Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Dane techniczne

Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu

Identyfikacja pojazdu


Numer identyfikacyjny pojazdu może być wybity na tabliczce znamionowej i na płycie podłogowej, pod osłoną podłogową. Jest widoczny po ściągnięciu osłony.

Numer identyfikacyjny pojazdu może być również wybity na desce rozdzielczej (jest widoczny przez szybę przednią) lub w przedziale silnika na prawym panelu nadwozia.

Tabliczka identyfikacyjna

Identyfikacja pojazdu


Tabliczka identyfikacyjna znajduje się na ramie lewych lub prawych drzwi przednich.

Identyfikacja pojazdu


Informacje na tabliczce identyfikacyjnej:

  1. : producent
  2. : numer homologacji typu pojazdu
  3. : numer identyfikacyjny pojazdu
  4. : dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg
  5. : dopuszczalna masa całkowita zestawu w kg
  6. : maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej w kg
  7. : maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej w kg
  8. : dane charakterystyczne dla danego samochodu lub kraju

Łączne obciążenie osi przedniej i tylnej nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Na przykład przy maksymalnym obciążeniu osi przedniej obciążenie osi tylnej może być równe masie całkowitej pojazdu pomniejszonej o obciążenie osi przedniej.

Dane techniczne samochodu są podawane zgodnie z normami Unii Europejskiej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Dane zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym samochodu mają pierwszeństwo w stosunku do tych z instrukcji obsługi.

Identyfikacja silnika

Tabele danych technicznych zawierają kod identyfikacyjny silnika.

Dane techniczne silnika.

W celu zidentyfikowania danego silnika należy sprawdzić jego moc w dołączonym do pojazdu Świadectwie zgodności WE lub w innych krajowych dokumentach rejestracyjnych.

Dane pojazdu

Zalecane płyny i środki smarne

Zalecane płyny i środki smarne

Harmonogram przeglądów serwisowych w Europie

Wymagana jakość oleju silnikowego

Wszystkie kraje europejskie objęte europejskim harmonogramem przeglądów serwisowych

Dane pojazdu


Dotyczy tylko silników wysokoprężnych: Jeśli oleje spełniające wymagania specyfikacji jakościowej Dexos nie są dostępne, w okresie między wymianami oleju można jeden raz użyć maks. jednego litra oleju silnikowego klasy ACEA C3.

Klasy lepkości oleju silnikowego

Wszystkie kraje europejskie objęte europejskim harmonogramem przeglądów serwisowych

Dane pojazdu


Harmonogram przeglądów serwisowych poza Europą

Wymagana jakość oleju silnikowego

Wszystkie kraje objęte międzynarodowym harmonogramem przeglądów serwisowych

Dane pojazdu


Jeśli oleje spełniające wymagania specyfikacji jakościowej Dexos nie są dostępne, można użyć jednego z olejów o klasach wymienionych poniżej:

Wszystkie kraje objęte międzynarodowym harmonogramem przeglądów serwisowych

Dane pojazdu


Klasy lepkości oleju silnikowego

Wszystkie kraje objęte międzynarodowym harmonogramem przeglądów serwisowych


Dane pojazdu


1) Dozwolony, ale zalecane jest stosowanie olejów spełniające wymagania specyfikacji jakościowej Dexos.

Dane techniczne silnika

Dane pojazdu


2) Wymagania dla danego kraju wyszczególnione na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa mogą mieć pierwszeństwo przed wymaganiami podanymi dla konkretnego silnika.

Dane pojazduOsiągi

Dane pojazdu


3) 5-stopniowa skrzynia biegów 4) 6-stopniowa skrzynia biegów

Dane pojazdu


Masa pojazdu

Masa własna pojazdu w wersji podstawowej, bez żadnego wyposażenia opcjonalnego

Dane pojazdu


5) 5-stopniowa skrzynia biegów 6) 6-stopniowa skrzynia biegów

Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne zwiększa masę własną pojazdu.

Informacje dotyczące przewożenia bagażu.

Wymiary pojazdu

Dane pojazdu


Dane pojazdu


Pojemności

Olej silnikowy

Dane pojazdu


Zbiornik paliwa


Zbiornik AdBlue


Ciśnienie w oponach

Dane pojazdu


Dane pojazdu


7) 6-stopniowa manualna skrzynia biegów / 96 kW

Serwisowanie samochodu

Wskazówki ogólneInformacje dotyczące czynności serwisowych W celu zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji, a także utrzymania jak naj ...

Zobacz tez:

Rozpoznawanie głosowe
W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Aby uruchomić Menu główne: Naciśnij krótko przycisk odbierania połączeni ...

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych
Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do rozruchu awaryjnego. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić za pomocą przewodów rozruchowych i akumulatora innego samochodu. ...

Brak aktywacji poduszek powietrznych
Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład przy uderzeniach w tył pojazdu, uderzeniach wtórnych w przypadku kolizji ani przy uderzeniach przy niskich prę ...

Instrukcje obslugi: