Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Układ ułatwiający parkowanie

Informacje ogólne

Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony.

Ostrzeżenie

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania.

Korzystając z układu ułatwiającego parkowanie, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu podczas jazdy do tyłu lub do przodu.

Tylny układ ułatwiający parkowanie

Tylny układ ułatwiający parkowanie (tzw. pilot parkowania) ułatwia ocenę odległości pomiędzy samochodem a przeszkodami terenowymi z tyłu.

Układ ten informuje i ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i wskazań na wyświetlaczu.

Układ ułatwiający parkowanie


Układ wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym zderzaku.

Włączanie

Tylny układ ułatwiający parkowanie włącza się, gdy przy włączonym zapłonie zostaje wybrany bieg wsteczny.

Układ jest gotowy do działania, gdy dioda LED w przycisku układu ułatwiającego parkowanie OFF
nie świeci się.

Ostrzeganie o przeszkodach

Układ ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach za samochodem znajdujących się w odległości do 50 cm, gdy jest włączony bieg wsteczny.

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy rozlega się po tej stronie samochodu, po której odległość od przeszkody jest mniejsza. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami. Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż około 30 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Układ ułatwiający parkowanie


Ponadto odległość od przeszkody z tyłu jest pokazywana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość na wyświetlaczu informacyjnym.

Gdy przeszkoda jest bardzo blisko, na ekranie zostaje wyświetlony symbol  ostrzegający o
niebezpieczeństwie.

Wyłączanie

Układ ułatwiający parkowanie


Układ wyłącza się po wyłączeniu biegu wstecznego. Aby wyłączyć układ ręcznie, nacisnąć OFF.


Dioda LED w przycisku świeci się, gdy układ jest wyłączony.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie mierzy odległość między samochodem a przeszkodami z przodu i z tyłu. Układ ten informuje i ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i wskazań na wyświetlaczu.

Układ ten wykorzystuje dwa dźwiękowe sygnały ostrzegawcze o różnej częstotliwości dla przedniego i tylnego monitorowanego obszaru.

Układ ułatwiający parkowanie


Układ wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym i przednim zderzaku.

Włączanie

Gdy z przodu zostaje wykryta przeszkoda, a pojazd nadal porusza się z prędkością poniżej 10 km/h, poza tylnym układem ułatwiającym parkowanie dodatkowo zostaje włączony przedni układ ułatwiający parkowanie.

Układ ułatwiający parkowanie


Układ jest gotowy do działania, gdy dioda LED w przycisku układu ułatwiającego parkowanie nie
świeci się.

Gdy układ jest wyłączony, dioda LED w przycisku świeci się.

Ostrzeganie o przeszkodach

Układ ostrzega kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach znajdujących się przed lub za pojazdem za pomocą sygnałów dźwiękowych.

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy rozlega się po tej stronie samochodu, po której odległość od przeszkody jest mniejsza. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami. Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż około 30 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Układ ułatwiający parkowanie


Ponadto odległość od przeszkód z tyłu i z przodu jest pokazywana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyłączanie

Układ wyłącza się automatycznie, gdy prędkość pojazdu przekracza 10 km/h lub gdy pojazd zatrzymuje się na ponad trzy sekundy na biegu jazdy do przodu, lub gdy nie są wykrywane kolejne przeszkody.

Możliwe jest także ręczne wyłączenie przez naciśnięcie przycisku pilota parkowania .


Gdy układ zostanie wyłączony ręcznie, dioda LED w przycisku zgaśnie, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat.

Po ręcznym wyłączeniu przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie jest aktywowany ponownie, gdy zostanie naciśnięty przycisk lub włączony
bieg wsteczny.

Ograniczenia systemu

W razie usterki lub gdy układ tymczasowo nie działa, na przykład na skutek wysokiego poziomu szumów zewnętrznych lub innych zakłóceń, w zestawie wskaźników zapala się symbol wymaganego przeglądu. Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Ostrzeżenie

W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwić prawidłowe wykrycie przeszkody.

Należy zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują niskie przeszkody, które mogłyby uszkodzić dolną część zderzaka.

Przestroga

Wydajność układu może być ograniczona w przypadku przysłonięcia czujników, np. przez lód lub śnieg.

Znaczne obciążenie pojazdu może spowodować zakłócenie pracy układu ułatwiającego parkowanie.

W przypadku znajdujących się w pobliżu wyższych pojazdów (np.pojazdów terenowych, minivanów lub furgonów) mają zastosowanie warunki specjalne. Nie można zagwarantować rozpoznania przeszkód i prawidłowego wskazania odległości w górnej części tych pojazdów.

Układ może nie wykrywać przeszkód o bardzo małym przekroju, np. przedmiotów wąskich lub z miękkich materiałów.

Układy ułatwiające parkowanie nie wykrywają obiektów znajdujących się poza ich zasięgiem wykrywania.

Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić powy ...

Inteligentny system wspomagania parkowania

OstrzeżenieKierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania ...

Zobacz tez:

Wymiana żarówki
Reflektory są wyposażone w klosze z poliwęglanu pokryte warstwą ochronną:  Nie należy ich czyścić suchą ściereczką ani szmatką polerską i nie używać detergentu ani rozpuszczalnika.  Używać gąbki i wody z mydłem lub ...

System Shift-Lock
System shift-lock zapobiega przesunięciu dźwigni z pozycji P, jeśli pedał hamulca nie jest naciśnięty. Aby zmienić pozycję dźwigni z P: 1. Naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca. 2. Uruchom ...

Wyposażenie bagażnika
Zasłona przestrzeni bagażowej Gniazdo zasilania 12 V (120 W) Oświetlenie bagażnika Dźwignie składania tylnych siedzeń Wieszaki Zaczepy mocujące Regulowana podłoga bagażnika (2 położenia) Pojemnik podręczny/skrzynka n ...

Instrukcje obslugi: