Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Automatyczna kontrola prędkości

Ostrzeżenie

Zadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go.

Kierowca musi całkowicie panować na pojazdem i ponosi on pełną odpowiedzialność za kierowanie pojazdem.

Korzystając z systemów wspomagania kierowcy, należy zawsze uwzględniać bieżącą sytuację drogową i przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Automatyczna kontrola prędkości

Układ automatycznej kontroli prędkości może zapamiętywać i utrzymywać prędkości powyżej 40 km/h. Ponadto w przypadku manualnej skrzyni biegów musi być włączony co najmniej trzeci bieg, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów musi być wybrana pozycja D albo co najmniej drugi bieg, gdy wybrana jest pozycja M.

W przypadku wjeżdżania na wzniesienie lub zjeżdżania z niego prędkość ta może się zmienić.

Układ utrzymuje prędkość pojazdu na poziomie ustawionym przez kierowcę, dzięki czemu nie musi on naciskać pedału przyspieszenia.

Ustawioną prędkość można chwilowo przekroczyć, naciskając pedał przyspieszenia.

Stan układu i ustawiona prędkość są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Funkcji automatycznej kontroli prędkości nie należy włączać, jeśli utrzymywanie stałej prędkości jazdy nie jest wskazane.

Włączanie

Włączanie


Nacisnąć na kierownicy: na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się symbol i napis
Pause. Układ nie jest jeszcze aktywny.

Aktywacja

Ustawianie prędkości przez kierowcę

Ustawianie prędkości przez kierowcę


Przyspieszyć do żądanej prędkości i jeden raz krótko nacisnąć przełącznik w stronę RES/+ lub SET/-. Aktualna prędkość zostanie zapamiętana i będzie utrzymana. Pedał przyspieszenia można zwolnić.

Następnie można zmienić ustawienie prędkości przez naciśnięcie przełącznika w stronę RES/+ w celu jej zwiększenia lub SET/- - w celu jej zmniejszenia. Krótkie naciśnięcie zmienia prędkość w małych odstępach, a długie - w dużych odstępach.


Wartość prędkości jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Przejmowanie prędkości z systemu rozpoznawania znaków drogowych

Układ inteligentnego dostosowywania prędkości informuje kierowcę o wykryciu ograniczenia prędkości przez system rozpoznawania znaków drogowych.

Jeśli automatyczna kontrola prędkości jest aktywna, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się wykryte ograniczenie prędkości i napis "MEM".


Nacisnąć MEM na kierownicy, aby zgłosić żądanie zapisania sugerowanej prędkości.

Ponownie nacisnąć MEM na kierownicy, aby potwierdzić i zapisać nowe ustawienie prędkości.

Prędkość ta stanowi nową wartość ustawienia dla automatycznej kontroli prędkości.

Funkcję tę można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Przekraczanie ustawionej prędkości

W każdej chwili istnieje możliwość wciśnięcia pedału przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości. Po zwolnieniu pedału przywrócona zostanie uprzednio zapamiętana prędkość.

Wyłączanie

Nacisnąć :
automatyczna kontrola prędkości przechodzi w tryb wstrzymania i widoczny jest napis Pause. Pojazd jest prowadzony bez automatycznej kontroli prędkości.

Automatyczna kontrola prędkości jest nieaktywna, ale nie jest wyłączona.

Ostatnia zapisana prędkość jest zachowana w systemie w celu późniejszego przywrócenia.

Układ automatycznej kontroli prędkości wyłącza się automatycznie, gdy:

Przywracanie zapamiętanej prędkości

Nacisnąć przełącznik dwustabilny w położenie RES/+ lub
przy prędkości powyżej 40 km/h. Zostanie przywrócona zapamiętana prędkość jazdy.

Wyłączanie

Nacisnąć :
tryb automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączony, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy gaśnie wskazanie układu automatycznej kontroli prędkości.

Włączenie ogranicznika prędkości przyciskiem
powoduje wyłączenie automatycznej kontroli prędkości.

Wyłączenie zapłonu powoduje anulowanie zaprogramowanej wartości prędkości.

Usterka

Jeśli w układzie automatycznej kontroli prędkości wystąpi usterka, prędkość zostanie usunięta i pojawią się migające kreski.

Systemy wspomagania kierowcy

...

Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić powy ...

Zobacz tez:

Kluczyk zdalnego dostępu
(jeżeli występuje) Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. Przycisk blokowania zamków Przycisk odblokowania zam ...

Zasilający port USB
Zasilające porty USB mogą być używane niezależnie od tego, czy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC czy ON. Korzystaj wyłącznie z urządzeń USB, które mają maksy ...

Regulowany ogranicznik prędkości (ASL)
Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkość samochodu jest kontrolowana w celu utrzymania jej poniże ...

Instrukcje obslugi: