Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Automatyczne przełączanie świateł drogowych

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Oświetlenie i widoczność –> Automatyczne przełączanie świateł drogowych

Układ, który w zależności od warunków oświetlenia i drogowych automatycznie przełącza między światłami drogowymi i mijania na podstawie sygnałów z kamery umieszczonej u góry przedniej szyby.

Jest to układ wspomagający prowadzenie pojazdu. Kierowca jest odpowiedzialny za oświetlenie pojazdu i dostosowanie tego oświetlenia w zależności od natężenia światła, widoczności i warunków drogowych oraz za przestrzeganie kodeksu drogowego. Układ będzie działać po przekroczeniu 25 km/h. Gdy prędkość spada poniżej 15 km/h, układ przestaje działać.

Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Włączanie/wyłączanie

Ustawić pierścień przełącznika świateł w położenie "AUTO".

W menu Samochód/Jazda wybrać zakładkę
"Funkcje jazdy", a następnie "Autom.

przełącz. świateł drog.".

Po wyłączeniu zapłonu zapamiętany zostaje ostatni stan układu.

Działanie

Jeżeli natężenie światła jest wystarczające i/lub jeżeli warunki ruchu nie pozwalają na włączenie świateł drogowych:

światła mijania pozostaną włączone: te
kontrolki zapalają się w zestawie wskaźników.

Jeżeli natężenie światła jest bardzo małe i warunki ruchu na to pozwalają:

światła drogowe włączają się
automatycznie: te kontrolki zapalają się w zestawie wskaźników.

Gdy układ wykrywa gęstą mgłę, tymczasowo wyłącza funkcję.

Gdy tylko pojazd opuści obszar gęstej mgły, funkcja włącza się automatycznie.

Kontrolka wyłącza się, gdy funkcja jest
nieaktywna.

Pauza

Jeżeli sytuacja wymaga zmiany stanu świateł, kierowca zawsze może interweniować.

 Mignięcie światłami wstrzymuje działanie funkcji i układ przełącza się w tryb automatycznego włączania świateł:

Aby przywrócić działanie funkcji, ponownie mignąć światłami.

Działanie układu może zostać zakłócone lub być nieprawidłowe:

W przypadku wykrycia gęstej mgły układ chwilowo wyłącza funkcję.

Układ nie wykrywa:

Automatyczne włączanie świateł

Dzięki czujnikowi natężenia oświetlenia, w przypadku słabego oświetlenia naturalnego, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła pozycyjne oraz światła mijania wł ...

Doświetlanie zakrętów

Funkcja występuje w wersjach wyposażonych w reflektory wykonane w technologii "Full LED" i umożliwia skierowanie wiązki światła przedniego reflektora przeciwmgłowego ...

Zobacz tez:

Zerowanie automatyczne
Aby automatycznie zerować średnie zużycie paliwa podczas tankowania., należy wybrać tryb "Autom. zerow. śr. zuż. Paliwa" w menu ustawień użytkownika na ekranie LCD (Zob. "Ekran LCD") ...

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika)
Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi nie jest prawidłowe, funkcja ta ...

Wskazówki dotyczące podłączania urządzeń obsługujących łącze Bluetooth
Pojazd obsługuje następujące funkcje łącza Bluetooth. Niektóre rodzaje urządzeń Bluetooth mogą nie obsługiwać poszczególnych funkcji. Nawiązywanie połąc ...

Instrukcje obslugi: