bardzo wysoka. Aby uniknąć oparzenia siebie lub dziecka, sprawdź temperaturę przed ich użyciem.

UWAGA

Twoja Mazda jest wyposażona w system ISOFIX służący do mocowania specjalnie zaprojektowanych fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach. Podczas używania tego rodzaju systemu do mocowania fotelika stosuj się do zaleceń opisanych w rozdziale "Z użyciem zaczepu ISOFIX".

Foteliki dla dzieci

...

Montaż fotelika dla dziecka

Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (E ...

Zobacz tez:

Wymiana opony
Jeśli opona jest równomiernie zużyta, wskaźnik zużycia bieżnika (A) pojawia się jako ciągła taśma przebiegająca poprzecznie do bieżnika opony. Wskazuje ona na to, że na oponie ...

Układ klimatyzacji
Zasady obsługi Korzystaj z klimatyzacji przy włączonym silniku. Aby nie rozładować akumulatora, nie pozostawiaj włączonego nawiewu powietrza przez dłuższy czas, kiedy wyłącznik zap ...

Pokrywa wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa 1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę. UWAGA Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie daje się otworzyć z powodu powstałego ...

Instrukcje obslugi: