Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Automatyczne przełączanie świateł drogowych

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Oświetlenie i widoczność –> Automatyczne przełączanie świateł drogowych

Układ, który w zależności od warunków oświetlenia i drogowych automatycznie przełącza między światłami drogowymi i mijania na podstawie sygnałów z kamery umieszczonej u góry przedniej szyby.

Jest to układ wspomagający prowadzenie pojazdu. Kierowca jest odpowiedzialny za oświetlenie pojazdu i dostosowanie tego oświetlenia w zależności od natężenia światła, widoczności i warunków drogowych oraz za przestrzeganie kodeksu drogowego. Układ będzie działać po przekroczeniu 25 km/h. Gdy prędkość spada poniżej 15 km/h, układ przestaje działać.

Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Automatyczne przełączanie świateł drogowych


Włączanie/wyłączanie

Ustawić pierścień przełącznika świateł w położenie "AUTO".

W menu Samochód/Jazda wybrać zakładkę
"Funkcje jazdy", a następnie "Autom.

przełącz. świateł drog.".

Po wyłączeniu zapłonu zapamiętany zostaje ostatni stan układu.

Działanie

Jeżeli natężenie światła jest wystarczające i/lub jeżeli warunki ruchu nie pozwalają na włączenie świateł drogowych:

światła mijania pozostaną włączone: te
kontrolki zapalają się w zestawie wskaźników.

Jeżeli natężenie światła jest bardzo małe i warunki ruchu na to pozwalają:

światła drogowe włączają się
automatycznie: te kontrolki zapalają się w zestawie wskaźników.

Gdy układ wykrywa gęstą mgłę, tymczasowo wyłącza funkcję.

Gdy tylko pojazd opuści obszar gęstej mgły, funkcja włącza się automatycznie.

Kontrolka wyłącza się, gdy funkcja jest
nieaktywna.

Pauza

Jeżeli sytuacja wymaga zmiany stanu świateł, kierowca zawsze może interweniować.

 Mignięcie światłami wstrzymuje działanie funkcji i układ przełącza się w tryb automatycznego włączania świateł:

Aby przywrócić działanie funkcji, ponownie mignąć światłami.

Działanie układu może zostać zakłócone lub być nieprawidłowe:

W przypadku wykrycia gęstej mgły układ chwilowo wyłącza funkcję.

Układ nie wykrywa:

Automatyczne włączanie świateł

Dzięki czujnikowi natężenia oświetlenia, w przypadku słabego oświetlenia naturalnego, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła pozycyjne oraz światła mijania wł ...

Doświetlanie zakrętów

Funkcja występuje w wersjach wyposażonych w reflektory wykonane w technologii "Full LED" i umożliwia skierowanie wiązki światła przedniego reflektora przeciwmgłowego ...

Zobacz tez:

Zasady obsługi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji Natychmiast po włączeniu ogrzewania, gdy temperatura wewnątrz samochodu jest niska, płyta CD lub elementy optyczne odtwarzacza CD mogą ulec zaparowaniu. W takim przypadku płyta CD zostanie wy ...

Awaria systemu LKAS
W przypadku problemu z systemem zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Jeśli problem nie zniknie zapali się lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS. Lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS Jeśli system ...

Układ monitorowania martwego pola
Układ ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu w strefie martwego pola (strefy poza polem widzenia kierowcy), jak tylko obecność innego pojazdu stanowi potencjalne zagrożenie. W odpowiednim lusterku wstecznym włącza się lamp ...

Instrukcje obslugi: